Analytiikka

Analytiikan avulla liiketoimintaa on mahdollista ohjata oikeaan suuntaan ja mitata arkitekemisen vaikutuksia strategiassa määriteltyihin tavoitteisiin. Kasvumarkkinoinnin toimenpiteet nojaavat aina tarkkaan analytiikkaan.

Analytiikka on dataohjautuvan markkinoijan tärkein apuväline.

Analytiikalla tarkoitetaan digipalvelujen yhteydessä liiketoiminnalle tärkeiden mittareiden seuraamista ja tulkintaa. Mittarit voidaan jakaa strategisiin ja toiminnallisiin. Strategisilla KPI-mittareilla seurataan esimerkiksi kokonaismyyntiä tai uusasiakasmäärän kehitystä, kun taas toiminnallisilla mittareilla tarkastellaan esimerkiksi yksittäisten tuotesivujen orgaanisen näkyvyyden kehitystä tai A/B-testien tuloksia.

Liiketoiminnan, myynnin, markkinoinnin ja asiakastyytyväisyyden tavoitteiden toteutumista kannattaa seurata sekä määrällisillä että laadullisilla mittareilla. Yleisiä analytiikan työkaluja ovat esimerkiksi Google Analytics ja SEMRush. Raportoinnissa voidaan hyödyntää Google Data Studiota.

Verkkokauppojen ecommerce-analytiikka pureutuu asiakaspolkuun itse palvelussa. Mistä tuotteista ja miltä asiakkailta eurot tulevat? Kun verkkokaupassa halutaan kehittää konversioita, on esimerkiksi A/B-testauksen ja käyttöliittymäsuunnittelun kannalta tärkeää nähdä, mitkä ovat asiakkaan kriittisimmät kipukohdat palvelussa. Kehittyneellä analytiikalla on mahdollista nähdä mm. missä kohtaa asiakas keskeyttää ostoprosessin.

Markkinoinnin analytiikka taas keskittyy maksettuun ja ansaittuun näkyvyyteen eri kanavissa. Mistä kanavista asiakkaat tulevat ostoksille? Minkälaiset markkinointitoimet tai kanavat tuovat liiketoiminnalle eniten konversioita?

KAKSI NÄKÖKULMAA

Ecommerce-analytiikka <3 markkinoinnin analytiikka

Analytiikka mahdollistaa dataohjautuvan markkinoinnin
Analytiikka on avain asiakkaiden syvälliseen ymmärtämiseen

Ecommerce-analytiikan yhdistäminen markkinoinnin analytiikkaan luo kattavan kokonaiskuvan, joka tarkastelee asiakkaiden käyttäytymistä niin verkkokaupassa kuin sen ulkopuolella – vain näin saadaan näkyvyys koko asiakaspolkuun ja oikea data sen systemaattiseen kehittämiseen.

Oikein rakennetulla koko asiakaspolun kattavalla analytiikkastrategialla tuetaan monikanavaista asiakaskokemusta ja päästään luomaan mm. henkilökohtaisempaa markkinointisisältöä ja asiakaspalvelua sekä ennustamaan asiakkaiden tarpeita heidän käyttäytymisensä perusteella.

Analytiikkaa kaikille sidosrymille

Sisältömarkkinoijalle analytiikka tarjoaa tietoa sisältöjen tehokkuudesta. Esimerkiksi asiakkaiden siirtymä sivuilta eteenpäin, jakojen määrä tai sivuille palaaminen ovat hyviä merkkejä, huonosti kohderyhmälle resonoiva sisältö taas johtaa lyhyisiin vierailuaikoihin ja pikaisiin sivuilta poistumisiin. Markkinointitiimi voi myös seurata, pitävätkö asiakkaat enemmän kevyistä, kuvapainotteisista uutiskirjeistä vai syventävistä, pohdiskelevista blogiartikkeleista. Sivustojen sisältöjen lisäksi myös sivuston käyttäjäkokemuksesta ja ostamisen tai kontaktoinnin helppoudesta saadaan tietoa, jonka avulla sivustoja voidaan kehittää asiakaskeskeisesti.

Analytiikka tarjoaa valtavasti hyötyä asiakkuuspäälliköille, myyjille ja palveluiden kehittäjille, sillä sen avulla voi myös seurata asiakkuuksien arvon kasvattamista lisä- ja ristiinmyynnillä, ja saada selville, miten asiakkaat aktivoituvat ja toimivat eri medioissa. Esimerkiksi uusasiakashankinnan kustannustehokkuutta mitattaessa voidaan tarkkailla eri kanaviin laitettua budjettia suhteessa saatuihin tuloksiin: mitä yksi euro saa aikaan sosiaalisessa mediassa, entä Google Ads- mainonnassa?

Analytiikka kertoo myös ihmisistä lukujen takana; millaisia ongelmia he kohtaavat ja mihin he hakevat ideoita. Esimerkiksi hakukoneoptimoinnin työkalut kertovat meille, millä hakusanoilla ihmiset saapuvat sivustolle ja paljastavat, millaisia sisältöjä sivuilta mahdollisesti puuttuu. Nopea poistuminen FAQ- tai UKK- osiolta taas saattaa kieliä, että usein kysyttyjen kysymyksien listaa tulisi päivittää. Näin voidaan piirtää kokonaisvaltaisempia kuvia asiakkaiden tarpeista ja ongelmista, ratkoa näitä ongelmia ja näin kasvattaa yrityksen arvoa asiakkaan silmissä.

Analytiikka tarjoaa tietoa, jota kannattaa hyödyntää liiketoiminnassa usealla eri osa-alueella. Markkinointi- ja mainoskampanjoiden, myyntisisältöjen, hinnoittelumallien ja uusien tuotteiden suunnittelun aikana analytiikan data auttaa tuomaan päätöksentekoa dataohjatusti lähemmäs asiakkaan todellisia tarpeita.

Analytiikka

Hyödyt pähkinänkuoressa

  • Myynnin ja markkinoinnin tehokkuuden selvittäminen
  • Uusasiakkaiden (kustannus)tehokas hankinta ja asiakaspoistuman pienentäminen
  • Lisämyynnin ja ristiinmyynnin potentiaalin löytäminen
  • Asiakastiedon lisääminen

Haetko kasvua verkkokauppaasi markkinoinnilla? Meillä on keinot.

Ota yhteyttä

Hei, nimeni on
ja työskentelen
Etsin kumppania projektiini, jonka aiheena on
Minut tavoittaa osoitteesta , jotta voimme keskustella lisää. Tässä vielä lisätietoa: