Lehto Asunnot: Olemassa olevan datan jalostaminen käytettävään muotoon.

Uuden dataan pohjautuvan analytiikkatyökalun avulla Lehto Asunnoilla tehdään nyt entistä viisaampaa markkinointia. Markkinoinnin toimivuudesta on vihdoin olemassa tarkka tilannekuva ja markkinointitoimenpiteiden vaikutus myyntiin avautuu tavalla, joka ei ole aiemmin ollut mahdollista.

lehto-data

Olemassaolevan datan jalostaminen käytettävään muotoon

Lehto Asunnot Oy on suomalainen asuntorakentaja. Lehto rakentaa vuosittain jopa tuhansia uusia koteja ihmisille. Lehtoa ajaa tarve olla edellä aikaa, uudistaa rakennusalaa ja tuottaa sitä kautta arvoa eli parempaa huomista asiakkaille: laadukasta, kohtuuhintaista, nopeaa ja ekologista rakentamista. Lehto satsaa ekologisuuteen ja kestävyyteen ja puukerrostaloista onkin tullut tärkeä kasvava tuoteryhmä. Lehto on puukerrostaloissa Suomen suurin toimija.

Lehto Asuntojen tarve oli saada dataa yhteen eri datalähteistä ja rakentaa raportti ohjaamaan markkinoinnin panostuksia tehokkaalla tavalla.

Lehto Asunnot valitsi Lamian kumppaniksi, sillä vaihtoehtoisilla toimittajilla ei ollut yhtä vakuuttavaa osaamista työkalun toteuttamiseksi Niko Huttu Lehto Asunnoilta kertoo Lamialla olevan laaja-alaista osaamista teknologiasta, markkinoinnista ja datasta. Harvat tuntevat sekä koodia, että markkinointia.

Parhaimmillaan hyvin toteutetut dataintegraatiot tuovat liiketoimintaan lisää vauhtia eikä ratkaisujen tavitse silti olla raskaita toteuttaa.

Olennaisesti tietovarasto, jossa saa eri lähteistä yhdistettyä tietoa tuo:

● Parempaa ymmärrystä liiketoiminnasta

● Nopeampaa analyysiä sekä

● Parempaa toiminnanohjausta

Lamia ratkaisi Lehto Asuntojen haasteen rakentamalla dashboardin jossa Lehto Asuntojen käytössä olevilta markkinoinnin sekä analytiikan alustoilta saatava data yhdistettiin liiketoiminta- ja myyntidatan kanssa.

Tämä dataintegraatioratkaisu tehtiin käyttäen seuraavia teknologioita:

● Supermetrics

● Google Cloud

● Big Query

Aluksi asiakkaan ja datalähteiden omistavien kumppaneiden kanssa käytiin läpi minkä muotoista data on, miten kampanjarakenteita pitää jotta niitä voidaan yhdistellä datavarastossa ja miten se saadaan saavutettavaan muotoon.

" Tämän perusteella saimme näytteen datasta, jonka kautta nähtiin nopeasti datan riittävyys visualisoinnin toteuttamiseen. Datan esittämistapa käytiin läpi myös Lehto Asuntojen kanssa ”, kertoo Lamian asiantuntija Esa Tiusanen.

Ratkaisun myötä Lehto Asunnot pystyy seuraamaan markkinointitoimenpiteiden vaikutusta hankekohtaisella tasolla. Aiemmin toimenpiteitä suunniteltiin yleisemmällä tasolla sekä kampanjatasolla, mutta nyt Lehto Asunnoilla on kaikki data projektikohtaisesti eriteltynä ja he pystyvät mittamaan aidosti markkinointiaktiviteettien vaikutusta esimerkiksi sivukävijämääriin, liidimääriin, yhteydenottomääriin, sekä suoraan asuntojen varausmääriin.

Työkalu on käytössä myynnillä ja markkinoinnilla päivittäin ja sitä kehitetään jatkuvasti. Myös asiakkuustiimien johto käyttää dashboardia työnsä tukena ja tarvittaessa sitä jaetaan myös muiden yhteistyökumppaneiden kesken.

“Kutsumme dashboardia leikkisästi Lamiaksi”, kertoo Lehto Asuntojen asuntomyynnin kehityspäällikkö Niko Huttu.

Lehto Asunnot tekee yhteistyötä Lamian kanssa sillä keskustelu ei lopu kesken. Niin laajaa on Lamian osaaminen. Asialle omistautuneisuus sekä kommunikoinnin priorisointi näkyivät myös yhteistyössä erittäin positiivisella tavalla.

dashboard1

dashboard2