Miten erottua verkkokaupassa ja digitaalissa palveluissa?

2020 oli digiloikkien vuosi - verkkokaupassa ja digitaalisissa palveluissa käyttäjämäärät ja liiketoiminta kasvoivat, jopa moninkertaistuivat ja muutos on ainakin osittain pysyvä. Mitä seuraavaksi? Tässä tekstissä esittelemme Gartnerin digitaalisen kaupankäynnin ennustuksia tuleville vuosille ja lisäksi kerromme omat nostomme, miten erottautua ja menestyä kilpaillulla digikentällä.

Miten erottua verkkokaupassa ja digipalveluissa?

Ennustuksia digitaaliseen kaupankäyntiin

Verkkokauppa kasvaa ja kiihtyy

Digital first -ostokäyttäytyminen kasvaa, erityisesti milleniaalien myötä. COVID-19 on vain kiihdyttänyt kehitystä ja tämä jatkuu. Itsepalvelu onkin kasvava trendi ja se siirtyy B2C:stä myös B2B-liiketoimintaan.

Gartner ennustaa, että erityisesti nuoremman sukupolven B2B-ostajat valitsevat enenevässä määrin itsepalvelukanavat paitsi kuluttajina, myös työssään. Palveluilta odotetaan 24/7-saatavuutta, intuitiivista navigoitavuutta ja asiakastukea aina tarvittaessa niin web-palveluissa kuin mobiililla. Gartnerin tutkimuksen mukaan 44 % milleniaaleista ohittaa vuorovaikutuksen myyjän kanssa B2B-ostotapahtumissa jo nyt.

Digitaalisen kaupankäynnin alustat myynnin työkaluksi

Katoaako myyjän työ? Vastaus on ei, mutta se muuttuu ja perinteisempi myyntityö muuttuu vain yhdeksi, ei ensisijaiseksii ostokanavaksi B2B-kentällä. Gartner ennustaa, että vuoteen 2024 mennessä 15 % B2B-yrityksistä käyttää digitaalisen kaupankäynnin alustoja sekä loppuasiakkailleen että kokonaisvaltaisesti myyntityössä.

Subscription-malli valtaa alaa

Vuoteen 2025 mennessä 20 % kuluttajakaupan liikevaihdosta tulee subscription-mallista, Gartner ennustaa. Kyseinen tilausmalli kasvattaa jalansijaansa koko ajan, mikä kiristää kilpailua asiakkaiden huomiosta ja jatkuvasta sitouttamisesta. Miten saada asiakkaita ja sitouttaa jatkuvalla mallilla?

Menestyminen vaatii monialaisen tiimin

Gartner ennustaa myös, että useita go-to-market malleja hyödyntävät yritykset menestyvät jo parin seuraavan vuoden aikana merkittävästi muita paremmin. Jokainen go-to-market-malli vaatii kuitenkin erilaista osaamista. Online-lähestymisessä tarvitaan digimarkkinointi-, design- ja teknologiaosaamista. Siksi menestyvä digitaalinen palvelu tarvitseekin laaja-alaisen tiimin.

Yksi Gartnerin ennusteista on myös, että vuoteen 2023 mennessä markkinointi, myynti ja asiakaskokemus sulautuvat yhdeksi toiminnoksi. Tässä ennusteessa näkyy nimenomaan digitaalisten palveluiden johtamisen ja kehittämisen monialaisuus.

Miten erottua digipalveluissa vuonna 2021?

Miten siis menestyä digitaalisissa palveluissa vuonna 2021?

Ennusteet asettavat maaleja ja antavat ideoita, mutta mitkä ovat konkreettisia keinoja parantaa nykyisiä ja rakentaa uusia verkkokauppoja ja digitaalisia palveluita? Kokosimme muutaman käytännönläheinen neuvon digipalveluiden kehittäjille niin B2C- kuin B2B-kentässä.

Luo yhtenäinen käyttäjäkokemus kaikissa kanavissa.

On tärkeää, että käyttäjäkokemus olisi yhtenäinen kaikille käyttäjäryhmille ja kaikissa kanavissa. Tähän sisältyy loppukäyttäjät/ -asiakkaat, jälleenmyyjät, myynti sekä sisäinen myynti.

Esimerkiksi seuraavat verkkopalvelun ominaisuudet tukevat yhtenäistä käyttäjäkokemusta:

 • Asiakkaan tunnistaminen kaikissa kanavissa
 • Yhteneväinen valikoima, hinnoittelu ja alennukset kaikissa kanavissa
 • Yhteneväinen brändikokemus ja asiakasviesti kaikissa kanavissa
 • Monikanavainen tilaushistoria
 • Yhdenmukainen tuotteiden palautusprosessi

Helpota B2B-myyjän työtä.

Myyjän työn helpottaminen verkkokaupan ja digitaalisten palveluiden avulla on varsinkin B2B-puolella alihyödynnetty mahdollisuus. Palvelumuotoilun avulla omat digitaalisen kaupankäynnin palvelut on täysin mahdollista valjastaa myös myyjien käyttöön. Käytännönläheisiä ideoita verkkokaupan hyödyntämiseen myyjän työssä ovat esimerkiksi:

 • Tuotesivujen käyttö myyntitilanteessa myyntiesitteen tapaan: hinnat, kuvat, tekniset tiedot, videot, liitteet, saatavuustiedot
 • Jaettavat ostoskorit
 • Tarjouksentekotyökalu
 • Tarjouspyyntölomakkeet
 • Yhteydenottolomakkeet
 • Asiantuntijoiden ja myyjien yhteystietojen esittely
 • Artikkelit ja inspiroivat sisällöt myynnin edistämiseksi

Myyjän työtä helpottaa myös se, jos asiakas voi tehdä omaa tuote- tai palvelukartoitustaan mahdollisimman pitkälle verkkopalvelussa ja kääntyä myyjän puoleen lähempänä ostohetkeä. Tässä auttaa verkkopalveluiden informatiiviset sisällöt ja erikoistuotteiden esittelyt. Tällaisia voivat olla esimerkiksi:

 • Muokattavat tuotteet
 • Tuotekonfiguraattorit
 • Hintalaskurit
 • Kattavat tekniset tiedot, 3D-mallinnukset, mittapiirustukset
 • Videot, pdf-liitteet
 • Asiantuntijat yhteystiedot

Sitouta toistuvilla ostoksilla.

Subsription-mallista voidaan lainata osia ja soveltaa myös muihin verkkokauppoihin ja digitaalisiin palveluihin. Yksinkertaisimmillaan esimerkiksi jo B2C-kaupoista tuttu toivelista-tyyppinen toiminnallisuus, jonne asiakas tallentaa tuotteita muistiin ja siirtää tilatessaan ostoskoriin, lainaa subscription-mallin toistuvuusajattelua. B2B-yrityksellä voi olla useita tilauslistoja, joita yrityksen eri käyttäjät voivat tallentaa, nimetä, muokata ja hallinnoida yhdessä tai sitten tehdä ryhmätilauksia.

Valitse kanavat viisaasti.

Monikanavastrategia on varmasti oikea valinta suurimmalle osalle yrityksiä sisältäen monesti sekä online- että offline-kanavia. Monessa kanavassa ei kuitenkaan kannata olla, jos se tarkoittaa, että jokainen kanava toimii keskinkertaisesti. Sen sijaan kannattaakin rohkeasti valita ja hioa ydinkanavat ensin ja sitten laajentaa kanavavalikoimaa laadusta ja käyttäjäkokemuksesta tinkimättä.

Verkkokaupan kohdalla myymäläkokemuksen tuominen verkkoon ei toimi vaan jokainen myyntikanava tarvitsee oman uniikin kokemuksensa ja sen innovoimisessa rohkeat kokeilut kannattavat. Dataa tutkimalla voidaan hyvinkin esimerkiksi huomata, että myymälä- ja verkkokauppaostokset kohdistuvat eri tuoteryhmiin tai tuotteisiin ja tämän tiedon ympärille voidaan rakentaa omat ostopolut.

Kehitä jatkuvasti.

Digitaalisen palvelun jatkuva kehitys on elintärkeää, mikäli halutaan kasvattaa liikevaihtoa kestävästi. Palvelusta saatava data paljastaa eri toimenpiteiden kannattavuuden. Miten tuotteet kannattaa sijoitella, mikä toimenpide kasvattaa ostofrekvenssiä ja mikä taas keskiostosta, miten palvelun konversio vaihtelee ja miksi. Ratkaisut voivat löytyä niin designista, teknologiasta kuin digitaalisesta markkinoinnista ja siksi aiemmin mainittu monialainen tiimi toimii myös jatkokehityksessä parhaiten.

Kehitä nopeasti.

Nopeat kokeilut mahdollistavat sen, että uusia ideoita ja tai kokonaisia palveluita voidaan kokeilla ja lanseerata todella nopeasti. Ns. rapid development -mallilla uusi palvelu voidaan saada tuomaan kassavirtaa hyvinkin nopeasti. Rapid development on ohjelmistokehittämisen toimintatapa, joka mahdollistaa digitaalisen palvelun nopean time-to-marketin. Siinä yhdistyy teknologia-, prosessi- ja määrittelyosaaminen. Käytännössä luodaan uskottava roadmap palvelulle ja päätetään ensimmäinen julkaisupäivä, johon mennessä palvelussa pitää olla kaikki ne featuret, joita loppukäyttäjä tarvitsee käyttääkseen palvelua. Ensimmäisestä julkaisusta siis jätetään paljon featureja myös pois ja siirretään ne roadmapille, josta jatkokehitys ottaa koppia.

Yksi keino nopeaan kehittämiseen ja ideoiden testaamiseen on myös design sprint.

Lähteet:

 • Gartner Marketing Predictions for 2021 and Beyond, Gartner, 2020
 • Predicts 2021: COVID-19 Drives Accelerated Shift to Digital and Commerce Model Evolution, Gartner, 2020