Miksi Contentful ja headless-sisällönhallintajärjestelmä sopivat nykyaikaiseen arkkitehtuuriin?

Contentful on rajapintaan perustuva alusta, joka on suunniteltu alusta alkaen hallitsemaan sisältöä headless-arkkitehtuurin avulla. Millä tavoin Contentful sitten eroaa muista headless-sisällönhallintajärjestelmistä? Mitkä Contentfulin ominaisuudet tekevät siitä API-first-kehittäjien ja Lamian suosituimman sisältöinfrastruktuurivalinnan?

Tässä artikkelissa pureudumme siihen, kuinka Contentful ja headless-sisällönhallintajärjestelmä auttavat yritystäsi toimittamaan sekä parempia ohjelmistoja että parempaa sisältöä nopeammin ja tarjoamaan näin erinomaisen asiakaskokemuksen loppukäyttäjille.

Miksi Contentful ja headless-sisällönhallintajärjestelmä sopivat nykyaikaiseen arkkitehtuuriin?

Mikä on headless-sisällönhallintajärjestelmä?

Headless-sisällönhallintajärjestelmää voidaan pitää alustana, joka toimii arkkitehtuurimielessä backend-järjestelmänä. Siinä data on tallennettuna taustajärjestelmään, joita voidaan käyttää ohjelmointirajapinta- eli API-kutsujen kautta.

Headless-ilmiössä on kyse lähestymistavasta, jossa tausta (back-end) erotetaan käyttöliittymästä eli frontista (front-end, head). Siksi tämäntyyppistä sisällönhallintajärjestelmää (CMS) voidaan kutsua myös API-first-sisällönhallintajärjestelmäksi eli ohjelmointirajapintaan perustuvaksi sisällönhallintajärjestelmäksi. Tyypillisesti aiemmin nämä kaksi osiota on rakennettu saman järjestelmän sisälle, joka aiheuttaa arkkitehtuuriin ja käyttökelpoisuuteen lukuisia rajoituksia.

Miten headless-sisällönhallintajärjestelmä toimii?

Edellä kuvatun mukaisesti sisällönhallintajärjestelmien headless-arkkitehtuuri poikkeaa tavanomaisista sisällönhallintajärjestelmistä erottamalla toimintalogiikan ja datan esityskerroksesta.

Tausta (Back-end). Yksi lähestymistavan keskeisistä periaatteista on tapa, jolla sisältöä käsitellään. Sisältö on täysin erillään esityskerroksesta, mikä tarjoaa mahdollisuuden koostaa se loogisella tavalla vaikkapa Contentful-tietomallin tapaan.

Käyttöliittymä (Front-end). Kun perinteisten sisällönhallintajärjestelmien rajoitukset eivät enää sido sisältöä, kehittäjät voivat luoda monikanavaisia ratkaisuja, joissa samaa sisältöä voidaan käyttää eri sovelluksissa, alustoilla ja laitteilla. Headless-lähestymistavan lisäetuna on, että kehittäjät voivat työskennellä heille sopivimmalla ohjelmointikielellä tai -kehyksellä aina kyseessä olevan sisällön ja käyttötarkoituksen mukaan.

On syytä huomata – toisin kuin luullaan – että Contentfulin headless-lähestymistapa eroaa merkittävästi eriytetystä (decoupled) headless-lähestymistavasta, jota hyödynnetään monissa alustoissa, kuten WordPressissä. Hieman harhaanjohtavasti nimetty Headless WordPress ‑ratkaisu ei tosiasiassa tarjoa samaa joustavuutta, jonka ansiosta todelliset headless-sisällönhallintajärjestelmät ovat erityisiä.

Tämä johtuu siitä, että erillisen sisällönhallintajärjestelmän ohjelmointirajapinnat rajoittuvat väistämättä tarjoamansa sisällön tyyppiin. WordPressin tapauksessa on totta, että sisältö ja taustalogiikka on erotettu verkkosivuston käyttöliittymästä. Tämän sisällön on kuitenkin noudatettava muotoa ja rakennetta, joiden avulla se sopii yhteen WordPress-teemojen ja ‑laajennusten kanssa.

Contentfulin kaltaiset headless-sisällönhallintajärjestelmät perustuvat puolestaan joustaviin ohjelmointirajapintoihin, joten niitä ei sido mikään tietty käyttöliittymä. Tämä antaa valtavasti mahdollisuuksia mukauttaa käyttöliittymää erilaisiin tarpeisiin.

Saatat silti yhä miettiä, miksi kannattaisi valita headless-sisällönhallintajärjestelmä eikä erillistä tai jopa perinteistä sisällönhallintajärjestelmää.

Headless-sisällönhallintajärjestelmän hyödyt

Taustan ja käyttöliittymän erottaminen toisistaan on luultavasti yksi headless-lähestymistavan suurimpia etuja, mutta ei suinkaan ainoa. Seuraavassa tutustumme tarkemmin seikkoihin, jotka erottavat headless-sisällönhallintajärjestelmät perinteisistä järjestelmistä.

Tehokasta sisällönmuokkausta

Jos olet käyttänyt WordPressin, Episerverin tai Drupalin kaltaisia perinteisiä sisällönhallintajärjestelmiä, olet ehkä huomannut, että niissä sisältöä muokataan suoraan järjestelmässä. Tämä nopea ratkaisu sopii hyvin pienille ja keskikokoisille sivustoille ja blogeille, muttei niinkään suurille sivustoille, joilla muokataan kuukausittain satoja sivuja uutta sisältöä.

Wysiwyg-editorin tarjoamien resurssien lisäksi tämän lähestymistavan puitteissa jokaista sivua ja postausta käsitellään säilönä, jossa erilaiset elementit yhdistyvät toisiinsa. Kyse on siis sisällöstä (tekstistä), HTML-muotoilusta, kuvista, videoista ja lyhytkoodeista. Rakenteen puolesta perinteiset sisällönhallintajärjestelmät voivat kuitenkin olla myös painajaismaisia käyttää. Kuvittele, kuinka vaikeaa on hallita monikielistä sivustoa, jossa kaikkien näiden elementtien täytyy sopia toisiinsa ja jonka rakenteessa on monia sisäkkäisiä elementtejä. Yksikin html-muokkaus saattaa hajottaa lopulta koko sivun visuaalisuuden.

Contentfulin kaltainen headless-sisällönhallintajärjestelmä puolestaan antaa mahdollisuuden jäsentää sisältöä tehokkaalla tavalla: sisältöä voi erotella ja luokitella toisiinsa liittyviin kenttiin, joita voidaan organisoida uudelleen ja uudelleenkäyttää joustavasti. Koska taustajärjestelmän päätehtävänä on muokata ja tallentaa sisältöä ennakoitavalla tavalla, jäsenneltyä sisältöä voi muokata moninaisilla tavoilla. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää uutta Contentful Slide-In ‑editoria. Dataa syötettäessä ei siis tarvitse ottaa kantaa sen esitysmuotoon, tai olla huolissaan esimerkiksi sen oikeellisuudesta(paitsi luonnollisesti itse sisällön osalta).

Lyhyesti

  • Contentful-sisällönhallintajärjestelmällä sisällönmuokkaus on nopeampaa ja joustavampaa senkä helpompaa ylläpitäjille
  • Sisältöä voidaan luokitella ja tallentaa helposti ja ennustettavasti. Data pystytään validoimaan ja virheiden riskit vähenevät.
  • Suuren sisältömäärän hallinta ja rakenteen ylläpito helpottuu merkittävästi

Monikanavaisuus

Ajatus tehokkaammasta sisällönmuokkauksesta ei ehkä sinällään ole tarpeeksi houkutteleva. Kun siihen kuitenkin yhdistetään headless-järjestelmän tarjoama tuki monikanavaisen sisältöstrategian luomisessa, muuttuu kokonaisuus oleellisesti.

Perinteiset sisällönhallintajärjestelmät – jopa edellämainitut erilliset headless-järjestelmät – tukevat vain yhden tyyppistä sisältöä. Tämä johtuu paljolti niiden monoliittisesta lähestymistavasta. Mitään näistä alustoista ei ole suunniteltu varsinaisesti monipuolisen sisällön varastoksi ja ylläpitopaikaksi teknisessä mielessä, vaan palvelemaan dynaamisia verkkosivuja.

Todelliset headless-sisällönhallintajärjestelmät ovat sen sijaan jäsenneltyjä ja strukturoituja datasiiloja. Kehittäjä voi luoda ohjelmointirajapinnan, joka pystyy hyödyntämään kyseistä dataa monin tavoin. Esimerkiksi headless-järjestelmän taustaosioon tallennettua sisältöä voidaan käyttää blogissa, mutta sitä voidaan myös käyttää mobiilisovelluksessa, keskustelubotissa tai verkkokauppasivuston yhteydessä.

Lyhyesti

  • Headless-sisällönhallintajärjestelmä tarjoaa joustavuutta keskittämällä sisällön sen käyttötarkoituksesta riippumatta
  • Contentfuliin tallennettua jäsenneltyä sisältöä voidaan hyödyntää monikanavaisen strategian toteuttamisessa

Skaalautuvuus

Perinteisten, Episerverin tai Drupalin kaltaisten sisällönhallintajärjestelmien skaalautuvuus on rajallista niiden monoliittisen luonteen vuoksi. Tässä skaalautuminen tarkoittaa sekä toiminnallisuuden laajentamista, toteuttavan tiimin laajentamista sekä myös teknistä suorituskykyä.

Contentful-järjestelmä on rakennettu moderneista lähtökohdista, SaaS-tyyppiseksi alustaksi. Koska Contentful on pilvipohjainen alusta, sen skaalautuvuudella ei periaatteessa ole rajoja. Skaalautuvuus ei myöskään rajoitu pelkästään taustatoimintoihin, vaan pätee myös käyttöliittymien osalta.

Käyttötarkoituksesta riippuen kehittäjät voivat käyttää Netlifyn kaltaisia palveluja staattisilla verkkosivustoilla tai tehokkaita pilvipohjaisia palveluja korkean käytettävyyden sovellusten ylläpitoa varten.

Lyhyesti

  • Skaalautuvuuden osalta vain taivas on rajana sekä headless-järjestelmän taustatoiminnoille että API-kutsuja käyttävälle esityskerrokselle.

DevOps ja ketteryys

Monoliittisen´t sisällönhallintajärjestelmät (ml. verkkokaupat) eivät helposti taivu ketteriin kehityskäytäntöihin tai DevOps-periaatteisiin. Contentful on sen sijaan rakennettu kaikkien nykyaikaisten kehitystiimien toimintaperiaatteiden mukaisesti. Tarkempia tietoja tähän liittyen on esimerkiksi täällä: CMS As Code.

Contentfulin tarjoamat työkalut ovat monipuolisia. Esimerkiksi sivustorakenne tarjoaa mahdollisuuden luoda ja ylläpitää useita versioita sivustoista ja tehdä niihin muutoksia erikseen. Lisäksi kehittäjät voivat käyttää tuettuja CD/CI-työkaluja, joiden avulla kehittäminen on vaivatonta.

Agile- ja DevOps-työkaluja käyttävät tiimit tuntevat olonsa kotoisaksi tuttujen menetelmien parissa. Edellä esiteltyjen ominaisuuksien avulla voit hyödyntää DevOpsin luontaisia etuja, kuten parempaa tietoturvaa, laadukkaampaa sisältöä, tiiviimpää yhteistyötä osastojen tai kehitystiimien välillä ja niin edelleen.

Lyhyesti

  • Contentful mahdollistaa sisällön nopeamman julkaisemisen ja uusien toimintojen sekä palvelujen nopeamman julkaisusyklin
  • Contentfuliin sisäänrakennetut DevOps- ja Agile-periaatteet parantavat kehittäjien kokemusta sekä tehokkuutta

Harkinnassa Contentful ja headless? Hyödynnä rohkeasti asiantuntijaa, jotta teknologiavalinnat osuvat kohdalleen. Ota yhteyttä ja jutellaan lisää!