Design Sprintin hyödyntäminen verkkokaupan kehityksessä

Design Sprint -prosessi on ketterä tapa aloittaa uusi kehityshanke -se tarjoaa viidessä päivässä ratkaisut liiketoiminnallisiin haasteisiin. Verkkokauppakehityksessä design sprint voi keskittyä esimerkiksi tuotteiden löydettävyyden parantamiseen tai verkkokauppaan myynnin ja asiakaspalvelun työkaluna - käyttötapaukset määrittyvät aina tarpeen mukaan.

Design sprint on hyvä menetelmä nopeaan testaukseen verkkokauppakehityksessä

Jos Design Sprint ei ole vielä tuttu käsite sinulle tai haluat verestellä muistiasi, niin suosittelen sinua tutustumaan artikkeliin Mikä on Design Sprint?

Digitaaliset kehityshankkeet ja projektit polkaistaan Lamialla lähes aina käyntiin palvelumuotoiluvaiheella. Siinä Design Sprint on muodostunut osaksi rutiinia, jos sille vain on otolliset lähtökohdat. Silloin fasilitoimme projektin alussa työpajoja, joiden avulla etsimme ja testaamme lisäarvoa tuottavat ideat toimiviksi ratkaisuiksi. Olemme huomanneet, että verkkokauppojen kehityksessä ja suunnittelussa Design Sprint -prosessi tuottaa usein paljon arvoa.

Arvoa loppukäyttäjälle

Toteutamme Lamialla vuodessa useita B2B- ja B2C -verkkokauppaprojekteja. Verkkokaupan palveluperiaatteet ovat suurimmalta osalta samat kuluttajille ja yrityksille, koska molempia kauppoja yhdistää yksi tekijä: molemmissa palvellaan oikeita ihmisiä eli loppukäyttäjiä.

Design Sprintin avulla ei tarvitse suunnitella koko kauppaa, vaan se voidaan kohdistaa ratkaisemaan esimerkiksi tietyn kohderyhmän tarpeita. Sprintin avulla voidaan myös kehittää uusia toiminnallisuuksia tai ideoida olemassa olevien palveluiden parannuksia.

Työskentelytavan hienous on yhteissuunnittelussa (co-design), jossa osallistetaan monialaisesti mutta tehokkaasti yrityksen työntekijöitä, sidosryhmiä sekä verkkokaupan loppukäyttäjiä. Eri näkökulmat ohjaavat tehokkaasti suunnittelutyötä ja voimme keskittyä vain todellista tarvetta palveleviin ratkaisuihin.

Mitä Design Sprintin avulla voidaan kehittää verkkokaupassa?

Ennen sprinttiin sukeltamista kehityskohteita voidaan etsiä keräämällä asiakasymmärrystä esimerkiksi asiakashaastattelujen ja -kyselyiden avulla. Myös yrityksen olemassa olevaa asiakastietoa on tärkeää hyödyntää osana Design Sprintissa käsiteltävää materiaalia. Verkkokaupan haasteet voivat löytyä myös liiketoiminnallisista tavoitteista, joita voivat olla esimerkiksi myyjien työn kehittäminen, projektimyynnin kasvattaminen tai uuden markkinan avaaminen.

Kun kehityksen kohde on havaittu ja todennettu, asetetaan tarkat kysymykset, joihin halutaan ratkaisut. Alla on listattuna muutamia yleisiä esimerkkejä verkkokauppakehityksen haasteista, joita voidaan ratkoa Design Sprintin avulla.

Tuotteiden löydettävyys

"Yrityksemme tuoteportfoliossa on yli 25 000 tuotetta. Miten voisimme auttaa käyttäjää löytämään haluamansa tuotteet helposti?"

Sprintissä voidaan keskittyä tuotteiden uudelleen kategorisointiin, kehitellä näppärä haku tai suunnitella käyttäjäystävälliset suodatusmahdollisuudet. Nämä toiminnallisuudet ovat avainasemassa tuotteiden löydettävyyden kannalta.

Asiakaspalvelun kehittäminen

"Verkkokaupan asiakkailla on hankaluuksia saada yhteys asiakaspalveluun. Sivusto ei tarjoa selkeää polkua asiakaspalvelun äärelle ja yhteyden luominen tuottaa ongelmia."

Asiakaspalvelun selkeä löydettävyys sivuston navigoinnista ja esimerkiksi suora kontaktointimahdollisuus chatbotin tai sähköisen lomakkeen kautta helpottavat asiointia. Design Sprintissä sopivimmat polut tunnistetaan ja testataan kerralla.

Myyjän työn helpottaminen

"Myyjillä on monta erillistä työkalua liidien ja tarjouksien tekemiseen. Miten voisimme yhtenäistää verkkokaupan ja myyjän työkalut samaan paikkaan?"

Design Sprintin avulla verkkokauppa voidaan valjastaa myyjän käyttöön työkaluksi, joka toimii responsiivisesti kaikilla selaimilla - aivan kuten klassinen myyntiesite, mutta mukaan voidaan suunnitella myös työkaluja tarjousten tekemiseen ja ostoskorien jakamiseen.

Erikoistuotteiden esittely ja myyminen

"Yrityksemme tuotteita pystyy kustomoimaan laajasti, mutta asiakkaat eivät tiedä kaikkia kustomointimahdollisuuksia tai niiden käyttötarkoituksia. Kuinka voisimme kasvattaa kustomoitujen tuotteiden myyntiä digitaalisesti?"

Joitakin tuotteita ei välttämättä pysty esittelemään verkossa yksinkertaisesti, koska käyttäjä ei pääse näpräilemään tuotetta fyysisesti. Design Sprintin avulla voidaan testata hyvinkin nopeasti erilaisia tapoja toteuttaa tuotekonfiguraattori, jonka avulla käyttäjä saa selkeämmän kuvan tuotteesta.

Laadukkaampaa sisältöä

"Asiakkaamme ovat keksineet oivallisia ratkaisuja tuotteidemme avulla. Kuinka voisimme auttaa muita asiakkaitamme inspiroitumaan, jotta he saisivat kaiken hyödyn tuotteistamme?"

Verkkokaupan sisältöä voidaan kustomoida asiakasryhmittäin ja sisältöä voidaan personoida käyttäjän tarpeiden mukaan. Nykyaikaiset verkkokaupat taipuvat moneen eivätkä ole enää vain tuotekatalogeja - käyttäjät janoavat myös sisältöä ja inspiraatiota. Design Sprintin avulla voidaan tunnistaa ja konseptoida tuottavimmat sisältöpolut verkkokauppaan.

Kaikkea voi testata

Ei voi tietää ellei kokeile, sanotaan, ja tämä pätee myös liiketoimintaan ja verkkokauppakehitykseen. Design Sprintin hienous piilee sen ketterässä mallissa, koska lyhyessä ajassa pääsee testaamaan ideoiden toimivuutta käytännössä. Prototyypit ja käyttäjätestaus antavat nopeammin arvokasta palautetta kuin pitkä ja haastava tuotekehitys.

Jos yrityksesi liiketoiminnalliset haasteet ovat monimutkaisia tai etsit uusia innovaatioita, Design Sprint voi olla hyvin toimiva ja ennen kaikkea nopea ratkaisu haasteiden ratkaisemiseen tai vaikkapa priorisointiin.

"Ideoiden nopea testaaminen käytännössä on Design Sprintin suurin arvo."

Ota yhteyttä

Hei, nimeni on
ja työskentelen
Etsin kumppania projektiini, jonka aiheena on
Minut tavoittaa osoitteesta , jotta voimme keskustella lisää. Tässä vielä lisätietoa: