jarjestelma-arkkitehtuuri

Järjestelmäkehitys

Kun järjestelmien ylläpitoon kuluu enemmän resursseja kuin varsinaiseen kehitykseen, on aika tarkastella niiden arkkitehtuuria.

Lue lisää

Järjestelmät luovat kulttuurin

Palveluihimme kuuluu ohjelmistokehityksen lisäksi järjestelmäarkkitehtuurin suunnittelu ja toteutus. Monesti monoliittisissa järjestelmissä ajaudutaan pikku hiljaa siihen pisteeseen, jossa tiedonsiirto on hidasta, päällekkäisiä toimintoja on paljon ja pelkkään ylläpitoon kuluu merkittävä osa budjetista. Mikäli kehitystoimenpiteet ovat hitaita, menetetään tärkeää kilpailukykyä markkinoilla, jossa pienemmät toimijat pystyvät uudistumaan ketterämmin.

järjestelmäarkkitehtuuri

Strateginen kumppani, joka hallitsee järjestelmäarkkitehtuurin

Lamialla on vuosien kokemus järjestelmäarkkitehtuurin suunnittelusta ja vaativista integraatiototeutuksista. Projekteissa lähdetään liikkeelle syvällisestä kartoituksesta, jossa haastatellaan mahdollisimman laajaa käyttäjä- ja toimittajakuntaa. Samaan discovery-vaiheeseeen voitaneen lukea myös tarvittavat tekniset auditoinnit. Kun nykytila on kartoitettu ja kaikki käytössä olevat järjestelmät on listattu, voidaan alkaa miettiä niiden välisiä suhteita. Onko käytössä päällekkäisiä järjestelmiä, jotka vievät henkilöstöltä arvokasta työaikaa? Voidaanko osa järjestelmistä poistaa kokonaan käytöstä? Millaisia integraatioita kannattaisi rakentaa tiedonsiirron nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi?

Monoliitista mikropalveluihin

Usein ketterän kehityksen malli saavutetaan pilkkomalla monoliittinen järjestelmä pienempiin osakokonaisuuksiin eli mikropalveluihin. Uudistus ei kuitenkaan tapahdu yhdessä yössä, joten tärkeää onkin laatia realistinen roadmap, joka ottaa huomioon resurssit sekä liiketoiminnan kannalta kriittisimmät tarpeet.