DATA

Liiketoiminnan kehittämisessä data on valtaa. Tietoa keräämällä ja hyödyntämällä voidaan paitsi ratkoa liiketoiminnan haasteita myös kehittää innovaatioita sekä luoda kestävää kasvua markkinoinnin ja analytiikan avulla.

Lamia data

Growth marketing

Kasvumarkkinointi tuottaa nimensä mukaisesti myynnin kasvua lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Analytiikka

Analytiikka paljastaa digipalvelujen ja markkinoinnin toimivuuden niin strategisin kuin taktisin mittarein.

Data-alustat

Aikaa kestävä data-alusta ratkoo siiloutuneen tiedon haasteen ja tuo tiedon tehokkaasti johtamisen ja päätöksenteon tueksi.

Machine learning

Koneoppimisen ytimessä on data, joka jalostetaan hyödyttämään liiketoimintaa.

Eri järjestelmistä kertyvällä datalla voidaan tehokkaasti optimoida liiketoimintaa ja automatisoida prosesseja. Esimerkiksi verkkopalveluista kertyvällä sivusto- ja käyttäjätiedolla voidaan tehostaa myyntiä, markkinointia ja parantaa sivustohakujen tuloksia. Lamian datatiimi auttaa hyödyllisen tiedon keräämisessä ja sen jalostamisessa liiketoiminnaksi.

Osaatko ennustaa myyntiä ja siten optimoit varastoa ja resursseja? Haluaisitko ryhmitellä asiakkaita markkinoinnin kohdistamiseksi? Suositteletko asiakkaillesi sellaisia tuotteita, jotka oikeasti lisäävät myyntiä?

Vastaus piilee datassa. Data on siis valtaa, varsinkin oikein hyödynnettynä. Potentiaalinen business case, jossa koneoppimista voidaan hyödyntää, liittyy usein esimerkiksi seuraaviin alueisiin:

  • resurssien optimointi
  • kustannusten minimointi
  • käytettävyyden parantaminen
  • brändin rakentaminen
  • myynnin kasvattaminen
  • ennusteiden laatiminen

Keskustelu data-asiantuntijoiden kanssa kannattaa aloittaa varhaisessa vaiheessa projektia, sillä jo dataan perustuvan business casen tunnistaminen vaatii osaamista paitsi liiketoiminnasta, myös datan varastoimisesta ja analysoinnista sekä pilvipalveluista.

Kokonaisvaltaista datan hallintaa ja hyödyntämistä

Usein jo datan analysoiminen auttaa yritystä löytämään kehittämisen kohteita tai syy-seuraussuhteita. Data Sciencesta puhutaan, kun datan avulla halutaan ymmärtää ilmiöitä laajemmin muun muassa ennustamista ja ennakointia varten. Menetelmissä yhdistyvät tilastotiede, data-analyysi ja koneoppiminen. Data Scientistit muodostavat yhdessä Data Engineerien ja Cloud Architectien kanssa tiimin, joka voi hoitaa kaikki vaiheet aina datan lukemisesta ja analysoinnista ennustemallin reaaliaikaiseen ja automaattiseen tuotantoon.

Datan kautta tavoitteisiin

Datan kautta tavoitteisiin
Datan kautta tavoitteisiin

Datan avulla pystymme todentamaan, mitkä toimenpiteet ovat liiketoiminnalle kannattavimpia ja mitkä taas pelkästään investointeja, jotka eivät koskaan maksa itseään takaisin. Vahvuutenamme on laaja-alainen näkemys digitaalisen liiketoiminnan kehittämisessä ja vankka kokemus eri toimialoilta. Pääsemme parhaimpiin tuloksiin, koska pidämme langat käsissämme ja hyödynnämme dataa niin prosessin aikana kuin jatkokehitysvaiheessa.

Dataratkaisuja Google Cloud Platform -alustalla

Rakennamme laajoja datakokonaisuuksia moderneimpia teknologioita hyödyntäen. Ratkaisut suunnittelevat Lamian Google Professional Cloud Architect, Google Professional Data Engineer ja Google Professional Machine Learning Engineer -sertifioidut ammattilaiset.

Official Google Cloud partner
Google Cloud -kumppanuus
Google Cloud certified Cloud Architect
Google Cloud certified Data Engineer
Google Cloud certified Machine Learning Engineer