UI_UX_suunnittelu_helsinki

UI- ja UX-suunnittelu

UI-suunnittelu (user interface design) ja UX-suunnittelu (user experience design) pitävät huolta siitä, että tuotantoon menevä digitaalinen palvelu on miellyttävä, helppokäyttöinen ja tärkeä sen loppukäyttäjälle.  

Lue lisää

Mitä on UI-suunnittelu?

UI-suunnittelussa hyödynnetään UX-suunnittelussa tehtyjä havaintoja ja muotoillaan siellä ideoidut ratkaisut helppokäyttöiseen muotoon, digitaalisen palvelun käyttöliittymäksi. UI-suunnittelijan tehtävä on siis tehdä tietyn tehtävän suorittaminen asiakkaalle mahdollisimman yksinkertaiseksi ja sujuvaksi.

Ammattimaista UX-suunnittelua arvailujen sijaan

UX-suunnittelu pitää sisällään käyttäjätutkimusta, testausta ja kokeilua pidemmällä aikavälillä. Se vaatii osaamista designin ulkopuolelta – psykologiaa, markkinointia, strategista suunnittelua sekä tuotemuotoilua. UX-päätösten tekoa ei voida (tai ei ainakaan pitäisi) tehdä pelkkien arvailujen varassa. Käyttökokemusta tulisi jatkuvasti mitata, testata ja kehittää datan sekä käyttäjiltä kerätyn palautteen pohjalta.

UI UX suunnittelu Helsinki

Responsiivisuus on kilpailuetu

Päätelaiteriippumattomat visuaaliset oivallukset ja luovat ratkaisut mahdollistavat saumattoman käyttökokemuksen verkkopalveluissa. Responsiivisuus tarkoittaa sitä, että verkkosivut ja verkkopalvelut huomioivat päätelaitteiden erilaiset ominaisuudet ja resoluutiot. Tietokoneella hyvin toimivat sivut eivät välttämättä toimi hyvin tabletilla tai älypuhelimella. Tästä syystä sivuston on näytettävä erilaiselta käytettäessä uusia mobiililaitteita. Näin varmistamme sen, että ostokokemus on saumaton ja miellyttävä kaikilla päätelaitteilla.

Seuraavaksi

Palvelumuotoilu