Autopesumyynti kasvuun +30 % verkkosivun testauksella

Lamian pitkäaikainen kumppani St1 mahdollistaa autopesujen ostamisen monikanavaisesti mobiilista, online verkkokaupasta sekä asemilta.

Lamian Growth Marketing tiimi sai tehtäväksi nostaa online-palveluiden asiakaskokemusta ja selkeyttää ostokokemusta, samalla tehostaen online myyntiä pysyvästi ilman digitaalisten markkinointi- ja mainosinvestointien kasvattamista.

autopesu st1

Konversio-optimointi on data driven design -periaatteiden ytimessä

Asiakaskokemuksen kehitys aloitettiin tutkimuksella. Tutkimuksessa määritimme asiakaskokemukselle baseline -arvon, eli mitkä tällä hetkellä toimii, mikä ei, mikä on ymmärrettävää ja miten helposti tai vaivattomasti asiakkaat päätyvät haluttuun konversioon.

St1

Mitä siis tehtiin?

Mukana tutkimuksessa on asiantuntijoiden havaintojen ja osaamiseen lisäksi aina data, eli analytiikkaa sivuston toiminnasta, käyttäjien matkan vaiheista ja parhaassa tapauksessa myös avopalautteita, joita voi käydä läpi ja testata. CRO, eli konversio-optimointia pidetään Lamialla osana asiakaskokemuksen kehittämistä. Tarkastelemme konversio-optimointia siis asiakkaan näkökulmasta, etsimme asiakkuuden digitaaliselta matkalta kohdat, joissa on eniten parannettavaa ja ideoimme eri vaihtoehtoja, miten kokemuksesta voisi tehdä paremman.

Tutkimusvaiheessa keräsimme etusivulta kohteita, joissa oli mahdollisuus selkeyttää käyttäjiin kohdistuvaa viestiä ja tarkoitusta. Suunnittelimme Lamian kasvumarkkinointi-tiimin SEO, SEM ja CRO asiantuntijoiden sekä Design tiimin kanssa yhteistyössä vaihtoehtoisia elementtejä, joista rakensimme A/B/C Testit valittuihin kohtiin etusivulla.

Kun testit oli rakennettu AB työkalulla, ne käynnistettiin yksi kerrallaan. Testien annettiin olla päällä 2-3 viikon ajan, kunnes olimme saaneet tarpeeksi dataa, jotta pystyimme vahvistamaan testin onnistumisen. AB Testien merkittävyys piilee niiden yksinkertaisuudessa. Usein pienelläkin muutoksella voidaan saada aikaan merkittäviä tuloksia. Esimerkiksi tässä tapauksessa lopulta voittava testi oli vaihtoehto, jossa oli yksi painike vähemmän.

Yksinkertaisella valintojen vähentämisellä voitiin siis saavuttaa 30% kasvu keskimääräisessä tuotossa per istunto. Konversio-optimointi on data driven design -periaatteiden ytimessä Lamialla tuotettavat design ratkaisut tehdään dataohjautuvasti aina silloin kun se on mahdollista. Tekemämme asiakaskokemuskehityksen tuloksista rakentuva, alati kasvava tulospankki on service design tiimin ja UI/UX suunnittelijoiden käytössä myös uusia ratkaisuja suunnitellessa sekä asiakkaan sisäiseen käyttöön hyödynnettävissä.

St1

AB Testauksesta lyhyesti A/B (ja A/B/C)

Testien tarkoitus on mahdollistaa asiakastyytyväisyyttä kehittävien muutosten priorisointi yhdistämällä asiantuntijuus ja data. Asiantuntijoilla voi usein olla selkeä ratkaisu mielessä, mutta AB analytiikalla voidaan tuoda läpinäkyväksi miten positiivisesti muutos vaikuttaa käyttäjien toimintaan. Testissä valitaan usein tarkkaan rajattu elementti, josta luodaan useampi eri vaihtoehto (esim. Kuva, teksti tai painikkeen väri muutettu).

Vaihtoehtoja testataan yhtäaikaisesti sivustolla siten, että vierailevat henkilöt jaetaan prosentuaalisesti näkemään eri vaihtoehdot. Samaan aikaan mitataan eri vaihtoehtojen vaikutuksia konversioihin ja peruskysymyksenä on; tuleeko siis tietystä myyntitekstistä, kuvasta tai elementistä enemmän konversioita kuin muista?

St1

Ota yhteyttä

Hei, nimeni on
ja työskentelen
Etsin kumppania projektiini, jonka aiheena on
Minut tavoittaa osoitteesta , jotta voimme keskustella lisää. Tässä vielä lisätietoa: