Mikä on Design Sprint?

Olet aloittamassa uutta kehitysprojektia. Yrityksen toimiala on murroksessa, markkinat muuttuvat nopeaan tahtiin. Sinulla on projektin langat käsissäsi ja koitat asetella kaikkia palasia kohdalleen, jotta projekti saataisiin polkaistua käyntiin. Saatat jopa miettiä välillä, tuleeko projektista firman jättimenestys vai totaalinen floppi. Tässä tilanteessa Design Sprint voi olla nopein apu.

Design sprint on hyvä menetelmä nopeaan testaukseen palvelukehityksessä

Mikä on design sprint?

Kehitysprojektin alkumetreillä etsitään usein vastauksia kysymyksiin, joihin ei ole tarkkoja vastauksia. Siitä huolimatta vastaukset pitää tavalla tai toisella löytää, jotta projekti saadaan liikkeelle. Design Sprint on tapa saada nopeita, mutta testattuja vastauksia.

Design Sprint on viiden päivän tehokas kehitystyökalu, joka vastaa organisaation haasteisiin monialaisen ymmärryksen, ideoiden testaamisen ja nopeiden prototyyppien kautta.

Design Sprint on palvelumuotoilun tehokas työpajamenetelmä, joka on alkujaan Googlen kehittämä. Sen suurin hyöty on kuukausien mittaisen työn tiivistäminen viiteen päivään. Näiden intensiivisten päivien aikana tuotetaan monialaisen ryhmän kanssa lukuisia ideoita, joista parhaimmat ideat jalostetaan prototyypiksi ja validoidaan lopuksi testikäyttäjien kanssa.

Design Sprint -viikon vaiheet

Design Sprint on palvelumuotoilun tehokas työpajamenetelmä, joka on alkujaan Googlen kehittämä. Sen suurin hyöty on kuukausien mittaisen työn tiivistäminen viiteen päivään. Näiden intensiivisten päivien aikana tuotetaan monialaisen ryhmän kanssa lukuisia ideoita, joista parhaimmat ideat jalostetaan prototyypiksi ja validoidaan lopuksi testikäyttäjien kanssa.

Design sprintin aikana on tarkoitus haastaa, validoida ja testata uusia ideoita yhdessä asiakkaan kanssa. Prosessin päävaiheet ovat kaikille samat, mutta työpajojen sisältö voidaan muokata aina projektikohtaisesti asiakkaan tai projektin tarpeiden mukaan.

Lamian viiden päivän Design Sprint rakentuu seuraavista palasista:

 1. Syvällinen ymmärrys
  Sprintin tavoitteet määritellään ja muodostetaan syvällinen ymmärrys kehityskohteesta yhdessä asiakkaan kanssa. Taustamateriaalina hyödynnetään olemassa olevaa asiakasdataa. Myös pitkän tähtäimen tavoitteet määritellään ja priorisoidaan.
 2. Määrittely ja ideointi
  Kerätään ideat, arvioidaan konseptit ja valitaan niistä parhaimmat jatkokehitykseen.
 3. Prototyypin rakentaminen
  Rakennetaan kevyt, klikkailtava prototyyppi konseptoinnin pohjalta.
 4. Käyttäjätestaus
  Prototyyppiä testataan loppukäyttäjillä. Testiryhmän osallistujia haastatellaan ja käyttäjäkokemus kerätään konseptin hiomista varten.
 5. Tulokset
  Lopuksi käyttäjätestauksen tulokset, prototyyppi ja roadmap annetaan asiakkaalle jatkokehitystä varten.


Eli viisi päivää tiukkaa tykitystä, mutta riittääkö se vastauksen löytämiseen? Kyllä, jos yrityksen pitkän tähtäimen tavoite on riittävän selkeä.

design sprint

Miksi hyödyntää Design Sprintia?

Suurin riski palvelukehityksessä on luoda vaikeaselkoinen palvelu, jota käyttäjät eivät ymmärrä eivätkä sen vuoksi käytä. Käyttäjiltä saatu palaute on kullanarvoista palvelukehityksen kannalta. Jos projekti toteutettaisiin perinteisellä mallilla, niin tämä käyttäjiltä saatu palaute saataisiin vasta kuukausien kehitystyön jälkeen. Tämä kuluttaa aikaa, rahaa ja hermoja.

Tyypillinen palvelukehitys koostuu neljästä päävaiheesta: ideoinnista, toteutuksesta, julkaisusta ja oppimisesta. Design Sprint on oikotie suoraan viimeiseen vaiheeseen - oppimiseen. Sprintti luo perustan projektille, joka perustuu loppukäyttäjien palautteeseen.

design sprint oikotie

Design Sprintin hyödyt kiteytetysti:

 • Nopeutetaan suunnittelussa alkuun pääsemistä
 • Testataan idea, ennen kuin aloitetaan pitkä ja kallis tuotekehitys
 • Osallistetaan monialainen tiimi ratkaisun määrittelyyn
 • Päästään nopeasti ideasta konkreettiseen ratkaisuun

Minkälaisille yrityksille Design Sprint sopii?

Tietämättä edes yrityksesi toimialaa tai liiketoimintaa, uskallan sanoa, että Design Sprint sopii yrityksellesi. Prosessin mahtavuus piilee siinä, että sen toteuttamisen kohteena ei tarvitse olla tuote tai palvelu. Se soveltuu myös esimerkiksi yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden määrittämiseen. Me Lamialla hyödynnämme Design Sprint -toimintamallia paljon verkkokauppaprojekteissa - lue lisää aiheesta täältä.

Nämä viisi kysymystä kuvaavat hyvin tyypillistä lähtötilannetta Design Sprintille:

 1. Onko yrityksellä tietty liiketoiminnallinen ongelma, joka tarvitsee ratkaisua?
 2. Onko ongelma sellainen, johon ei ole selkeää vastausta?
 3. Tarvitseeko yritys monialaista tiimiä ongelman ratkaisemiseen?
 4. Kannattaako ongelman ratkaisemiseen sijoittaa viisi päivää?
 5. Tarvitseeko ongelma kokonaisvaltaista innovointia tai uusien markkinoiden testausta?

Jos vastasit kaikkiin kyllä, Design Sprintiä voi hyvin harkita seuraavaksi askeleeksi.

"Design Sprint on oikotie palvelukehityksen viimeiseen vaiheeseen - oppimiseen."