palvelumuotoilu helsinki

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilun avulla luodaan menestyviä ja kaupallisia digitaalisia palveluita. Palvelumuotoilulla varmistetaan, että palvelu tuo lisäarvoa niin yritykselle kuin sen asiakkaillekin.

Lue lisää

Osallistaminen takaa onnistuneen lopputuloksen

Palvelumuotoilulla tarkoitetaan kokonaisvaltaista suunnittelua, jonka tavoitteena on luoda helppokäyttöisiä palveluita ja prosesseja. Esimerkiksi verkkokaupan suunnittelussa palvelumuotoilun tavoitteena on tuottaa liiketoiminnallisesti menestyvä kaupallinen alusta.

Palvelumuotoilun lähtökohta on asiakasymmärrys, jota luodaan osallistamalla palvelua tuottava yritys ja palvelun loppukäyttäjiä. Hyvä palvelu tuo lisäarvoa sekä palvelun tuottajalle että sen käyttäjille.

 

Palvelumuotoilu helsinki

Yhteistyö etusijalla

Projektin kaikissa vaiheissa Lamian design-tiimi panostaa asiakkaan tarpeiden ja toiveiden ymmärtämiseen. Taustalla on ajatus, että vain syvällisellä ymmärryksellä voidaan tuottaa menestyviä palveluita. Siksi meille ensiarvoisen tärkeää on avoin yhteistyö, jossa asiakas on aktiivisesti mukana jokaisessa projektin vaiheessa. Paras lopputulos syntyy, kun muotoilussa yhdistyvät ymmärrys yrityksen liiketoiminnasta, palvelun käyttäjistä ja digitaalisten palveluiden kehittämisestä.