Kasvumarkkinointi

Kasvumarkkinointi on pohjimmiltaan syvää yrityksen liiketoiminnan tavoitteiden, operatiivisten kompastuskivien, sidosryhmien ja asiakkaiden tarpeiden ymmärrystä, myynnin optimoinnin ja asiakaskokemuksen yhteensovittamista ja monialaista yhteistyötä edistävää modernia liiketoimintaa.

test

Strateginen <3 taktinen

Kasvumarkkinoinnissa yhdistetään pitkäaikaiset strategiset liiketoiminnalliset tavoitteet sekä laadukas taktinen markkinointitoiminta. Kasvumarkkinointi ei vain sylje ulos markkinointiin budjetoitua rahaa, vaan pyrkii tukemaan koko liiketoiminnan tavoitteiden täyttymistä.

Nopea, ketterä tekeminen

Kasvumarkkinointi ammentaa design- ja devipiireistä tuttuja agiileja tekemisen malleja. Luova ideointi, hypoteesien validointi, mittaus ja raportointi tapahtuvat nopeasti ja kevyesti. Uusia näkökulmia, medioita ja yleisöjä testaamalla löydetään jatkuvasti tehokkaampia ja kestävämpiä tapoja löytää uusia asiakkaita, parantaa asiakaskokemusta ja syventää asiakassuhdetta.

Asiakaskaaren hallinnointi

Perinteinen markkinointi tähtää tunnettuuden lisäämisen ja uusasiakashankintaan, kasvumarkkinointi keskittyy koko asiakaskaaren hallinnointiin ja optimointiin; asiakkaiden hankinnasta aktivointiin ja sitouttamiseen, asiakkuuksien kasvattamiseen ja pitkäikäisten asiakassuhteiden vaalimiseen. Kasvu tapahtuu siis kaikissa asiakkaiden kohtaamispisteissä.

Data edellä

Analytiikka

Analytiikka mahdollistaa dataohjautuvan markkinoinnin
Analytiikka on avain asiakkaiden syvälliseen ymmärtämiseen

Analytiikka on dataorientoituneen markkinoijan työkalu markkinoinnin ja myynnin toimenpiteiden seuraamiseen. Analytiikka viestii yrityksen toimenpiteiden tehokkuudesta ja antaa tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä sivustolla.

SEO (Hakukoneoptimointi)

Hakukoneoptimointi eli sivustojen sisältöjen ja teknisten elementtien parantaminen orgaanisen (maksuttoman) liikenteen lisäämiseksi on hyödyllinen keino erityisesti uusasiakashankintaan. Verkkosivuilla hakukoneoptimoituja sisältöjä hyödynnetään keräämään uutta yleisöä yrityksen ja sen palveluvalikoiman pariin luomalla asiakkaiden ongelmia ratkovia, informatiivisia sisältöjä. Asiakaspolun alkupäässä olevat asiakkaat viedään ostopolkua eteenpäin esimerkiksi lisäsisältöjä, webinaareja, konversiopisteitä ja uudelleenmarkkinointia hyödyntäen. Verkkokaupoissa hakukoneoptimoinnin elementit takaavat, että kaupan tuotteet tulevat näkyviin kun potentiaaliset asiakkaat tekevät tuotteisiin liittyviä hakuja.

SEM (Hakukonemarkkinointi)

Hakukonemarkkinoinnilla tarkoitetaan usein Google Ads -ohjelman search- ja display-mainoksia. Search-mainokset tulevat näkyviin maksullisina mainoksina, kun kävijät tekevät tuotteisiin ja palveluihin liittyviä hakuja, ja tukevat erinomaisesti hakukoneoptimoinnin ja sisältömarkkinoinnin tehokkuutta. Display-mainokset perustuvat verkkokävijöiden aiempaan hakuhistoriaan ja kiinnostuksen kohteisiin, ja näkyvät mainoksina Googlen yhteistyökumppaneiden verkkomedioissa. Google Shopping on melko uusi mainosmuoto, jonka avulla voidaan markkinoida tuotteita suoraan verkkokaupasta Googlen eri palveluissa ja mainosverkostoissa.

CRO (Konversio-optimointi)

CRO eli konversio-optimointi viittaa erilaisiin kasvumarkkinoinnin toimintoihin, joilla pyritään parantamaan konversioiden määrää ja laatua sekä markkinoinnin kustannustehokkuutta. Mainosten, otsikoiden ja tarjooman relevanssin ja laadun parantaminen on konversio-optimointia. Hotjarin kaltaiset visuaaliset työkalut taas auttavat ymmärtämään, minne kävijöiden katse kohdistuu ja miten konversioita voi rakentaa asiakasta kiinnostavalla tavalla.

Yleinen konversio-optimoinnin toimenpide on sivuston tai kampanjan A/B-testaus. Testissä luodaan olemassa olevan elementin vaihtoehdoksi testivariantti, jonka tehtävänä on kilpailla alkuperäisen elementin kanssa konversioiden määrästä ja laadusta. Jos variantti (B) voittaa alkuperäisen (A), voidaan elementtiä muuttaa pysyvästi. Koska A/B-testaus on notkeaa, kevyttä ja dataohjautuvaa, se on useiden näppärien kasvumarkkinoijien suosiossa.

Markkinoinnin automaatio

Markkinoinnin automaatiojärjestelmät ovat työkaluja, jotka helpottavat asiakasdatan hallintaa ja tehostavat ja automatisoivat markkinoinnin toimenpiteitä. Automaatiotyökalujen avulla voidaan sitouttaa yleisöä ja estää asiakaspoistumaa tarjoamalla asiakasta kiinnostavaa sisältöä tai henkilökohtaisia etuja ja kohdata asiakas oikeanlaisella viestillä oikeaan aikaan.

Verkkokaupoille markkinoinnin automaatiolla voidaan rakentaa tehokas ostopolkua tukeva ja ohjaava automaattiviestikokonaisuus, jossa esimerkiksi uudelleen aktivoidaan ostokorin hylänneitä asiakkaita, sitoutetaan ostaneita asiakkaita arvostelemaan tuotteita tai tulemaan takaisin ostoksille personoiduin tarjouksin. Lisäksi jatkuvat ja sesonkikampanjat sisältöineen hoituvat ketterästi oikean teknologian, läpinäkyvän mittaamisen ja selkeän yhteistyömallimme avulla.

Olemme markkinoinnin automaatiotyökalu Custobarin kumppani.

Sisällöt

Laadukkaat, kohdeyleisöä puhuttelevat sisällöt ovat digitaalisen markkinoinnin kova ydin. Verkkosivun sisällöt rakennetaan tukemaan eri asiakassegmenttien tarpeita ja ostopolkujen vaiheita, ja yhtenevät sisällöt sosiaalisessa mediassa, uutiskirjeissä ja muussa viestinnässä takaavat yhtenäisen ja miellyttävän asiakaskokemuksen. Laadukas sisältö on myös onnistuneen hakukoneoptimoinnin, some- ja Google Ads -mainonnan sekä markkinoinnin automaation edellytys.

Some

Sosiaalisen median kanavat tarjoavat mahdollisuuksia viestiä uusille ja vanhoille asiakkaille ja keskustella heidän kanssaan. Sosiaalisen median orgaaninen puoli tarjoaa mahdollisuuden brändinmielikuvien rakentamiseen, yhteisöjen luomiseen, asiakaskohtaamisiin ja asiakaspalveluun. Sosiaalisen median maksullisen mainonnan avulla tavoitetaan uusia ja vanhoja asiakkaita yrityksen some- ja verkkosisältöjen ja tarjooman pariin.

KASVUA LÄPI ASIAKASPOLUN

Kasvumarkkinoinnin kolme kulmakiveä ovat strategisten ja taktisten tavoitteiden yhdistäminen, ketteryys sekä asiakaskaaren kokonaisvaltainen kehitys.

Haetko kasvua verkkokauppaasi markkinoinnilla? Meillä on keinot.

Ota yhteyttä

Hei, nimeni on
ja työskentelen
Etsin kumppania projektiini, jonka aiheena on
Minut tavoittaa osoitteesta , jotta voimme keskustella lisää. Tässä vielä lisätietoa: