Dataan panostaminen auttaa hahmottamaan yhteistä suuntaa

Laajojen digihankkeiden parissa työskentelevät törmäävät usein samanlaiseen haasteeseen: organisaation maakohtaiset yksiköt kehittävät palvelukanavia itsenäisesti, omaan tahtiinsa ja valitsemiensa kumppaneiden kanssa. Yhteisissä tapahtumissa esitellään maarajat ylittäviä menestystarinoita, mutta kehittäminen palautuu tuttuihin uomiinsa yhtä nopeasti kuin pitopalvelu korjaa viimeiset astiat buffet-pöydästä.

Suunnittelijalle maatasoisten tavoitteiden, mieltymysten ja käytäntöjen koko kirjo paljastuu viimeistään silloin, kun projektin keskeiseksi tavoitteeksi on asetettu digitaalisten palveluiden linjaaminen yhden vision, tarinan ja yritysbrändin alle. Yhtenäinen kokonaisuus, joka jättää sijaa kansallisille erityispiirteille, vaati kovia istumalihaksia, neuvottelutaitoja, yrityskulttuurien ymmärrystä ja joustavuutta. Usein se tarkoittaa myös tiedonkeruu- ja suunnitteluvaiheen laajenemista.

Joskus projektiin voi löytyä vipuvarsi, jolla yhteistä linjaa voidaan pohjustaa ilman pitkittyvää debattia maakohtaisista mieltymyksistä ja liiketoiminnan painopisteiden eroista.

Yhtenäisyyttä ja tekemisen imua synnyttävä tekijä voi löytyä käytännöstä, jolla maaorganisaatioita autetaan kollektiivisesti keräämään ja analysoimaan tietoa palvelujen nykyisestä käytöstä. Tiedon perusteella on helpompaa asettaa jämäkät kehitystavoitteet sekä realistiset onnistumisen mittarit yhteiselle suunnalle ja maiden omille tavoitteille.

Analytiikan ja käytännön työn yhteys syvenee huomattavasti, jos seurantaan rakennetaan maille ja liiketoimintayksiköille yhteinen alusta. Datan vertailu yli organisaatiorajojen tuo mukaan positiivisen kilpailun vireen ja luo yhteistä ymmärrystä suunnasta. Datan tulkitsemista ja kehitystoimia ei kannata jättää vain liiketoimintavastaavien huoleksi, vaan niistä on hyvä keskustella yhteisesti.

Yhteisen alustan rakentaminen ja pisteittäinen konsulttiapu eivät vielä riitä ravitsemaan dataan pohjautuvan kehittämisen liekkiä.

Innostuksen ruokkimiseksi tarvitaan säännöllisiä, huolella suunniteltuja tapaamisia ja käytäntöjen jakamista. Ratkaisevan tärkeää on johtaa havainnoista konkreettisia toimenpiteitä esimerkiksi backlogille. Myös koulutuksella on paikkansa perehdyttäessä sidosryhmiä tulkinnan lainalaisuuksiin.

Kirjoittaja: Inkeri Korhonen, Design Lead.

Hyödynnetäänkö organisaatiossanne dataa liiketoiminnan kehityksen tukena? Mikäli toimintamallissa on hiottavaa, kerromme mielellämme lisää.

Ota yhteyttä

Hei, nimeni on
ja työskentelen
Etsin kumppania projektiini, jonka aiheena on
Minut tavoittaa osoitteesta , jotta voimme keskustella lisää. Tässä vielä lisätietoa: