Miksi valita Magento verkkokauppa-alustaksi?

Magento on ylivoimainen globaali verkkokauppa-alustojen markkinajohtaja noin 30 prosentin markkinaosuudella (Alexa top 1 million sites). Magenton suurimpia vahvuuksia on se, että se taipuu käytännössä minkä tahansa liiketoiminnan tarpeiden toteutukseen. Miksi yhä useampi yritys valitsee juuri Magenton?

Luotatko mainospuheisiin vai kestävään kilpailukykyyn?

Saas-palvelut, kuten Shopify, ovat houkuttelevia mainospuheiltaan ja nopeampia käyttöönoton suhteen. Mutta mikäli liiketoimintavaatimukset edellyttävät laajempia kustomointeja sekä erityisesti, jos ollaan toteuttamassa B2B-palvelukanavaa, ovat SaaS-ratkaisut ja suurin osa avoimen lähdekoodin alustoista kyvykkyyksiltään riittämättömiä. Magento on näissä haastavammissa hankkeissa usein ylivoimainen vaihtoehto myös kustannustehokkuuden näkökulmasta. Magento käsittelee mukautuvat vaatimukset esimerkiksi tuotetietojen suhteen loogisesti ja joustavasti. Magentossa on jo vakiona monia tuotetyyppejä: perustuotteen lisäksi tarjolla on esimerkiksi muokattavia tuotteita, ladattavia tuotteita, virtuaalisia tuotteita, bundle-tuotteita jne. Magento-verkkokauppa taipuu hyvin liiketoimintojen vaatimuksiin joustavuutensa ansiosta ja sillä pystytään mallintamaan helposti erilaisia tarpeita.

Skaalautuvuus ja ostopolun yksilöinti

Mikäli yrityksellä on halu kasvaa ja kansainvälistyä, tulee tämä huomioida verkkokauppajärjestelmän valinnassa. Kasvu ja kansainvälistyminen tarkoittaa usein myös sitä, että verkkokaupan prosessit tulee sovittaa paikallisen markkinan ja asiakaskunnan tarpeisiin. Magento on suunniteltu kansainväliseen kaupankäyntiin ja alustassa on valmis tuki valuutoille, verosäännöille, kieliversioille sekä paikallisille toimitus- ja maksutavoille. Magenton multisite-ominaisuuksia hyödyntämällä voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti tarvittavilta osin lokalisoituja maakohtaisia sivustoja kansainvälistymistarpeiden mukaisesti. Pääkäyttäjän työtä helpottaa helppokäyttöinen hallintapaneeli, jonka kautta on mahdollista tehokkaasti ylläpitää esimerkiksi maakohtaisia tuotevalikoimia, kampanjoita ja hinnoittelusääntöjä.

Tee alustavalinta huolella

Monesti erityisesti pienemmillä yrityksillä verkkokauppa-alustan valintaa ohjaa voimakkaimmin käytettävissä oleva budjetti, mikä on sinänsä luonnollista. Liiketoimintatarpeita tulisi kuitenkin aina tarkastella pidemmällä aikavälillä, jotta voidaan arvioida, riittääkö valittu järjestelmä myös tulevaisuuden tarpeiden toteuttamiseen. Väärä alustavalinta tarkoittaa aina ylimääräisiä kustannuksia sekä osittain hukkaan heitetyn projektin että menetetyn myynnin kautta. Jos järjestelmä joudutaan liian nopeasti vaihtamaan, saattaa tämä tarkoittaa helposti kymmenien tuhansien eurojen lisäkulua. Magenton käyttöönotto on noin 5-7 kuukauden mittainen hanke ja valtaosa järjestelmän kustannuksista realisoituu etupainotteisesti projektivaiheen aikana. Lopputuloksena syntyy kuitenkin asiakkaan omistama ja yksityiskohtaisesti loppuasiakkaiden tarpeisiin suunniteltu palvelukanava. Lisäksi Magenton ylläpito ja kehittäminen on yleensä erittäin kustannustehokasta ja näiden tekijöiden kautta realistinen tavoite projektin takaisinmaksulle asettuu tyypillisesti alle 12 kuukauden tasolle.

Mitä haasteita Magenton käytöllä voi olla?

Osa Magento-toimittajista käyttää järjestelmän kehittämiseen valmiina ostettavia moduuleja, joita asentamalla voidaan nopeasti ottaa uusia toiminnallisuuksia käyttöön. Tässä piilee kuitenkin myös laadullinen riski, koska usein näiden valmiiden moduulien laatu on heikohko ja tällä tavalla laajennettu järjestelmä saattaa nopeasti kärsiä vakavista suorituskykyyn ja laajennettavuuteen liittyvistä ongelmista. Tämän vuoksi päädymme usein projekteissamme rakentamaan moduulit itse, mikäli markkinoilta ei löydy riittävän hyvälaatuista valmista ratkaisua. Näin järjestelmää kehittäen koodin laatu säilyy erinomaisena, mikä mahdollistaa parhaan suorituskyvyn ja kustannustehokkaan jatkokehittämisen. Puolivillaiset alustukset näkyvät auttamatta hitautena, mikä verkkokaupassa tarkoittaa alhaisempaa konversiota ja menetettyä myyntiä.

Magento ei ole helpoin alusta koodarin näkökulmasta, minkä vuoksi toimittajaksi kannattaa ehdottomasti valita Magentoon erikoistunut yritys. Toimittajan osaamista kannattaa haastaa ja selvittää osaaminen ja palvelukyky sekä projektin aikana että sen jälkeen. Hyvä keino tähän on haastatella riittävän kattavasti toimittajan referenssiasiakkaiden edustajia. Näin voidaan varmistua, että toimittaja on suoriutunut vastaavan tasoista projekteista kunnialla ja että toimittajalta löytyy tarvittava osaaminen asiakkaan digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen käyttöönoton jälkeen.

Toimittajan osaamisen lisäksi kannattaa jo varhaisessa vaiheessa varmistaa, minkälaisia toimitukseen liittyviä sopimusehtoja toimittaja soveltaa? Avoin lähdekoodi itsessään ei tarkoita sitä, että asiakas automaattisesti omistaisi järjestelmän immateriaalioikeudet. Mikäli toimittaja ei ole valmis yksiselitteisesti luovuttamaan järjestelmän omistusoikeutta asiakkaalle, on tämä vakava hälytysmerkki. Käytännössä tällainen sopimusmalli tarkoittaa, että asiakas joutuisi investoimaan uuteen järjestelmään, jos haluaa vaihtaa toimittajaa. Lamialla asia nähdään toisin - asiakkaita ei sidota sopimuksilla vaan sitoutetaan hyvällä palvelulla ja osaamisella.