Pilven hyödyistä tunnistetaan vain 10 % – Päivitä tietosi

Pilvipalveluiden ilmeisimmät hyödyt ymmärretään jo laajalti. Olemme huomanneet, että monilla yrityksillä on kuitenkin suppea käsitys siitä, mitä kaikkea pilvipalvelut mahdollistavat. Tunnistatko kaikki cloudin hyödyt?

Yksi merkittävimmistä teknologiamaailman mullistuksista on tällä hetkellä pilvipalvelujen laajamittainen käyttöönotto. Pilvipalvelualustat, kuten Google Cloud Platform, luovat uudenlaista tehokkuutta ja mahdollisuuksia it-ympäristöihin. Pilvialustat (cloud computing, eli tuttujen kesken cloud) tarjoavat skaalautuvuutta, joustavuutta ja kustannustehokkuutta. Niiden ansiosta yritysten ei esimerkiksi tarvitse enää investoida fyysisiin konesaleihin ja palvelimiin, mikä on saanut yritykset ottamaan pilvialustat avosylin vastaan.

Tämä tunnetuin hyöty, nykyisten ympäristöjen siirtäminen pilveen, muodostaa kuitenkin näkemyksemme mukaan vain 10 prosenttia kaikista pilvipalveluiden tarjoamista hyödyistä.

Puhumme asiakkaillemme 10+30+30+30-periaatteesta, eli neljästä kokonaisuudesta, jotka yhdessä muodostavat kaikki pilven hyödyt. Uskallamme väittää, että jos yritykset tiedostaisivat loputkin cloudin tarjoamat hyödyt, olisivat kaikki jo vauhdilla siirtämässä digitoimintojaan pilveen.

Pilven hyötyjen lyhyt oppimäärä

10+30+30+30

10 % = Palvelimet pilveen
Cloud-palvelut mahdollistavat konesaleista luopumisen. Kun palvelimet siirretään pilveen, voidaan luopua pölyttyvistä palvelinkaapeista. Samalla riski teknisistä ongelmista pienenee ja toimintoja voidaan skaalata lähes loputtomasti. Asiakas maksaa vain palvelinten käytöstä kuorman mukaan. Kun lisäksi huomioidaan merkittävät investoinnit palveluntarjoajien taholta, ei syitä jättäytyä tästä junasta pois juurikaan löydy.

30 % = Datan keräys ja louhinta
Cloudin avulla kaikki järjestelmistä kertyvä data löytyy yhdestä paikasta, mikä tekee datan seuraamisesta ja analysoimisesta helpompaa. Datan saatavuus ja hyödynnettävyys on täysin eri tasolla, kuin perinteisissä ympäristöissä. Pilven avulla tulee mahdolliseksi myös suurien datamäärien louhiminen. Pilvessä myös datapalvelut toimivat on demand -periaatteella: asiakas maksaa vain käytön mukaan. Näistä hyvä esimerkki on vaikkapa Googlen BigQuery, joka tarjoaa suorat liittymät moniin järjestelmiin ja tietokantoihin, ja jonka avulla saadaan monimutkaisia ja massiivisiakin analyyseja tehtyä merkittävällä hyötysuhteella.

30 % = Mikropalvelut
Perinteisessä lähestymistavassa ohjelmoidaan monoliittisia sovelluksia, “möhkälejärjestelmiä”, jotka hoitavat kaiken tarvittavan. Monoliittista arkkitehtuuria hyödyntää esimerkiksi ERP-toiminnanohjausjärjestelmä. Mikropalveluilla taas tarkoitetaan joukkoa itsenäisiä sovelluksia, jotka käyttävät keskinäiseen viestintään esimerkiksi rajapintoja ja toteuttavat halutut toiminnot yhdessä. Käytännössä mikropalvelut mahdollistavat esimerkiksi verkkokaupassa sen, että tilaus-, asiakasdata-, ostoskori- ja arvostelutoiminnot voidaan rakentaa joko osittain tai kokonaan mikropalveluina verkkokauppajärjestelmän ulkopuolelle. Mikropalvelut ja niiden hallinnointi ovat cloudissa erityisen ketterästi toteutettavissa, ja niiden rakenne sopii pilvialustoille mainiosti.

30 % = Koneoppiminen ja tekoäly
Pilvipalveluiden ehdottomasti korkealentoisimmalta kuulostava hyöty on koneoppimisen toiminnot ja tekoäly-frameworkit. Niiden avulla voidaan esimerkiksi automaattisesti tagittaa videoita ja kuvia ja luoda tuotesuositteluja. Esimerkiksi Google Cloud mahdollistaa puheen-, äänen- ja kuvantunnistamisen. GitHubin TensorFlow-alustaa taas pidetään kehittyneimpänä tekoälysovellusten mahdollistajana. Nämä lisäarvopalvelut ovat kaikkien pilvipalveluiden käyttäjien saavutettavissa.

=100% pilven hyödyt