Uusi Suomen konesali lisää Google Cloudin suorituskykyä ja saatavuutta

Google avasi kesäkuussa 2018 16. datakeskuksensa Suomen Haminaan. Tämä tietää parempaa suorituskykyä sekä saatavuutta suomalaisille yrityksille ja loppukäyttäjille. Haminan Google Cloud Platformin (GCP) myötä on mahdollista säilyttää kaikki data Suomen maaperällä.

Google konesali sijaitsee Haminassa

Digitaalisten myynnin järjestelmien siirtyminen cloudiin ja tämän myötä avautuvat mahdollisuudet ovat kiistatta yksi keskeisimpiä muutoksia seuraavan viiden vuoden aikana. Kun pilvipalveluiden abstraktiotaso kasvaa, pystytään entistä tehokkaammin tuottamaan aiemmin vain harvojen ulottuvilla olleita ratkaisuja dataan sekä infraan liittyen ja saamaan skaalaetua Googlen, Amazonin ja Microsoftin kaltaisten alustatarjoajien laajoista investoinneista.

Googlen palvelinkeskusten verkosto, joka nyt koostuu 16 datakeskuksesta Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa, laajenee maailmalla vauhdikkaasti. Viimeisin avaus Haminaan on suomalaisesta ja pohjoismaisesta näkökulmasta varsin mielenkiintoinen.

Erityisesti tämä on tärkeä myös Google Cloud Partnerina Lamialle ja asiakkaillemme, sillä Suomessa ensimmäisenä rakentamamme automaattisesti skaalautuvat verkkokauppa+microservice -kombot sekä datan laajamittainen analysointi ja koneoppiminen Google Cloudissa saavat näin ollen vielä lisää etumatkaa uudesta maantieteellisestä sijainnista.

Mittaustulosten mukaan viiveet pienenevät merkittävästi ja tottakai GDPR:n jälkimainingeissa myös yksityisyyden suojaan saadaan uutta näkökulmaa. Tästä lisää tuonnempana.

Edistykselliset pilvipalvelut erinomaisella sijainnilla

Suomen datakeskus on jaettu kolmeen vyöhykkeeseen eli zoneen. Se edesauttaa saatavuutta niissä erittäin harvinaisessa tilanteissa, joissa kokonainen zone on käyttökelvoton hetkellisesti. Haminan keskuksen myötä disaster recovery- ja high availability -ratkaisuja pystytään siis tarjoamaan täysin Suomen rajojen sisäpuolella.

Aluksi Googlen Suomen-datakeskus tarjoaa seuraavat palvelut (kuva: Google):

Google Cloud -palvelut Haminassa

Näistä oleellisimpia mm. Magenton, mikropalveluiden ja modernien digitaalisen kaupankäynnin ratkaisujen kannalta ovat Compute Engine- ja Kubernetes Engine -palvelut (serveri- ja container-infra), database-as-a-service (esim. CloudSQL) sekä normaali levytila CDN-ominaisuuksin.

Tarjolla on myös kehittyneempiä datankäsittelyyn liittyviä työkaluja sekä Cloud DNS, mutta esimerkiksi AI-alusta TensorFlowta ei ole vielä natiivisti saatavilla. Tämä ei kuitenkaan toki ole minkäänlainen ongelma, sillä GCP-projekteja on mahdollista hallita sujuvasti käyttäen eri maiden datakeskusten palveluita hyödyntäen. Haminan jälkeen lähin keskus löytyy täältä katsottuna Hollannista.

Google panostaa tietoturvaan

Google Cloud on ollut alusta asti myös edelläkävijä tietoturvassa, johon kiinnitetään jatkuvasti enemmän huomiota. Googlella onkin melkoinen määrä erilaisia sertifikaatteja sekä suoritettuja auditointeja (kuva: Google).

Google Cloudin security-sertifikaatit

Maininnan arvoisia käytännön toimenpiteitä tietoturvan parantamiseksi Google Cloudissa ovat mm.:

  • automaattisesti tapahtuva datan kryptaus storage-palveluissa
  • huipputason fyysinen tietoturva
  • palveluiden identiteetin jatkuva tarkistus ja autentikointi
  • internetin yli tapahtuva liikenteen kryptaus


Listaa voisi jatkaa pidemmälle, mutta sitä tärkeämpää on huomata että, Google Cloudissa palveluita ylläpitämällä asiakkaat saavat automaattisesti kaikki hyödyt Googlen jatkuvista investoinneista myös tietoturvapuolelle. Lisäksi nyt uuden avautuneen Haminan konesalin myötä on mahdollista säilyttää kaikki data Suomen maaperällä, mikäli tällainen vaatimus infralle olisi asetettu. Lisätietoa Googlen tietoturvasta löydät täältä.

Haminan datakeskus pyrkii energiatehokkuuteen

Googlen Haminan datakeskusta suunnitellessa on kiinnitetty huomiota energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen. Muun muassa keskuksen jäähdytys (joka on varsinaiseen laskentaan käytetyn sähkön lisäksi kuluttaa keskuksessa eniten energiaa) on toteutettu edistyksellisellä menetelmällä, joka käyttää Suomenlahden vettä.

Uusi Suomen konesali tuo näin ollen Googlen pilvipalvelut aivan konkreettisestikin lähemmäs suomalaisia yrityksiä ja loppukäyttäjiä. Uusia palveluita verrattuna aiempiin datakeskuksiin se ei tarjoa (ja toki GCP:n kaltaisissa globaaleissa alustoissa hyödyntäminen ei ole enää paikkakeskeistä), mutta uudistus näkyy parempana suorituskykynä sekä saatavuutena suomalaisille yrityksille ja loppukäyttäjille. Myös tietoturva ja energiatehokkuus ovat merkittäviä kehitysaskeleita paikallisesta näkökulmasta.

Lamia on virallinen Google Cloud Partner

Google Cloud Platformin virallisena kumppanina rakennamme laajoja infrastruktuuri- ja datakokonaisuuksia moderneimpia teknologioita hyödyntäen. Suosituimpiin ratkaisuihimme kuuluvat kävijäliikenteen mukaan skaalautuvat verkkokauppaympäristöt, joita voidaan tukea mikropalveluilla. Erityisosaamistamme ovat myös datan analysointi ja koneoppiminen. Kun nämä kaikki palvelut saadaan samaan pilveen, nopeutuu devops- ja kehitystyö huomattavasti. Lue lisää pilvipalveluiden hyödyistä ja mahdollisuuksista täältä.