Pamark

Pamarkilla on yli 30-vuotiset perinteet monipuolisena tukkuliikkeenä. Perheyrityksestä on vuosien saatossa kasvanut lähes 50 työntekijän ja yli 12 000 tuotteen kauppa, jolla on aktiivisia asiakkaita sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Pamarkin ja Lamian yhteistyön tavoitteena oli modernisoida verkkokaupan ilme, kehittää käytettävyyttä ja kustomoituja asiakasnäkymiä. Projektissa uusittiin myös integraatio ERP-järjestelmän ja verkkokaupan välillä.

magento multisite

Mitä

Tilausportaali B2B-asiakkaille, ERP-integraatio Magentoon

Erityistä

Kustomoidut ostonäkymät asiakasyritysten brändin mukaisesti

Teknologiat

Magento, Node.js, Wordpress, Redis, Varnish, SASS, ES6, Microsoft Dynamics NAV Integration

Valmius rullaavampaan kehitykseen

Kun yhteistyö Pamarkin kanssa aloitettiin, oli silloisen verkkokauppajärjestelmän tekninen velka päässyt kasvamaan suureksi. Yksittäisten ominaisuuksien kehittäminen oli käynyt hitaaksi ja kalliiksi: ensin lähdettiinkin auditoimaan verkkokauppaa ja sen taustajärjestelmää. Tämän pohjalta suunniteltiin ketterä strategia, jonka myötä saatiin järjestelmä helpommin jatkokehitettäväksi. Projektiin kuului olennaisena osana myös integraation uusiminen Pamarkin ERP-järjestelmän ja Magento-verkkokaupan välille.

Magento Multisite

Pamarkin verkkokaupassa hyödynnetään Magento Multisite -ominaisuutta, jolla on voitu luoda asiakasyrityksille niiden brändi-ilmeen mukaiset hankintaportaalit. Tämä tarkoittaa sitä, että yhden paneelin kautta voidaan hallita useita eri käyttöliittymiä, jotka näkyvät asiakkaan päässä täysin kustomoituina ostonäkyminä. Eri asiakkaille voidaan näyttää näin eri tuotenäkymiä ja asiakaskohtaisia hintoja sekä toimitusehtoja. Yhteistyössä pyrittiin kehittämään käytettävyyttä ja tuomaan asiakasyritysten brändiä vielä aiempaa enemmän osaksi portaalin ilmettä.

Magento Multisite

B2B-tilausportaali

Pamarkin verkkokaupassa ei ole kyse perinteisestä verkkokaupasta, vaan ennemminkin B2B-asiakkaiden tilausportaalista. Monet kanta-asiakkaista tilaavat asiakaspohjien/-listojen kautta, joita voi tallentaa ja muokata. Myös yhteistilaukset eri käyttäjien kanssa ovat mahdollisia ja toimipistekohtaisten tilauspohjien kanssa pystytään huomioimaan toistuvatkin tilaukset eri lokaatioihin.

B2B-portaalissa käytettävyys on yhtä olennaista kuin esimerkiksi kuluttajille suunnatuissa online-palveluissa: helppokäyttöisyydellä ostosten teko on mielekkäämpää ja hyvin tehdyillä tuotesuositteluilla työntekijän aikaa pystytään säästämään.


Pamark