Mikropalvelut Lamia

Mikropalvelut

Vanhanaikaiset monoliittiset järjestelmät on tehty yhdestä möhkäleestä, minkä takia kehitys on hidasta ja usein kallista. Siirtyminen mikropalveluihin mahdollistaa aidosti ketterän kehityksen ja kilpailukyvyn merkittävän parantumisen. 

 

Lue lisää
Mikropalvelut Helsinki

Monoliitista mikropalveluihin

Perinteisesti verkkokauppaan liittyvät toiminnot ja logiikka toteutetaan yhteen järjestelmään esimerkiksi Magentoon, jolloin järjestelmästä saattaa ajan myötä muodostua monimutkainen asiakaskohtaisesti räätälöity kokonaisuus. Tämä saattaa hankaloittaa järjestelmän jatkokehitettävyyttä ja kasvattaa verkkokaupan elinkaarikustannusta esimerkiksi silloin, jos järjestelmä jossain vaiheessa joudutaan päivittämään uudelle alustalle. Mikropalveluiden avulla toteutettu verkkopalvelu tarjoaa ratkaisun tähän pulmaan.

Mikropalvelut Lamia

Mikropalvelut käytännössä

Käytännössä mikropalvelut mahdollistavat, että esimerkiksi tilaus-, asiakasdata-, ostoskori- ja arvostelutoiminnot voitaisiin rakentaa joko osittain tai kokonaan mikropalveluina verkkokauppajärjestelmän ulkopuolelle. Näin jokaista osa-aluetta voidaan hyödyntää muissa järjestelmissä ja muokata ja kehittää erikseen huomattavasti nopeammin, koska mikropalveluun tehdyt muutokset eivät vaikuta muihin järjestelmän osiin. Lisäksi teknologiavalintoja voidaan tehdä mikropalvelukohtaisesti, jolloin uusien teknologioiden mahdollistamat hyödyt saadaan nopeasti käyttöön ja samalla tarve kokonaiselle järjestelmäuudistukselle poistuu.

Miksi käyttää mikropalveluihin perustuvaa arkkitehtuuria?

Mikropalvelut arjoavat useita hyötyjä. Servari-infran näkökulmasta on olennaista, että jokaisen järjestelmän osaa voidaan (automaatti)skaalata toisistaan riippumatta. Näin ollen jos tilauksia tulee paljon, koko järjestelmä ei hidastu, vaan sen sijaan korkean kuormituksen komponenttia voidaan skaalata joustavasti. 

Ohjelmistokehitystä taas puolestaan helpottaa se, että jokaista mikropalvelua voi kehittää oma porukkansa. Tällöin vastuu jakautuu selkeämmin ja tiimeille voidaan asettaa esimerkiksi mikropalvelukohtaisia KPI:tä. Kun tiimi on vastuussa yhdestä kokonaisuudesta eikä epämääräisestä osasta suurta järjestelmää, vastuunotto tapahtuu luonnostaan.

Business-näkökulmasta katsoen yksi olennaisimpia etuja on se, että mikropalveluita voidaan kehittää reaalimaailmaa vastaaviksi. Järjestelmien toimintalogiikat mallinnetaan niin, että ne toteuttavat suoraan yrityksen toimivaa business-logiikkaa. Monoliittisten järjestelmien maailmassa on usein niin, että alustaa aletaan väkisin taivuttaa johonkin suuntaan ja muutokset aiheuttavat usein järjestelmävirheiden tai -muutosten ketjureaktion. Mikropalveluille sen sijaan voidaan toteuttaa jokaiselle oma business-sovellutuksensa. 

Seuraavaksi

Data