Contentful

Contentful on headless sisällönhallintajärjestelmä. Lamia on Contentful SILVER Solutions -kumppani ja meillä on sertifioidut osaajat. Toteutamme laajoja sisällönhallintaprojekteja Contentfulin avulla ja erikoisosaamistamme on Contentfulin hyödyntäminen verkkokaupan sisällönhallintajärjestelmänä.

Contentful

MÄÄRITELMÄ

Headless CMS lyhyesti

Headless CMS lyhyesti

Headless CMS on backend sisällönhallintajärjestelmä, jossa sisältökirjasto (”body”) on erotettu esityskerroksesta (”head”). Käytännössä headless-mallissa sisältö on siis yhdessä paikassa, mutta sitä näytetään eri kanavissa rajapintojen yli.

Perinteisiin sisällönhallintajärjestelmiin on rakennettu headless-tyyppistä rakennetta irrottamalla esityskerros head-kerroksesta, mutta sisältöjen rakennehaastetta ne eivät ratkaise. Täysverisessä headless-sisällönhallintajärjestelmässä myös sisältöjen rakenne luodaan siten, että niitä voi käyttää joustavasti eri alustoissa ja kanavissa.

Perinteinen vs. headless CMS

Perinteinen sisällönhallintajärjestelmä häviää headless CMS:lle joustavuudessa ja skaalautuvuudessa. Perinteisessä järjestelmässä kaikki sisältö, kuvat, tekstit, HTML, CSS, laitetaan ”yhteen laariin” ja sisällöt ovat koodin seassa. Siksi mitään sisältöä ei voida käyttää kuin yhden kerran ja yhdessä kanavassa.

Digitaalisten alustojen ja ympäristöjen esiinmarssin myötä yrityksillä on kuitenkin selkeä tarve kehittää digitaalista sisältöä useassa eri kanavassa yhtä aikaa. Verkkosivujen lisäksi on mobiilisivustoja, sovelluksia, display-näyttöjä, erilaisia vuorovaikutteisia käyttöliittymiä ja lisää kanavia tulee jatkuvasti. Perinteisen sisällönhallintajärjestelmän ehdoilla jokaisen kanavan sisältö pitäisi rakentaa erikseen, koska järjestelmä taipuu vain verkkosivuston sisällönhallintaan. Sen sijaan headless sisällönhallinnassa samaa sisältöä voidaan joustavasti käyttää useissa kanavissa.

Lamia on Contentful SILVER Solutions -kumppani

Lamia on Contentfulin SILVER Solutions -kumppani ja tarjoamme sertifioidut Contentful-kehittäjät kaikkiin projekteihimme. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä Contentfulin tiimin kanssa ja pyrimme tuomaan ratkaisun uusia ominaisuuksia mukaan projekteihimme ketterästi. Sekä Contentfulin että meidän tavoitteemme on saada ratkaisusta maksimihyöty asiakkaalle heti alusta lähtien, joten teemme paljon yhteistyötä esimerkiksi projektien määrittelyvaiheessa sekä asiakkaiden koulutuksissa. Tästä yhteistyöstä asiakkaamme hyötyvät ja voivat luottaa Contentful-toteutustemme laatuun.

Contentful-toteutuksiimme kuuluu muun muassa B2C-verkkokaupan sisällönhallinta, johon olemme rakentaneet laajan Contentful-ratkaisun lisäksi myös räätälöidyn page builder -ominaisuuden. Sen avulla asiakkaamme markkinointitiimi pystyy näkemään julkaistavan kokonaisuuden tai sivun jo ennen sisällön julkaisua. Tämä lisäominaisuus ratkoo tehokkaasti käytännön haastetta, jossa headless-järjestelmässä julkaistavaa sivua ei näe Contentfulin default editorissa etukäteen.

Toisessa laajassa asiakkuudessamme olemme tuoneet headless-ajattelun uutena lähestymistapana koko orgaanisaatioon ja aloittaneet kumppanuuden rakentamalla B2B-verkkokaupan hyödyntäen Contentfulia sisällönhallintajärjestelmänä ja Adobe Commercea verkkokauppajärjestelmänä. Seuraavaksi suunnitteilla on saman ajattelun ja teknologian hyödyntäminen laajemmin läpi asiakkaamme koko digitaalisen ekosysteemin.

Contentfulin sisältömallit on tärkeä määritellä kestämän aikaa ja kehitystarpeita.

Kestävä sisältöarkkitehtuuri

Perinteisesti sisällöt rakentuvat sivujen ympärille, mutta headless CMS:ssä rakenne perustuu sisältömalleihin (content model), jossa erilaiset sisältötyypit määritellään ja järjestetään sekä määritellään myös, miten ne liittyvät toisiinsa. Sisältömallissa voi olla sisältötyyppeinä esimerkiksi blogin otsikko tai CTA-napin teksti. Tällaisista pienemmistä sisältöpalasista voidaan koota jokaiseen digitaaliseen kanavaan sopiva yhdistelmä ja esitysmuoto.

Jokainen yritys tarvitsee oman sisältömallinsa ja sen luomiseen kannattaakin panostaa määrittelyvaiheessa. Perinteisissä sisällönhallintajärjestelmissä sisällön rakenne on usein määritelty valmiiksi ja orgnisaation pitää taipua valmiiseen malliin. Oma räätälöity sisältömalli toimii juuri toisin päin, taipuen yrityksen sisältötarpeisiin.