Mikropalvelut hyöty

Mikropalvelut

Vanhanaikaisten järjestelmien ylläpito vie usein niin paljon resursseja, että kehityksessä jäädään jälkeen. Siirtymällä mikropalveluihin yritykset voivat pysyä kilpailussa mukana ja kokeilla ketterästi uusia kehityssuuntia.

Lue lisää

Monoliitista mikropalveluihin

Perinteisesti verkkokauppaan liittyvät toiminnot toteutetaan yhteen järjestelmään, jolloin siitä saattaa ajan myötä muodostua monimutkainen kokonaisuus. Tämä saattaa hankaloittaa järjestelmän jatkokehitettävyyttä ja kasvattaa verkkokaupan elinkaarikustannusta esimerkiksi silloin, jos järjestelmä jossain vaiheessa joudutaan päivittämään uudelle alustalle. Mikropalveluiden avulla toteutettu verkkopalvelu tarjoaa ratkaisun tähän pulmaan.

Mikropalvelut Lamia

Mitä ovat mikropalvelut?

Mikropalveluiden avulla esimerkiksi verkkokaupan tilaus-, asiakasdata-, ostoskori- ja arvostelutoiminnot voidaan rakentaa joko osittain tai kokonaan mikropalveluina verkkokauppajärjestelmän ulkopuolelle. Toinen tyypillinen käyttötapaus voisi olla ERPin toimintojen laajentaminen, ja näin ollen toimittajariippuvuuden vähentäminen. Jokaista uutta toteutettua komponenttia voidaan hyödyntää muissa järjestelmissä suoraan rajapintojen kautta ja kehittää tahoillaan huomattavasti nopeammin, koska mikropalveluun tehdyt muutokset eivät vaikuta muihin järjestelmän osiin. Lisäksi teknologiavalintoja voidaan tehdä mikropalvelukohtaisesti, jolloin uusien teknologioiden mahdollistamat hyödyt saadaan nopeasti käyttöön ja samalla tarve kokonaiselle järjestelmäuudistukselle poistuu.

Miksi käyttää mikropalveluihin perustuvaa arkkitehtuuria?

Mikropalvelut tarjoavat useita hyötyjä. Serveri-infran näkökulmasta on olennaista, että jokaisen järjestelmän osaa voidaan (automaatti)skaalata toisistaan riippumatta. Näin ollen jos tilauksia tulee paljon, koko järjestelmä ei hidastu, vaan sen sijaan korkean kuormituksen komponenttia voidaan skaalata joustavasti.

Ohjelmistokehitystä taas puolestaan helpottaa se, että jokaista mikropalvelua voi kehittää oma porukkansa. Tällöin vastuu jakautuu selkeämmin ja tiimeille voidaan asettaa esimerkiksi mikropalvelukohtaisia KPI:tä. Kun tiimi on vastuussa yhdestä kokonaisuudesta eikä epämääräisestä osasta suurta järjestelmää, vastuunotto tapahtuu luonnostaan.

Business-näkökulmasta katsoen yksi olennaisimpia etuja on se, että mikropalveluita voidaan kehittää reaalimaailmaa vastaaviksi. Järjestelmien toimintalogiikat mallinnetaan niin, että ne toteuttavat suoraan yrityksen toimivaa business-logiikkaa. Monoliittisten järjestelmien maailmassa on usein niin, että alustaa aletaan väkisin taivuttaa johonkin suuntaan ja muutokset aiheuttavat usein järjestelmävirheiden tai -muutosten ketjureaktion. Mikropalveluille sen sijaan voidaan toteuttaa jokaiselle oma business-sovellutuksensa.