Tehokkaat pilvitoteutukset

Kun pilvistrategia ja tavoitteet on hyvin mietitty, pilvitoteutuksissa voidaan keskittyä tehokkuuteen. Näin julkisesta pilvestä saadaan ulosmitattua mahdollisimman suuri hyöty. Liiketoiminnan tarpeisiin perustuva strategia on ratkaisevaa onnistuneelle pilvisiirtymälle niin lyhyellä kuin pitkällä tähtäimellä.

Pilvipalvelut Google Cloudista Lamialta

Kirkkaat tavoitteet tehostavat pilvitekemistä

Pilvitoteutusten perustana on automatisoitu, vakioitu ja tietoturvallinen infrastruktuuri. Voimme lähteä liikkeelle nopeasti, vaikka koko pilvistrategiaa ei vielä olisi kirjoissa ja kansissa, mutta ymmärrys modernisoinnin tavoitteista on tärkeää. Tavoitteita voivat olla esimerkiksi:

  • Kustannussäästöt
  • Kehityksen nopeuttaminen
  • Sovelluksen jatkokehitys pilvessä
  • Vanhan ympäristön korvaaminen tuoreella

PILVISTRATEGIAN POHJALLA TESTATTU 6R-MALLI

Rehost, Replatform, Repurchase, Refactor, Retire and Retain

6R-mallin avulla pilvitoteutuksissa voidaan tehdä oikeita valintoja

  • Kustannukset - Mihin rahani oikeasti menevät? Voinko säästää jostain?
  • Voinko hyödyntää valmiita PaaS-komponentteja helpottaakseni sovelluksen ylläpitoa
  • Miten vähennän olemassa olevan sovellukseni ylläpitokuormaa tai kustannuksia pilven avulla?
  • Olemassa olevan sovelluksen siirto julkiseen pilveen - Miten hyödynnän pilven valmiita komponentteja sovelluksen jatkokehityksessä?
  • Konttialustojen käyttöönotot - miten tehostan sovelluskehitystä ja luon siirrettäviä sovelluksia konttien avulla
  • Automatisoitu infrastruktuuri - Miten nopeutan sovelluksen testausta ja tuotantoonvientiä?

Pohdinnassa askelmerkit pilveen? Autamme mielellämme.