Verkkokauppa ennätysajassa

Pohjoismaiden suurin tekstiilialan yritys Luhta asetti kunnianhimoisen tavoitteen lähteä kehittämään konsernin verkkokauppaa keskitetysti ja yhdistää kaikki sen brändit uudelle luhta.com-alustalle - ennätysmäisessä aikataulussa. Huipputiimillä tämä rapid development -hanke onnistui ja Luhdan uusi verkkokauppa avattiin Black Fridayksi.

Luhta

Lähtötilanteessa Luhdalla oli yli 10 eri brändien verkkokauppaa ja sivustoa, joita kehitettiin ja operoitiin erillään. Haasteena oli teknologinen hajautuminen, verkkokaupan hitaus ja asiakas-flow’n jakautuminen useisiin palveluihin. Palveluiden jatkokehittäminen oli vaikeaa, koska ne olivat omilla alustoillaan eikä niiden välille voitu rakentaa synergiaa. Myynnillisesti verkkokauppakokonaisuus ei palvellut Luhdan tavoitteita eikä yksittäisen palveluiden jatkokehityksellä uskottu saatavan aikaan toivottua kasvua. Lisäksi Luhta-brändillä ei ollut omaa verkkokauppaa.

Luhta lähti kehitysprojektiin selkeällä tavoitteella: uusi Luhta-brändin alla oleva verkkokauppa ulos Black Fridayksi. Projektiin kerättiin parhaat osaajat jokaiselta osa-alueelta, designista, ohjelmistokehityksestä, verkkokaupasta, maksupalveluista ja hakukoneoptimoinnista. Luhta valitsi Lamian multivendor-projektin johtoon ja vastaamaan teknologioista sekä ohjelmistokehityksestä.

Case Luhta

Skaalautuvat teknologiat mahdollistavat jatkokehityksen

Teknologiavalinnoissa painotettiin jatkokehittämisen mahdollisuuksia sekä hakukoneystävällisyyttä. Lamian avustuksella Luhdan digitaalisen kaupankäynnin arkkitehtuuriin tuotiin modulaarisuutta ja skaalautuvuutta juuri jatkokehitystä silmällä pitäen. Yksi valinnoista oli Vue ohjelmistokehityksen frontend-puolella. Vue perusteli paikkansa, koska se mahdollisti rapid developmentin sekä on teknologiana erittäin nopea ja siksi hakukonenäkyvyyttä lisäävä. Lisäksi arkkitehtuurin ja käyttöliittymän puolesta Vue on ketterä jatkokehittää.

Tiukka priorisointi rakennusvaiheessa

Ohjelmistokehitysvaiheessa Black Friday häämötti jo kahden kuukauden päässä. Tiukkaan projektiin kiinnitettiin Lamialta yli kymmenen osaajan tiimi aina designereista ohjelmistokehittäjiin, SEO-asiantuntijoihin ja projektipäälliköihin. Projektin scope ja käyttötapaukset pidettiin todella tiukasti hallinnassa, jotta fokus pysyi aikataulussa, laadussa ja siinä, että rakennetaan loppukäyttäjien näkökulmasta kokonainen toimiva ratkaisu. Luhta määritteli aikataulun, jonka puitteissa Lamia priorisoi featuret toimivan palvelun rakentamiseksi.

Uusi verkkokauppa julkaistiin 3 päivää ennen Black Fridayta.

Koko projekti ja Black Fridayn onnistuneet myyntiluvut olivat Luhdalle itselleen iso merkkipaalu verkkokaupan potentiaalista. Rapid development -malli osoitti myös arvonsa: luhta.comin time-to-market oli ennätysnopea ja jatkokehitykseen on uskottava, toteutuskelpoinen roadmap.

Luhta

Kunnianhimoiset tavoitteet myös jatkokehityksessä

Seuraava tähtäin on jo asetettu ja se keskittyy nykyisen ratkaisun merkittävään laajentamiseen. Brändien yhtenäistämistyö jatkuu, kun alustalle tuodaan paitsi kaikki brändit, niille jokaiselle myös pitkälle viety räätälöity brändikokemus. Käyttökokemusta myös parannetaan uusilla toiminnallisuuksilla. Lisäksi sivustoa laajennetaan uusilla kieliversioilla ja jalkautetaan uudet CMS-työkalut koko Luhta-konsernille. Tulevaisuuden roadmapilla on myös tuoda kaikki Luhdan lokaalit ja kansainväliset sivustot samalle alustalle ja kehittää niitä hallitusti ja kestävästi.

Palvelun merkittävä laajentaminen ja jatkokehittäminen on mahdollista, koska tekninen setup on tehty tukemaan juuri tällaista verkkoliiketoiminnan skaalautuvuutta. Luhta on jo nyt onnistunut valjastamaan uutta myynti- ja asiakaskokemuspotentiaalia käyttöönsä ja verkkokaupan laajennuksella tämä vain kasvaa. ”Hienoa olla rakentamassa ja tukemassa Luhdan matkaa – fiksu tekninen setup mahdollistaa tulevaisuudessa nopeasti reagoimisen alati muuttuvassa liiketoimintaympäristössä”, Lamian Technology Advisor Lauri Järvenpää sanoo.

Mitä on rapid development?

Rapid development on ohjelmistokehittämisen toimintatapa, joka mahdollistaa digitaalisen palvelun nopean time-to-marketin. Siinä yhdistyy teknologia-, prosessi- ja määrittelyosaaminen. Käytännössä luodaan uskottava roadmap palvelulle ja päätetään ensimmäinen julkaisupäivä, johon mennessä palvelussa pitää olla kaikki ne featuret, joita loppukäyttäjä tarvitsee käyttääkseen palvelua. Ensimmäisestä julkaisusta siis jätetään paljon featureja myös pois ja siirretään ne roadmapille.