Käyttöliittymäsuunnittelu_helsinki_design

Käyttöliittymä-suunnittelu

Käyttöliittymäsuunnittelu pitää huolta siitä, että tuotantoon menevä digitaalinen palvelu on miellyttävä, helppokäyttöinen ja tärkeä sen loppukäyttäjälle.  

Lue lisää

Miksi palvelua tehdään ja kenelle?

Digitaalisen palvelun suunnittelu lähtee kohderyhmän eli käyttäjän tunnistamisesta. Jotta voidaan taata maksimaalinen asiakastyytyväisyys ja saavuttaa kävijämäärätavoitteet pitkässä aikajuoksussa, on käyttäjien tarpeet laitettava etusijalle. Uutta digitaalista palvelua ideoidessa onkin hyvä alkuun kysyä itseltään: Minkä ongelman palvelu ratkaisee, mitä lisäarvoa se tuo käyttäjälleen ja kuinka voidaan varmistaa sen helppokäyttöisyys?

Käyttöliittymä- ja käyttäjäkokemussuunnittelu

Käyttöliittymäsuunnittelu (UI Design) tähtää mahdollisimman helppokäyttöisen digitaalisen palvelun luomiseen. Prosessissa hyödynnetään käyttäjäkokemussuunnittelua (UX Design), joka pitää sisällään käyttäjätutkimusta, testausta ja kokeilua pidemmällä aikavälillä. Se vaatii osaamista designin ulkopuolelta – psykologiaa, markkinointia, strategista suunnittelua sekä tuotemuotoilua. UX-päätösten tekoa ei voida tehdä pelkkien arvailujen varassa. Käyttökokemusta tulisi jatkuvasti mitata, testata ja kehittää datan sekä käyttäjiltä kerätyn palautteen pohjalta.

UI UX suunnittelu Helsinki

Responsiivisuus on kilpailuetu

Päätelaiteriippumattomat visuaaliset oivallukset ja luovat ratkaisut mahdollistavat saumattoman käyttökokemuksen verkkopalveluissa. Responsiivisuus tarkoittaa sitä, että verkkosivut ja verkkopalvelut huomioivat päätelaitteiden erilaiset ominaisuudet ja resoluutiot. Tietokoneella hyvin toimivat sivut eivät välttämättä toimi hyvin tabletilla tai älypuhelimella. Tästä syystä sivuston on näytettävä erilaiselta käytettäessä uusia mobiililaitteita. Näin varmistamme sen, että ostokokemus on saumaton ja miellyttävä kaikilla päätelaitteilla.

Seuraavaksi

Palvelumuotoilu