St1

St1 on yksi Lamian pitkäaikaisista ja jatkuvista asiakkaista: yhteistyö pitää sisällään digitaalisen alustan laaja-alaista kehitystyötä, joka mahdollistaa muun muassa myynnin digitalisoinnin ja uusien palveluiden tarjoamisen.

Case St1

Mitä

Pohjoismaat kattava tilauskanava kuluttajille (mm. pesukoodit, lämmitysöljy) sekä yritysasiakkaille (polttoaineet ja muut tuotteet)

Erityistä

B2C ja B2B-tilausjärjestelmät, asiakasryhmäkohtaisesti mukautuva käyttöliittymä, kustomoidut tuotetyypit, autopesujen varaus- ja hallinnointijärjestelmä

Teknologia

Magento, IBM MQ, NodeJS, Google Cloud, Percona XtraDB Cluster, Redis Cluster, IBM Integration Gateway

Digitaalisen liiketoiminnan kehitysprojekti

St1 on suomalainen energiayhtiö, joka on pa­ris­sa vuo­si­kym­me­nes­sä kas­va­nut Mika Ant­to­sen joh­dol­la lähes tyh­jäs­tä Poh­jois­mai­den suu­rim­pien polt­to­ai­ne­ja­ke­li­joi­den ja -ja­los­ta­jien jouk­koon. St1 Nordic Oy:lla on Pohjoismaissa 1300 jakelu- ja huoltoaseman verkosto ja yhtiön liikevaihto tilikaudella 2019 oli noin 6,6 miljardia euroa. Suuresta koostaan huolimatta yhtiöllä on toimialallaan ketterän edelläkävijän maine. Vanhat ratkaisut eivät tukeneet ST1:n uutta digitaalisen liiketoiminnan strategiaa, joten yhtiössä päätettiin panostaa voimakkaasti digitaaliseen myyntiin ottamalla käyttöön tämän hetken johtavat ratkaisut ja järjestelmät.

St1 valitsi Lamian kumppanikseen suunnittelemaan ja toteuttamaan edistyksellistä ja monikanavaista verkkoliiketoimintaa St1- ja Shell-brändeille. Lamian vahvuutena nähtiin osaaminen verkkoliiketoiminnan kehittämisessä korkealaatuisilla Magentoon perustuvilla ratkaisuilla. St1:n kunnianhimoinen visio digitaalisesta liiketoiminnasta on tarjonnut Lamialle erittäin mielenkiintoisen haasteen.

Vaiheistettuna toteutettu verkkokauppajärjestelmä kattaa Pohjoismaiden laajuisesti monikanavaiset B2C- ja B2B-ratkaisut, joissa hyödynnetään useita erilaisia täysin kustomoituja osa-alueita. Verkkokauppajärjestelmä liitettiin integraatioväylää hyödyntäen lukuisiin taustajärjestelmiin sekä mobiilisovellukseen. Järjestelmäarkkitehtuurin suunnittelussa huomioitiin alusta alkaen palvelun poikkeuksellisen suuret kävijämäärät ja -piikit.

Projektivaiheen haastekerrointa kasvatti monitoimittajaympäristössä toimiminen, mutta osaava tiimi, ketterä toteutustapa, hyvin hoidettu viestintä ja kaikkien osapuolten sitoutuminen aikatauluun johti hyvään lopputulokseen. Käyttöliittymäsuunnitteluun osallistui asiantunteva ryhmä sekä St1:n että muiden yhteistyökumppanien edustajia.

Case St1

Aikaa kestävää suunnittelutyötä

Suunnitteluvaiheessa haluttiin alusta asti hahmottaa koko laaja palvelukokonaisuus, tulevaisuuden visiot sekä erilaiset tavat käyttää palvelua. Näin käyttökokemuksesta saatiin muotoiltua mahdollisimman sujuvat, unohtamatta järkeviä jatkokehitysmahdollisuuksia. St1-verkkokauppa ei ole käyttöliittymältään perinteinen verkkokauppa, sillä kustomoitujen tuotteiden ostaminen vaatii kustomoidun ostopolun. Esimerkiksi autopesuja myytäessä pitää selvittää, millä asemalla koodi halutaan käyttää ja lämmitysöljyn ostajalta on kysyttävä, millaiseen tankkiin öljy toimitetaan.

Suunnittelussa otettiin kattavasti huomioon myös St1- ja Shell-brändien erilaiset arvolupaukset ja kummallekin brändille rakennetut tilausportaalit saivat omaleimaisen brändin mukaisen modernin ilmeen. Lamia hyödynsi kuluttajapuolen käyttöliittymäsuunnittelussa myös tietoa St1:n vanhalla sivustolla eniten käytetyistä päätelaitteista ja erityisesti autopesujen ostamisen mobiilikäytettävyyteen panostettiin, sillä pesut ostetaan usein tien päällä matkalla asemalle.

Kuluttaja-asiakkaille St1-verkkokaupassa on tarjolla autopesuja ja lämmitysöljyä. Autopesujen myynti on toteutettu hyödyntäen yksilöllisiä koodeja, jotka generoidaan, toimitetaan ja hallinnoidaan Magenton avulla. Lämmitysöljytilauksia voidaan luoda ja hallinnoida helposti Magenton asiakastililtä.

Yritysasiakkaille verkkokaupan käyttöliittymä suunniteltiin asiakasryhmäkohtaiset tarpeet huomioiden, ja näin mahdollistettiin kullekin käyttäjäryhmälle liiketoimintatarpeita parhaalla tavalla tukevat tilausprosessit ja optimaalinen käytettävyys. Yritysasiakkaille käytössä on asiakasryhmäkohtaisesti räätälöity polttoaineiden tilausjärjestelmä. Järjestelmä on suunniteltu niin, että käyttöliittymä ja tilaustyökalut mukautuvat asiakasryhmän mukaan eli esimerkiksi polttoaineen jälleenmyyjää, välittäjää tai muuta yritysasiakasta palvellaan personoidulla tavalla.

Suomessa suunniteltua ratkaisua käytetään myös Norjassa ja Ruotsissa paikallisiin liiketoimintatarpeisiin sovitettuna. Magenton Multisite -toiminnallisuus mahdollisti St1:n kansainvälisen toiminnan edellyttämät maakohtaiset räätälöinnit joustavasti ja tehokkaasti.