Hedengren digitalisoi rohkeasti – uusi palvelukanava yhdistää liiketoiminnat ja asiakkaat

Hedengren-konsernilla oli Suomessa useita liiketoimintoja, yhteensä 12 eri verkkosivustoa ja yhdellä liiketoiminnalla myös verkkokauppa. Lisäksi Hedengren toimi myös Ruotsissa, Norjassa ja Virossa hyödyntäen paikallisia verkkosivustoja. Olisiko mahdollista yhtenäistää brändi- ja palveluviestintä sekä samalla tukea liiketoiminnan digitalisaatiota yhdellä kattavalla digiratkaisulla?

Case Hedengren

”Ensi alkuun mietimme vain viestinnällisten verkkosivustojen yhdistämistä, mutta tunnistimme verkkokaupassa meille niin suuren mahdollisuuden liiketoiminnoille, että halusimme tarttua siihen. Asiakkaiden oli vaikea luoda Hedengrenistä kokonaiskuvaa, kun liiketoiminnoilla oli erilliset verkkopalvelunsa. Hajautettu malli on pidemmän päälle tehoton tämän kokoiselle yritykselle. Päätimme rakentaa yhden palvelukanavan, joka yhdistäisi viestinnälliset verkkosivut, verkkokaupan ja toisi tuotetiedon helposti asiakkaiden saataville”, markkinointijohtaja Mirja Serkelä taustoittaa hanketta.

Markkinointi hankkeen johtoon

Asiakaskeskeisen ja viestinnällisen hankkeen vetäjäksi valikoitui Hedengrenillä markkinointi. Tavoitteena oli rakentaa ensimmäisessä vaiheessa verkkokauppa Hedengren Securityn Suomen ja Ruotsin asiakkaille. Samalla Hedtec sai mahdollisuuden verkkokauppatoiminnallisuuksien hyödyntämiseen. Myöhemmin myös Norjalla olisi mahdollisuus ottaa verkkokauppa käyttöön.

”Tämä oli meille alusta asti strateginen hanke, johon kohdistui isot odotukset ja samalla vaatimukset. Haluamme olla digitaalisessa ympäristössä niin pitkällä kuin mahdollista, jotta emme myöhemmin herää, että olemme myöhässä. Satavuotias perinteikäs yritys on nähnyt monta muutosta ja tämä hanke – palvelujen laaja digitalisointi - oli varmasti yksi merkittävimmistä markkinoinnin hankkeista”, Mirja kuvaa.

Case Hedengren

Kolme näkökulmaa: ratkaisu, teknologia ja kumppanit

Hankkeen alkumetrin valinnat ratkaisevat usein koko hankkeen onnistumisen. Hedengren lähestyi kokonaisuutta kolmen näkökulman kautta. Näin Mirja Serkelä kuvaa valintojen taustoja.

1. Millainen ratkaisumalli palvelisi asiakkaita parhaiten?

Vertailimme erilaisia ratkaisumalleja, niiden teknistä toteutusta ja projektille arvioitua kustannusta. Integraatioiden toteutustapa taustajärjestelmiin oli keskeinen kysymys. Halusimme myös välttää raskaat integraatiot, joiden kanssa olisimme myöhemmin vaikeuksissa. Lamian mikropalvelu vaikutti nykyaikaiselta, joka mahdollistaisi joustavan kehityksen myös tulevaisuudessa. Lisäksi sisällönhallintajärjestelmän yhdistäminen samaan kokonaisuuteen oli otettava huomioon. Lopputuloksena asiakkaiden pitäisi kokea liikkuvansa sujuvasti yhdessä palvelussa, vaikka taustalla olisi monta eri järjestelmää integraatioineen.

2. Mikä teknologia valitaan?

”Päädyimme Magento 2:en, koska halusimme hyödyntää laajasti käytössä olevaa teknologiaa, joka ei edellytä isoja kustomointeja. Lisäksi laaja tuotevalikoima vaatii kunnon alustan.

3. Millaiset kumppanit tarvitaan?

”Avainasiat kumppanivalinnassa meille olivat ketteryys, ei liian suuri kokoluokka ja joustavuus sekä tottakai huippuosaaminen teknologiasta. Lamiassa nämä yhdistyivät hyvin. Lisäksi hankkeessa meillä oli jo olemassa kumppani ERP-puolelta sekä Canter tuotetiedonhallinnassa. Kaikkien kumppaneiden ja henkilöiden oli tärkeää pystyä aidosti puhaltamaan yhteen hiileen.”

Palvelumuotoilusta raamit

Hedengren oli jo aiemmin toteuttanut laajan käyttäjäkartoituksen ja sekä laatinut sisältöstrategian ja työhön oli osallistettu paljon sisäisiä sidosryhmiä, kuten myyntiä, tuotehallintaa ja johtoa. Lamian toteuttamassa palvelumuotoiluvaiheessa varmistettiin, että digihankkeelle saatiin kaikki tarvittavat lähtötiedot. Uudessa digitaalisessa palvelukanavassa piti saumattomasti yhdistää sekä sisältöihin keskittyvät verkkosivustot että verkkokaupat. Sisältötavoitteiden myötä teknologia-stackiin tuotiin mukaan Magento 2:n lisäksi Drupal CMS-järjestelmäksi.

”Tarkastelimme palvelumuotoilun aikana ratkaisun laajuutta ja lopulta päädyimme osin rajaamaan sitä ja keskittymään vain toiminnallisuuksiin, joista tiesimme, että ne ovat asiakkaillemme tärkeimpiä”, Mirja kuvaa.

Case Hedengren

Teknisessä toteutuksessa vahva luottamus

”Meillä oli todella kovan luokan porukka niin Lamian, Hedengrenin, Canterin kuin muiden kumppanien puolelta. Lamialta oli projektissa huipputekijät!”, Mirja kertoo ja jatkaa:

”Tällaisissa projekteissa on aina yllätyksiä ja monia haasteita on vaikea arvioida etukäteen. Esimerkiksi tuotetietointegraatio ja sen optimointi tuotetiedonhallinnan ja verkkokaupan välillä voi olla haastavaa ilman osaavaa tiimiä. On tärkeää osata huomioida verkkokauppakäyttäjän tarpeet jo tuotetiedonhallinnan tuotetietomallia suunniteltaessa. Siksi toimivan, ratkaisukeskeisen tiimin kokoaminen kaikkien osapuolten taholta oli avain onnistumiseen ja toteutusvaihe saatiin lopulta valmiiksi. Tärkeä etappi projektissa oli se, kun ratkaisu saatiin Suomessa asiakkaille testattavaksi ennen kesää 2019. Sen pohjalta syksyn julkaisuun saatiin tarvittava varmuus.”

”Teknisessä toteutuksessa Lamia oli meille luottokumppani, jollaista haimme alun perinkin. Luotimme Lamian ehdotuksiin ja suosituksiin teknisistä ratkaisuista läpi projektin”, Mirja kiittää.

Työ jatkuu

”Meillä on nyt digitaalisen palvelukanavan versio 1.0, jota haluamme ehdottomasti jatkokehittää ja meillä on paljon ideoita. Aivan kuten hankkeen alkuperäinen ajatus oli, haluamme mieluummin olla yhden digiaskelen edellä kuin jäljessä ja siksi panostamme jatkuvaan kehitykseen. Ratkaisun lanseeraus seuraavaksi Ruotsiin on meille myös tärkeä askel”, Mirja kertoo.

Hedengren on myös kehittänyt markkinoinnin mittaristoa uuteen digikanavaan Lamian kanssa. Verkkokaupan perusmittareiden kehitystä seurataan tarkasti ja tulokset ovat olleet vakuuttavia.

Neljä oppia digiprojekteihin

 1. Kannattaa panostaa testaukseen, vaikka se vaatiikin omalta organisaatiolta resursseja.
  ”Me olisimme voineet laittaa testaukseen enemmänkin paukkuja, mutta saimme hankkeen silti hyvin maaliin. Teimme vielä korjauksia lanseerauksen jälkeenkin, kun saimme lisää asiakaspalautetta.”
 2. Koskaan ei voi viestiä liikaa ja muutosjohtaminen vaatii aikaa.
  ”Tämä hanke on ollut Hedengrenille iso digimuutos ja niin sisäinen viestintä kaikkien sidosryhmien kanssa kuin ulkoinen viestintä asiakkaiden kanssa on ollut ratkaisevassa asemassa.”
 3. Pitää olla kumppani, jonka kanssa on aito luottamus.
  ”Vaikka hanke oli iso ja vastaan tuli haasteita, luottamus Lamian kanssa pysyi ja olimme aina vakuuttuneita, että ratkomme haasteet. Ja niin teimmekin.”
 4. Kun digialusta on rakennettu yhtenäisesti ja sisältölähtöisesti, markkinoinnin jatkokehitys on helppoa.
  ”Me onnistuimme tuomaan koko verkkokauppakokonaisuuden ja sisältösivustot samalle alustalle ja molempien taustalla palvelee keskitetty tuotetiedonhallinta. Näin seuraavat stepit sisältömarkkinoinnissa ovat selkeät. Meille oli oikea ratkaisu johtaa hanketta alusta lähtien markkinoinnista.”

”Mahtava fiilis!”

”Olen tykännyt tehdä Lamian kanssa yhteistyötä. Tiimissä on fiksuja ihmisiä ja olemme aina löytäneet ratkaisut yhdessä. Tämä projekti oli Hedengrenille iso muutos, sillä tässä digitalisoitiin keskeisiä liiketoimintaprosesseja. Tämä on tottakai vaatinut muutoksen johtamista myös omassa organisaatiossamme, mutta on ollut ilo esitellä uusi digitaalinen palvelukanava, joka nostaa Hedengrenin seuraavalle tasolle asiakkaidemme suuntaan.”

"Muutaman vuoden päästä tätä osaa jo katsoa jo eri tavalla ja näkee kokonaiskuvan riittävän etäältä. Tämähän on mielettömän hieno uudistus Hedengrenille. Sen sanon, että oli mahtava fiilis lanseerata tämä ratkaisu!"

Hankkeessa kaksi ennestään tuttua kumppania

Canter oli ollut Hedengrenin tuotetuotietokumppani jo yli 10 vuotta, kun hanke lähti liikkeelle. Myös Lamia ja Canter olivat tehneet yhteistyötä aiemminkin, joten toimintatavat, teknologiat ja rajapinnat olivat tuttuja. Merkittävä osa hanketta olikin Canterin Adeona PIM -tuotetietojärjestelmän integrointi osaksi uutta verkkokaupparatkaisua.

”Tuotetiedon hallinta (PIM) ei ole vain teknistä työtä. Se on strateginen valinta, jolla tuetaan liiketoimintatavoitteita ja esimerkiksi markkinointia. Hedengrenille on Adeona PIM-järjestelmän avulla toteutettu mm. tyylikkäiden ja automaattisesti päivittyvien tuotekorttien lataustoiminto uusille sivuille. Hedengren hyödyntää tuotetietoa todella onnistuneesti ja monikanavaisesti”, Canterin asiakasvastaava Katri Koskentalo kertoo.

”Sekä verkkokaupparatkaisu että tuotetietojärjestelmä ovat keskeisiä rakennuspalikoita digihankkeissa. Siksi Lamian ja Canterin yhteistyö ja kumppanuus hyödyttää yhteisiä asiakkaitamme. Meillä on tehokkaat, yhdessä sovitut toimintatavat, eikä asiakkaan tarvitse erikseen koordinoida yhteistyötämme. Integraatioasiat vaativat tarkkuutta, hyvää dokumentaatiota ja asiantuntemusta, joten tämä yhteistyömalli helpottaa ja vähentää asiakkaan työtä”, Katri pohtii.