Palvelukehitys ja mikropalvelut

Erikoisosaamistamme on Google Cloud Platformin kyvykkyyksien hyödyntäminen sovelluskehityksessä. Mikropalveluarkkitehtuurin hyödyntäminen palvelukehityksessä säästää resursseja järjestelmäylläpidossa ja -kehityksessä.

Palvelukehitys pilvessä ja mikropalvelut

Kehitämme uusia sovelluksia GCP-alustalle. Hyödynnämme pilven valmiita komponentteja, mikä nopeuttaa kehitystä ja mahdollistaa siten nopean lisäarvon tuoton suoraan liiketoiminnalle. Kaikessa kehityksessä huomioimme operatiivisen näkökulman, kuten SLA-tarpeet, heti projektin alusta alkaen. Usein, jotta sovelluksen jatkokehittäminen pilven komponenteilla olisi mielekästä, sovellus kannattaa siirtää pilveen ennen kehitystä.

Lisäksi hyödynnämme ratkaisuissamme mikropalveluarkkitehtuuria. Perinteisesti digitaalisiin palveluihin liittyvät toiminnot toteutetaan yhteen järjestelmään, jolloin siitä saattaa ajan myötä muodostua monimutkainen kokonaisuus. Tämä hankaloittaa järjestelmän jatkokehitettävyyttä ja kasvattaa ratkaisun elinkaarikustannusta esimerkiksi silloin, jos järjestelmä jossain vaiheessa joudutaan päivittämään uudelle alustalle. Mikropalveluiden avulla toteutettu verkkopalvelu tarjoaa ratkaisun tähän pulmaan.

Arkkitehtuuri

Mitä ovat mikropalvelut?

Mitä ovat mikropalvelut
Mikropalvelut ovat joustava ja aikaa kestävä tapa rakentaa palveluita.

Mikropalveluiden avulla esimerkiksi digitaalisen palvelun tai verkkokaupan tilaus-, asiakasdata-, ostoskori- ja arvostelutoiminnot voidaan rakentaa joko osittain tai kokonaan mikropalveluina järjestelmän ulkopuolelle. Toinen tyypillinen käyttötapaus on esimerkiksi ERP:n toimintojen laajentaminen, ja sen kautta toimittajariippuvuuden vähentäminen.

Jokaista uutta toteutettua komponenttia voidaan hyödyntää muissa järjestelmissä suoraan rajapintojen kautta ja kehittää tahoillaan huomattavasti nopeammin, koska mikropalveluun tehdyt muutokset eivät vaikuta muihin järjestelmän osiin. Lisäksi teknologiavalintoja voidaan tehdä mikropalvelukohtaisesti, jolloin uusien teknologioiden hyödyt saadaan nopeasti käyttöön ja samalla tarve kokonaiselle järjestelmäuudistukselle poistuu.

Miksi käyttää mikropalveluihin perustuvaa arkkitehtuuria?

Mikropalvelut tarjoavat useita hyötyjä. Serveri-infran näkökulmasta on olennaista, että jokaisen järjestelmän osaa voidaan automaattiskaalata toisistaan riippumatta. Näin ollen, jos tilauksia tulee paljon, koko järjestelmä ei hidastu, vaan sen sijaan korkean kuormituksen komponenttia voidaan skaalata joustavasti.

Ohjelmistokehitystä taas puolestaan helpottaa se, että jokaista mikropalvelua voi kehittää oma porukkansa. Tällöin vastuu jakautuu selkeämmin ja tiimeille voidaan asettaa esimerkiksi mikropalvelukohtaisia KPI:tä. Kun tiimi on vastuussa yhdestä kokonaisuudesta eikä epämääräisestä osasta suurta järjestelmää, vastuunotto tapahtuu luonnostaan.

Business-näkökulmasta katsoen yksi olennaisimpia etuja on se, että mikropalveluita voidaan kehittää reaalimaailmaa vastaaviksi. Järjestelmien toimintalogiikat mallinnetaan niin, että ne toteuttavat suoraan yrityksen toimivaa business-logiikkaa. Monoliittisten järjestelmien maailmassa on usein niin, että alusta väkisin taivutetaan johonkin suuntaan ja muutokset aiheuttavat usein järjestelmävirheiden tai -muutosten ketjureaktion. Mikropalveluille sen sijaan voidaan toteuttaa jokaiselle oma business-sovellutuksensa.

Pohdinnassa askelmerkit pilveen? Autamme mielellämme.