Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilun avulla luodaan menestyviä ja kaupallisia digitaalisia palveluita. Palvelumuotoilulla varmistetaan, että palvelu tuo lisäarvoa niin yritykselle kuin sen asiakkaille.

Palvelumuotoilussa yhdistetään loppukäyttäjän ja liiketoiminnan tarpeet palvelulle.

Osallistaminen takaa onnistuneen lopputuloksen

Palvelumuotoilulla tarkoitetaan kokonaisvaltaista suunnittelua, jonka tavoitteena on luoda helppokäyttöisiä palveluita ja prosesseja. Esimerkiksi verkkokaupan suunnittelussa palvelumuotoilun tavoitteena on tuottaa liiketoiminnallisesti menestyvä kaupallinen alusta.

Palvelumuotoilun lähtökohta on asiakasymmärrys, jota luodaan osallistamalla palvelua tuottava yritys ja palvelun loppukäyttäjiä. Hyvä palvelu tuo lisäarvoa sekä palvelun tuottajalle että sen käyttäjille.

Palvelumuotoilu yhdistää kaikki eri näkökulmat ja sidosryhmät.

Yhteistyö etusijalla

Projektin kaikissa vaiheissa Lamian design-tiimi panostaa asiakkaan tarpeiden ja toiveiden ymmärtämiseen. Taustalla on ajatus, että vain syvällisellä ymmärryksellä voidaan tuottaa menestyviä palveluita. Siksi meille ensiarvoisen tärkeää on avoin yhteistyö, jossa asiakas on aktiivisesti mukana jokaisessa projektin vaiheessa. Paras lopputulos syntyy, kun muotoilussa yhdistyvät ymmärrys yrityksen liiketoiminnasta, palvelun käyttäjistä ja digitaalisten palveluiden kehittämisestä.

Kiinnostuitko designin mahdollisuuksista? Ideoidaan yhdessä.