Data-alustat

Yrityksissä tieto siiloutuu helposti lukuisiin eri järjestelmiin ja haasteeksi muodostuu kattavan kokonaiskuvan saaminen liiketoiminnasta. Aikaa kestävä data-alusta ja keskitetty tietovarasto ratkoo tämän haasteen ja tuo tiedon tehokkaasti johtamisen ja päätöksenteon tueksi.

Data-alusta mahdollistaa datan hyödyntämisen tehokkaasti ja pitkällä aikavälillä.

Data-alusta

Data saataville, järjestystä järjestelmäviidakkoon

Tiedon siiloutumisen taustalla on esimerkiksi Software as a Service -palvelujen yleistyminen eli uusia järjestelmiä voidaan ottaa nopeasti käyttöön palveluna pilvestä. Yrityksellä voi olla vaikkapa Salesforce-asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM), Microsoft Dynamics 365 -toiminnanohjausjärjestelmä (ERP), Google G Suite -toimistosovellukset sekä muita pilvipalveluita, joilla hoidetaan kirjanpito, projektit ja tuntien kirjaus. Sen lisäksi käytössä voi olla oma verkkokauppa esimerkiksi Magento-alustalla.

Tyypillisesti tietoa hallitaan järjestelmäkohtaisesti. Tämä käytännössä näkyy esimerkiksi siten, että yrityksen asiakasrekisteri on kopioina eri järjestelmissä. Jos sama asiakas on luotu erikseen useaan eri järjestelmään tai saman asiakkaan tietojen muuttamiseksi pitää käyttää useaa eri järjestelmää, kyseessä on siiloutunut tieto. Käytetyt järjestelmät eivät siis ole keskustelleet keskenään ja puuttuvat tai riittämättömät integraatiot vievät käyttäjältä aikaa sekä lisäävät virhealtista manuaalista työtä.

Dataa on siis eri järjestelmissä eikä tiedolle ole keskitettyä näkymää. Tiedon hyödyntäminen on manuaalinen prosessi, jossa ei päästä hyödyntämään reaaliaikaista dataa lainkaan.

Nykyaikainen data-alusta ratkoo juuri tätä haastetta, koska data saadaan keskitettyä yhteen paikkaan ja lisäksi siitä saadaan luotua reaaliaikaiset ja selkeät dashboardit eri sidosryhmille ottaen huomioon esimerkiksi eri liiketoimintojen erilaiset raportointitarpeet. Data-alustan loppukäyttäjä voi olla myös toinen järjestelmä: IT:n omistamaan data-alustaan voidaan liittää eri liiketoimintojen järjestelmät kätevästi APIen avulla.

Tietovarasto mahdollistaa älykkään päätöksenteon

Tiedon siiloutuminen on haaste, jos halutaan muodostaa kattava kokonaiskuva liiketoiminnasta käyttämällä Business Intelligence (BI) -työkaluja. Myös koneoppimisen soveltaminen liiketoimintatarpeiden ja -ongelmien ratkaisemiseen on haastavaa, jos tieto on hajallaan.

Ratkaisu on kohdentaa eri järjestelmien tieto yhteen keskitettyyn tietovarastoon (Data Warehouse). Tämä voidaan tehdä käyttäen ns. ETL-prosessia, jossa tiedot ensin haetaan lähdejärjestelmästä, muokataan sopiviksi ja lopulta tallennetaan. Tällainen tietovarasto toimii keskitettynä tiedon lähteenä sekä Business Intelligence -työkaluille että koneoppimisen työkaluille - helpottaen datavetoista johtamista ja päätöksentekoa.

Lamian Data Warehouse -osaaminen on erityisesti BigQueryssä. BigQuery on Googlen kehittämä yritystason keskitetty tietovarasto (Enterprise Data Warehouse, EDW). BigQuery on myös Googlen tarjoama ja hallinnoima palvelu Googlen pilvessä (Google Cloud Platform, GCP). BigQuery voidaan helposti määritellä datalähteeksi Business Intelligence -työkaluille, kuten Microsoft Power BI tai Tableau.

Lisäksi Lamialla on vankka osaaminen integraatioista ja GCP:stä, jotka ovat meille arkipäivää verkkokauppojen kehityksessä.

Haussa kumppani? Taitetaan matka datahaasteista dataratkaisuihin yhdessä.