PILVI

Useimmiten skaalautuvien ympäristöjen, mikropalvelujen, integraatioalustojen ja datan prosessointityökalujen sijoituspaikaksi valikoituu Google Cloud Platform, jonka virallinen kumppani Lamia on.

Lamia pilvipalvelut

Pilvistrategia

Pilvistrategia määrittää yrityksellesi parhaan polun kohti pilveä sekä sen hyödyntämisen parhaat käytännöt ensivaiheessa ja myöhemmin.

Pilvitoteutukset

Pilvitoteutuksissa fokus on tehokkuudessa, jotta julkisesta pilvestä saadaan ulosmitattua mahdollisimman suuri hyöty.

Palvelukehitys

Google Cloudin ja mikropalveluiden hyödyntäminen sovelluskehityksessä säästää resursseja niin ylläpidossa kuin -kehityksessä.

Valitsemme parhaan julkisen pilven asiakasyrityksen tarpeen mukaan

Useimmiten valinta tapahtuu kuitenkin Google Cloudin ja Amazonin AWS:n välillä, joiden kummankin kanssa toimimisesta meillä on pitkä kokemus. Siirtymävaiheessa privaatista alustasta julkiseen pilveen tapahtuu usein ns. hybridipilven kautta. On tärkeää miettiä tämä siirtymävaihe huolellisesti, minkä takia olemmekin usein auttaneet organisaatioita suunnittelemalla ja toteuttamalla roadmapin koko järjestelmäarkkitehtuurin siirtoon vaiheittain pilvialustoille.

Miksi siirtyä pilvipalveluihin?

Pilvipalveluiden tehokas käyttö on yksi modernin digitaalisen liiketoiminnan kulmakiviä. Pilvialustalle siirryttäessä asiakkaamme saavat käyttöönsä moderneimman mahdollisen infran, hyödyt kansainvälisten jättien konesali-investoinneista sekä loputtoman skaalaedun.

Pilvipalvelut tarjoavat luonnollisen ajoympäristön niin verkkokauppa-alustoille kuin vaikkapa mikropalveluillekin. Ehdottomia hyötyjä ovat joustavat resurssit, automaattinen skaalautuminen kuorman mukaan, monipuoliset konfiguraatiot sekä yllättävän kevyesti rakentuvat high availability -ympäristöt. Erityisesti yhdistettynä moderniin DevOpsiin pilvipalveluilla saavutetaan huomattavaa tehokkuutta ohjelmistokehityksessä.

Monesti pilvipalvelut nähdään vain hieman ketterämpänä infrana, mutta itse asiassa suurimmat hyödyt ovat täysin muualla. “Arkisen” infran pyörittämisen lisäksi pilvialustat tarjoavat täysin uuden mahdollisuuden datan hyödyntämiseen ja saatavuuteen, mikropalveluihin sekä lisäarvopalveluihin, joita ovat esimerkiksi koneoppimista ja tekoälyä hyödyntävät ratkaisut.

Pohdinnassa askelmerkit pilveen? Autamme mielellämme.