PWA - Natiivisovelluksen hyödyt tulevat selaimeen

PWA (Progressive Web App, progressiivinen selainapplikaatio) on tuore teknologia, josta on kirjoitettu joukko teknisiä artikkeleita. Lopulta on kuitenkin oleellisempaa, mikä on business case tälle lupaavalle sovellustyypille, ja miksi verkossa toimivien yritysten kannattaa aloittaa vähintään PWA:n suunnittelu mahdollisimman pian.

PWA - Natiivisovelluksen hyödyt tulevat selaimeen

Mikä on PWA - "Progressive Web App"?

PWA on oikeastaan websivu, jolla pystytään toteuttamaan natiivisovellusta vastaavat ominaisuudet. PWA voi perustua ihan "tavalliseen" web-sivustoon tai niin kutsuttuun SPA:han (selainsovellus, single page application). Progressiivisen web-applikaation taustalla on joukko teknologioita, jotka vievät natiivisovelluksilta niiden viimeiset hyödyt verrattuna selaimiin. Näihin ominaisuuksiin kuuluvat mm. salamannopeat latausajat, käyttö offline-tilassa, push-viestit sekä asennus laitteen "kotinäyttöön".

PWA:t toki sisältävät lähtökohtaisesti muutkin modernien web-toteutusten ominaisuudet kuten:

 • responsiivisuus
 • selain/laiteriippumattomuus (tietyin rajoituksin), sama toteutus toimii kaikilla laitteilla ja selaimilla, eikä tarvita erillisia versioita vaikkapa iOS:lle ja Androidille
 • ei tarvetta päivityksille
 • turvallinen käyttö – jakelu https:n yli
 • näkyvyys hakukoneille (kaikkeen sisältöön voidaan linkata ja se indeksoituu hakukoneisiin, toisin kuin natiivisovelluksissa)

Nimitys progressiivinen tulee kuitenkin siitä periaatteesta, että näitä ominaisuuksia voidaan ottaa käyttöön portaittain. Kaikkea tätä ei siis ole pakko toteuttaa kerralla, vaan ennemminkin liiketoiminnan tarpeiden mukaan. Tästä nimitys progressiivinen.

Mitä haasteita PWA ratkaisee?

Progressiivinen web-sovellus ei ole vain taas kerran uusi buzzword ja teknologiatrendi, jolla ei ole käytännön arvoa. PWA:n hyödyt ovat selkeitä. Natiiviapplikaatiot nimittäin kärsivät yleisesti ottaen seuraavista suurista ongelmista:

 • Appsien löytäminen. Erottuminen yli kahden miljoonan muun sovelluksen joukosta on todella haastavaa sekä Googlen Play Storessa että Applen App Storessa. Vaikka sovellus olisi hieno, se voi hukkua suureen massaan. Progressiivinen web-applikaatio sen sijaan ei tarvitse asentamista, vaan web-sivustolle meneminen riittää. Käytännössä PWA-sovellus pystytään jakelemaan kaikille kotisivun/verkkokaupan vierailijoille suoraan.
 • Sovellusten asennusmäärien vähäisyys. Tilastojen mukaan ihmiset asentavat puhelimiinsa yhä vähemmän natiivisovelluksia. Amerikassa yleisin sovellusten asennusmäärä on pyöreä nolla per kuukausi. PWA-sovelluksen tapauksessa tilanne on kuitenkin täysin eri, sillä käyttäjät päätyvät sovellukseen käytännössä vain menemällä web-sivuille. "Sovelluksen" lataus tapahtuu automaattisesti taustalla ja käyttäjälle voidaan näyttää myös "Add to Homescreen"-ehdotus. Sovellukset vievät lisäksi vähemmän tilaa ja kaikki natiivisovelluksen kaltaiset ominaisuudet kuten push-viestit sekä offline-tila toimivat suoraan.
 • Sovelluksen ylläpito ja päivittäminen. Natiivisovelluksia tehtäessä joka alustalle on tehtävä oma sovellus. Tämä vaikeuttaa huomattavasti ylläpitoa ja hidastaa jatkokehitystä. Lisäksi kun halutaan julkaista uusia ominaisuuksia, on julkaistava uusi sovellusversio. Jotta uudet ominaisuudet valuisivat myös käytäntöön, on ihmisten päivitettävä sovellusversio. PWA-sovelluksen kohdalla näitä päivityksiä ei tarvita, sillä sovellus päivittää itsensä käytännössä jokaisella sivulatauksella. Lisäksi kuten todettiin, sama PWA-applikaatio toimii kaikilla laitteilla eikä erillisiä versioita tarvita. Lisäksi julkaiseminen helpottuu merkittävästi, koska sovelluskauppa jää kokonaan pois välistä progressiivisten web-sovellusten osalta, eikä täten Applen tai Googlen hyväksyntää tarvita. Myös 30%:n komissio poistuu, koska sovellusta ei enää jaella App Storen kautta.

Miksi aloittaa PWA-sovelluksen rakentaminen jo nyt?

Yksinkertaisesti: ensimmäiset tulokset tästä teknologiasta ja sen vaikutuksesta asiakaskokemukseen ovat vaikuttavia. Muutama esimerkki:

 • 5miles vähensi bounce ratea 50%, nosti 30% sivustolla käytettyä aikaa ja PWA:n kotinäyttöön lisänneiden käyttäjien konversio oli 30% muita korkeampi
 • Konga vähensi siirretyn datan määrää 92%(ja paransi näin sivuston nopeutta merkittävästi)
 • eXtra Electronics nosti myyntikonversiota 100% käyttäen push-viestejä
 • AliExpress nosti uusien käyttäjien konversioprosenttia 104% PWA:ta hyödyntämällä

Koska web-alustaa tai verkkokauppaa kehitettäisiin joka tapauksessa jatkuvasti, on PWA oikeastaan vain luonnollista jatkumoa digitaalisen myyntikanavan kehittämiselle. PWA:n kaikki ominaisuudet eivät ole vielä tuettuja Applen laitteilla, mutta suurinta osaa niistä pystyvät hyödyntämään kaikki laitteet ja selaimet. Push-viestien ja "Add to Homescreen" -toiminnon tulemista joudutaan vielä odottamaan hetki iOS:lle, mutta Apple on luvannut tehdä korjausliikkeen asian suhteen.

Mielenkiintoista on myös, että progressiivisen luonteensa takia PWA voidaan rakentaa olemassaolevia järjestelmiä hyödyntäen ja monet perusratkaisut ovat jo pitkään saatavilla ollutta ja näin ollen toimivaa teknologiaa. Tietysti paras asiakaskokemus saavutetaan suunnittelemalla koko UX/UI progressiivisen selainsovelluksen parhaita käytäntöjä hyödyntäen, mutta jo saadut tulokset antavat vahvoja viitteitä siitä, että inkrementaalinenkin käyttöönotto on hyvin tuottava investointi.