Käytettävyys ja design

Käytettävyys & design

Design on työkalu, jolla digitaalisista palveluista ja alustoista tehdään toimivia ja houkuttelevia. Suunnittelemme ja muotoilemme ratkaisut käytettävyys sekä konversio edellä mutta estetiikkaa unohtamatta. Projekteissa käytetään palvelumuotoilun menetelmiä kuten design thinking, prototyypin toteutus ja käytettävyystutkimukset. Vaikka usein nämä toteutukset tapahtuvat osana suurempaa kokonaisuutta, teemme design-hankkeita myös itsenäisinä kokonaisuuksina.

Lue lisää

Mitä tarkoittaa käytettävyys ja design?

Digitaalisesta palvelumuotoilusta ja suunnittelusta puhuttaessa käytettävyydellä ja designilla tarkoitetaan prosessia sekä lopputulosta, jolla palvelusta tehdään helppokäyttöinen, houkutteleva ja toimiva. Verkkopalveluiden käytettävyys ja design syntyy yhdistämällä palvelumuotoilua, käyttöliittymäsuunnittelu ja visuaalista suunnittelua.

Liiketoiminnan ymmärrys + luovuus = houkutteleva design

Hyvä design huomioi sekä yrityksen että palvelun käyttäjien tarpeet. Ennen kuin riviäkään käyttöliittymän koodia kirjoitetaan, design-tiimimme tutustuu syvällisesti asiakkaan tarpeisiin, tavoitteisiin ja kohderyhmiin. Osallistamalla asiakas prototyypin suunnitteluun varmistetaan, että lopputulos vastaa tarpeita ja tavoitteita. Määrittelyvaiheessa syntyy klikkailtava prototyyppi, joka sisältää visuaalisen ilmeen ja toiminnallisuudet ja auttaa hahmottamaan, millainen palvelusta tulee.

Design Sprint

Design Sprint on alunperin Googlen kehittämä palvelumuotoilun tehokas työpajamenetelmä, jossa viiden päivän aikana monialainen tiimi tuottaa lukuisia ideoita, joista parhaimmat jalostetaan prototyypeiksi sekä testataan loppukäyttäjillä. Tutustu sen käyttötarkoituksiin blogissamme!

suunnittelu deisgn helsinki lamia

Asiakaslähtöinen palvelu teknistä toteutusta unohtamatta

Jokainen projekti on erilainen, mutta Lamian tapa toimia erottuu siinä, että design- ja käytettävyyssuunnittelu johdattelee kaikkia projektejamme. Lisäksi erotumme kyvyllämme huomioida palveluiden tekninen toteutus. Juuri tästä syystä design-vaihe toimii syvällisenä määrittelyvaiheena kaikenkokoisille projekteille. Prosessimme on hiottu varmistamaan, että olennaiset asiat tulee huomioitua ennen kuin projekti siirtyy ohjelmistokehitykseen – näin säästetään aikaa ja rahaa. Lue lisää suunnitteluprosessistamme.

Design on aina mittatilaustyötä

Hyvä käytettävyys ja design osoittavat, että yritys panostaa palvelunsa käyttäjäystävällisyyteen ja haluaa varmistaa, että ne palvelevat asiakkaita ja houkuttelevat uusia. Parhaat tulokset saavutetaan yksilöllisellä suunnittelulla. Lamialta saat käytettävyyssuunnittelua ja designia sekä osana ohjelmistokehitystä että myös erikseen tilattuna.