Pilvistrategia

Pilvistrategia määrittää yrityksellesi parhaan polun kohti pilveä sekä sen hyödyntämisen parhaat käytännöt ensivaiheessa ja myöhemmin.

Pilvistrategia määrittää lyhyen ja pitkä aikavälin tavoitteet ja toimenpiteet.

Pilvistrategia tarjoilee vastauksen, miten voit ja miten kannattaa hyödyntää pilvipalveluita pitkällä tähtäimellä. Lähtölaukaus pilvimatkalle on yleensä jokin muutos yrityksen toimintaympäristössä, jolloin siirtymä pilveen ja sen tarjoamat uudet mahdollisuudet tulevat ajankohtaiseksi. Strategia pilveen siirtymisestä on syytä olla viimeistään, kun nykyinen ympäristö vanhenee.

Pilvistrategian pohjana on aina ymmärrys liiketoiminnan tarpeista. Emme suhtaudu pilveen itseisarvona, vaan haluamme saada irti parhaan liiketoimintahyödyn. IT ei ole muusta yrityksen tekemisestä irrallinen osa-alue, vaan sen tavoitteiden tulee olla linjassa liiketoiminnan tavoitteiden kanssa. Arvo syntyy kuitenkin siitä, että yhdistämme liiketoiminnan haasteet ja tarpeet teknologiseen ymmärrykseen. Etsimme parhaat tekniset pilviratkaisut liiketoiminnalle.

Neljä vaihetta

Pilvistrategian rakentaminen käytännössä

Pilvistrategia konkretisoi pilven tavoitteet
Pilvistrategia konkretisoi pilven tavoitteet
  1. Nykytilan kartoitus kuuluu pilvistrategian luomisen kivijalkaan. Siihen sisältyy IT:n nykytilan kartoitus sekä perusteellinen kartoitus ja ideointi, mitä hyötyjä pilvestä voisi yritykselle olla ja mitkä hyödyt priorisoidaan.
  2. Migraatio-roadmap on kartta, jonka avulla matka pilveen taittuu fiksusti. Mitä järjestelmiä kannattaa siirtää ja toteuttaa pilveen ja milloin? Mitä ei kannata siirtää lainkaan? Nykyisen arkkitehtuurin kattava analysointi on suunnitelmaa koostettaessa tärkeässä osassa.
  3. Operointimalli määrittelee, miten pilviympäristöjä hallitaan kestävästi. Operointimallin valinnassa otetaan huomioon niin tietoturva ja palveluiden jatkuvuus kuin kustannustehokkuus.
  4. Pilvialustan valinta riippuu niin teknisestä ympäristöstä kuin käyttötarkoituksesta. Yleensä valitaan yksi pilvialusta, mutta myös multi-cloud-toteutus voi olla järkevä, erityisesti jos nykyisessä ympäristössä on jo pilviratkaisuja mukana. Valitsemme aina parhaan julkisen pilven asiakasyrityksen tarpeen mukaan.

Pohdinnassa askelmerkit pilveen? Autamme mielellämme.