Datapalveluiden toimittaja helsinki

Datan käsittely

Siirtämällä järjestelmät pilvialustan päälle, saadaan datan prosessointiin kokonaan uudenlaiset työkalut. Kun kaikki tieto sijaitsee julkisessa pilvessä, pystytään käyttämään tehokkaita työkaluja prosessointiin ja muokkaamiseen.

Lue lisää

Saumatonta tiedonsiirtoa

Järjestelmäkokonaisuudessa jo pelkästään siirtämällä verkkokauppa pilveen saavutetaan merkittäviä hyötyjä, mutta lisäarvo kasvaa entisestään, kun kaikki järjestelmät saadaan samaan paikkaan. Tällöin työkaluilla pystytään prosessoimaaan tietoa suoraan järjestelmien tietokannoista ja näin ollen saadaan helposti tehtyä täysin uudenlaisia raportointeja ja analyysejä, jotka kattavat yrityksen digitaalisten palvelut ja kanavat. Pilvialustat tarjoavat myös datan tallennukseen ja saatavuuteen ketteriä ratkaisuja, joita voidaan operoida helposti rajapintojen yli. Kun data on siirretty pilveen järjestelmien myötä, siihen voidaan kohdistaa lisäksi muita kyvykkyyksiä kuten koneoppiminen ja AI.

Datapalveluiden toimittaja helsinki

Datapalvelut käytännössä

Yksi käytettävistä työkaluista on Googlen Bigquery, joka pystyy käsittelemään jopa petatavuja dataa huomattavalla nopeudella. Käytännön sovellutus BigQuerylle voisi olla esimerkiksi big data -analyysi tai kehittynyt monikanavainen tuotesuosittelujärjestelmä.

Data

Liiketoiminnan kehittämisessä data ratkaisee. Lamian datatiimi auttaa hyödyllisen tiedon keräämisessä ja jalostamisessa liiketoiminnaksi. Lue lisää datapalveluistamme.

Koneoppiminen

Koneoppimisen ytimessä on data, joka machine learning -menetelmien avulla jalostetaan hyödyttämään liiketoimintaa. Lue lisää koneoppimisen palveluistamme.

Kiinnostaako koneoppiminen verkkokaupan kehittämisen työkaluna? Lue blogistamme käytännön ideoita.

Oletko kiinnostunut datapalveluista?

Kerro meille haasteesi datan käytön tai tallennuksen suhteen ja löydämme yrityksellesi järkevimmän ratkaisun.

Ota yhteyttä

Hei, nimeni on
ja työskentelen
Etsin kumppania projektiini, jonka aiheena on
Minut tavoittaa osoitteesta , jotta voimme keskustella lisää. Tässä vielä lisätietoa: