Miksi valita Magenton virallinen kumppani verkkokaupan toimittajaksi?

Saamme viikoittain useita yhteydenottoja eri alojen kauppiailta, valmistajilta, tukkukauppiailta ja jakelijoilta, jotka haluavat viedä digitaalisen liiketoimintansa uudelle tasolle Magenton avulla. Kyse saattaa olla aivan uudesta Magento-verkkokaupasta, pieneksi jääneen alustan vaihtamisesta Magentoon tai vaikkapa Magenton päivittämisestä viimeisimpään versioon.

Monet uuden myyntikanavan perustamista harkitsevat yritykset tekevät hyvin taustatyötä, tutkivat eri vaihtoehtoja ja keskustelevat verkkokauppansa vaatimuksista useiden toimijoiden kanssa, joista kaikki eivät ole Magento-kumppaneita. Kokosimme tähän syitä valita toteuttajaksi virallinen Magento-kumppani, mikäli harkitsee Magentoa verkkokauppa-alustaksi.

  • Suora yhteys Magenton tukitiimiin. Verkkokaupan ylläpito ei helposti suoraa yhteyttä Magenton tukeen, sillä tämä mahdollista ainoastaan kauppiaan tilin kautta. Virallisilla Magento-kumppaneilla voi olla useita käyttäjiä, joilla on suora yhteys tukeen tai Magenton kontaktihenkilöön. Mitä suuremmasta verkkokaupasta on kyse, sitä tärkeämmäksi viestintä alustan valmistajan suuntaan muodostuu.
  • Uusimmat ohjelmistoversiot ja ominaisuudet. Viralliset Magento-kumppanit pääsevät käsiksi uusiin ohjelmistoversioihin ennen muita sekä saavat aiemmin käyttöönsä uudet ja tulevat toiminnallisuudet, kuten B2B-, Cloud Sandbox- ja Bluefoot CMS -ominaisuuksien julkaisusykli osoittaa.
  • Strateginen näkemys suoraan Magentolta. Todellisena bonuksena viralliset Magento-kumppanit voivat tarjota asiakkaidensa käyttöön Magenton käytännön kokemuksia kansainvälisesti – näistä esimerkkejä ovat Magento Roadmap, yhtiön strategia ja toisten yritysten menestystarinat sekä case-esimerkit. Näin ollen asiakkaalle voidaan tarjota Magento-alustasta sellaista tietoa, jota muilla kuin Magento-kumppaneilla ei ole.
  • Tuotekoulutus. Magento tarjoaa syvällistä tuotekoulutusta, koulutusta paikan päällä sekä kuukausittaiset Aspire-koulutuspuhelut virallisille Magento-kumppaneille, mistä syntyvä ainutlaatuinen tietotaito puolestaan siirtyy asiakkaille. Talon omat verkkokauppatiimit saavat lisää tietoa ja varmuutta, jolloin Magento-alustaa pystytään hyödyntämään tehokkaammin.
  • Laatustandardit. Viralliset Magento-kumppanit ovat päässeet kumppaneiksi, koska he kykenevät toteuttamaan Magenton laatustandardeja käytännössä. Kun valitset virallisen Magento-kumppanin, tiedät mitä saat, ja verkkokauppainvestointia tukemassa ovat Magenton standardit.
  • Magenton etulinjassa. Saadakseen ja säilyttääkseen virallisen Magento-kumppanin asemansa kumppaneiden täytyy julkaista uusia Magento Enterprise (ja Community) -sivustoja joka vuosi ja liittää niihin viimeisimmät Magenton toiminnallisuudet. Todellisen kokemuksen ansiosta kehittäminen ja kaupan kasvattaminen on sujuvaa.
  • Keskittyminen liiketoimintaan ja järjestelmiin. Viralliset Magento-kumppanit keskittyvät yleensä vahvasti asiakkaan liiketoiminnan ympärille rakentuvaan verkkokauppaan ja järjestelmäintegraatioihin. Syvällinen tekninen tietämys kaupankäynnin yhdistämisestä järjestelmiin on nykyään yleisimpiä vaatimuksia, kun yritykset kaipaavat parempaa asiakaskokemusta ja kiihtyvää kasvua verkossa.
  • Paremmat viestintäkanavat. Jos olet valinnut virallisen Magento-kumppanin, yksi lisähyöty yrityksille on se, että kumppanin ja Magenton väliset suhteet ovat hyvät, ja viestintä sujuu tarvittaessa nopeasti nimettyjen yhteyshenkilöiden kautta.
Adobe partner

Lamia on Magenton virallinen kumppani

Magento-kumppaneiden tulee osoittaa hallitsevansa asennukset, sitoutua pätevän kehitys-, myynti- ja markkinointitiimin käyttämiseen ja toteuttaa Magento Enterprise -asennuksia tasaiseen tahtiin joka vuosi. Virallisen kumppanin tunnistaa Adoben myöntämästä badgesta.