Design sprint siivitti Hartwallille uuden palvelun

Mistä löytää tietoa ja apua, kun on perustamassa uutta ravintolaa? Tähän tarpeeseen Hartwall halusi rakentaa uuden palvelun, joka kokoaisi kaiken tarvittavan tiedon yhteen paikkaan ja samalla toisi uudet ravintolat Hartwallin palveluiden ja asiantuntijamyynnin äärelle. Lamian rooli oli muotoilla uusi palvelu asiakaslähtöiseksi niin palvelumuotoilun kuin UI/UX-designin keinoin.

Aluksi tehtiin palvelukonseptin rajaus ja teknologiavalinta, sitä seurasi design sprint ja lopuksi toteutettiin tiivis UI/UX-designvaihe. Hartwallin uusi Ravintolan perustamisen tietopaketti -palvelu julkaistiin syksyllä 2021.

Design sprint siivitti Hartwallille uuden palvelun

Tavoitteena näkyvyys ja liidit

“Kun ravintoloitsijat ottavat meihin yhteyttä, suunnittelemme yhdessä, mitä laitteita ja tuotteita tarvitaan. Ravintolan perustamiseen kuuluu kuitenkin paljon määräyksiä, hakemuksia ja säännöksiä ja aloittelevat ravintoloitsijat tarvitsevat tietoa myös laajemmin päästäkseen tehokkaasti eteenpäin”, Tiina Happonen, Hartwallin Customer Marketing Manager ja hankkeen vetäjä, taustoittaa ja jatkaa:

“Halusimme luoda uuden palvelun, joka olisi ravintolan perustamisen alkutaipaleelta asti mukana tarjoilemassa tärkeää tietoa. Yksi tavoite oli saada meille hyvää näkyvyyttä kohderyhmässä, jotta me Hartwallilla pääsemme auttamaan ravintolan valikoiman ja näkyvyyksien konseptoinnissa ajoissa.”

“Toinen tavoite palvelulle oli kuitenkin myös oman myyntimme työn helpottaminen. Monesti myyntitiimimme neuvoo aloittelevia ravintoloita hyvin monenlaisissa asioissa, ei vain juoma-alaan liittyvissä. Ravintolan perustamisen keskitetylle tietopaketille oli selkeä tilaus kohderyhmässä. Näin oma myyntimmekin voi hyvillä mielin ohjata tähän palveluun oikean tiedon äärelle.”

Projektin tavoitteeksi asetettiin siis sekä myyntiliidien keruu että myyjien työn tehostaminen. “Haluamme olla avuksi, mutta samalla saada asiakkaita. Tässä palvelussa nämä näkökulmat yhdistettiin”, Tiina summaa.

Ennen projektin aloitusta Hartwall etsi sopivaa kumppania palvelun muotoiluun, UI/UX- ja visuaaliseen suunnitteluun. Lamia valikoitui asiantuntevuuden takia. “Lamian designereilta tuli paljon ideoita ja hyviä kysymyksiä jo tarjousvaiheessa, se vakuutti. Halusimme uuden palveluun designiin käyttäjäkokemukseen erikoistuneen toimiston”, Tiina kertoo.

Uuden palvelun tekniseen toteutukseen Hartwallin oli luontevaa hyödyntää konsernin olemassa oleva web-kumppania ja siksi yhteistyö Lamian kanssa keskittyi nimenomaan design-työhön.

Hartwall_img_chef

Konsepti: sisältö ennen teknologiaa

Lamia auttoi rajaamaan palvelun konseptia alussa paljon. Kyseessä oli kuitenkin täysin uudenlainen palvelu, jollaista Hartwallilla ei ollut aikaisemmin ollut. Avoimia kysymyksiä olivat niin palvelukonsepti kuin teknologiat. Erityisesti teknologia määritteli designille reunaehtoja ja siksi tässä tapauksessa teknologiavalinta kannatti tehdä heti projektin alussa.

Konseptissa päätettiin erillisen portaalin tai verkkokaupan sijasta hyödyntää Hartwallin olemassa olevan sivuston sisällönhallintajärjestelmää (CMS) ja luoda sillä rinnakkaissivusto. “Tämän valinnan avulla pääsimme nopeasti keskittymään sivustorakenteeseen ja sisältöihin, jotka olivat muutenkin asiakaskokemuksen kannalta teknologiaa keskeisemmät alueet”, Nina Leppänen, UI/UX Designer Lamialta valottaa.

Myös design-hankkeen yksi punainen lanka oli MVP-ajattelu. “Rajasimme scopea heti alusta alkaen keskeisimpiin toiminnallisuuksiin, näin pääsimme nopeasti liikkeelle ja eteenpäin. Toimivan palvelun päälle päälle voimme jatkossa rakentaa lisää”, Tiina kertoo.

Yksi esimerkki rajauksista oli tietosisältöjen laajuus. Sen sijaan, että kaikki tieto olisi kirjoitettuna auki uudessa palvelussa, sisältöön päätettiin tuoda paljon linkkejä muihin tietolähteisiin, kuten juridiseen tietoon. “Näin kontrolloimme myös sivuston ylläpidon tarvetta kestävästi, ja voimme luottaa siihen, että asiakkaamme saavat aina ajantasaisimman tiedon.”

Lamia_design_sprint

Design sprint: palvelun runko kasaan

Design sprintin aikana koottiin selkeä runko uudelle palvelulle: mitä tietoa tarvitaan missäkin kohtaa kävijäpolkua.

Lamian designer-tiimi kartoitti ensimmäisen päivän aikana Hartwallin oman kuuden hengen tiimin tarpeet ja huomiot palvelulle. Eri tarpeiden priorisointi tehtiin tiiviisti yhdessä keskustellen. Toisena päivänä uudelle palvelulle ja sen toteutukselle muodostettiin selvä scope sekä asetettiin tavoitteet.

“Kävimme läpi todella kattavasti, mitä pitää tapahtua, kun joku tulee sivulle, mitä hän hakee siellä, millaisia tietoja hän tarvitsee, että pääsee eteenpäin palvelussa, miten saamme yhteystiedot ja niin edelleen. Käyttäjäpolusta saatiin lopulta todella selkeä, yksinkertainen ja käyttäjäystävällinen”, Tiina kuvaa käytännönläheistä kartoitusvaihetta.

Käyttäjäpolun perusteella Lamia rakensi InVisionilla nopean prototyypin käyttäjätestausta ja -haastatteluita varten. Käyttäjätestausvaiheeseen valikoitui kaksi Hartwallin olemassa olevaa asiakasta, joilla oli tuoretta kokemusta ravintolan perustamisesta. “Vaikka käyttäjätestausvaihe oli suppea, mukaan valitut käyttäjäprofiilit olivat hyvin erilaiset ja saimme aidosti paljon inputtia prototyypistä ja palvelusta”, Nina kiittelee.

Design sprint -viikon lopuksi Lamia koosti yhteen kaikki päätelmät, havainnot ja tulokset haastatteluista sekä loi palvelulle roadmapin.

Lamia_design_sprint_workshop

UI/UX-design: erityishuomio liidilomakkeeseen

Design sprint -viikkoa seurasi UI/UX-design-vaihe eli noin viikon mittainen prototyypin rakentaminen. Siihen Lamia loi pari eri visuaalista linjaa, joista Hartwall valitsi sopivimman. Lisäksi työstettiin sivuston rakennetta sekä suunniteltiin sisältöjä.

Alkuperäisen teknologiarajauksen mukaisesti hyödynnettiin mahdollisimman paljon CMS:n olemassa olevia sisältöblokkeja. Sen lisäksi luotiin muutama uusi blokki sekä räätälöity yhteydenottolomake.

UI/UX-designissa erityisesti yhteydenottolomakkeeseen panostettiin paljon aikaa, koska kontaktien esitiedot ovat Hartwallin myynnille arvokkaita. “Esitietojen avulla voimme löytää heti parhaan mahdollisen asiantuntijan ottamaan yhteyttä. On hyvin erilaista perustaa viinibistrokuin vaikka yökerho ja eri alueille meillä on paikalliset asiantuntijat”, Tiina kuvaa.

Lamia_UX_UI_design_Hartwall_form

Lopputulos miellyttää silmää ja käytettävyys on hyvä. Lamialaiset myös onnistuivat hyvin Hartwallin ilmeen implementoinnissa. Sivu näyttää Hartwallilta olematta yksi yhteen sama sivu nettisivujemme kanssa.

Hartwall_website_blocks

Lopputuloksena erottuva ja käyttäjälähtöinen sivusto

“Lopputulos miellyttää silmää ja käytettävyys on hyvä. Lamialaiset myös onnistuivat hyvin Hartwallin ilmeen implementoinnissa. Sivu näyttää Hartwallilta olematta yksi yhteen sama sivu nettisivujemme kanssa”, Tiina pohtii projektin tulosta.

Designerin näkökulmasta tiivis muutaman viikon aikana toteutettu projekti onnistui kiteyttämään olennaisen. “Design sprintin aikana esiin nousi paljon tarpeita, joita hartwallilaiset eivät omien sanojensa mukaan olisi muuten miettineet. Erityisesti asiakaspolku oli arvokas tuotos, joka havainnollisti tahtotilan uudelle palvelulle”, Nina miettii.

Olennaisen kiteyttämistä korostetaan myös Hartwallin puolelta: “Palvelun voi tehdä monella eri tavalla ja on hyvä analysoida tarpeita tarkemmin, jotta löydetään juuri sopiva toteutustapa. Joskus täytyy myös luopua rönsyistä, sillä monesti yksinkertaisin on paras.”

Uusi sivusto on julkaistu osoitteessa hartwall.fi/perustetaanravintola.

Lamia toteutti Hartwallille design sprintin uuden palvelun luomiseksi.

Miten etätyöskentely vaikutti design sprintin toteutukseen?

“Oli erilaista, mutta meni tosi hyvin. Äänestimme asioista etänä ja kaikki mukana olleet kuusi henkilöä pystyivät antamaan inputtia, vaikka ei oltu samassa tilassa. Etätyöskentely varmasti karsi keskustelurönsyjä niin hyvässä kuin huonossa - pysyttiin asiassa, mutta toisaalta jokaisen idean saaminen mukaan ja arvioiminen oli haastavampaa. Olen kuitenkin vahvasti sitä mieltä, että saimme yhtä hyvän lopputuleman etänä toteutetulla design sprintillä kuin kasvokkain”, Tiina pohtii etätyöskentelyn vaikutusta projektiin.

Yleensä Lamian design-workshopit ovat tiiviissä lähikontaktissa post-it lappujen ympäröimänä. Etämallin workshopeissa hyödynnettiin Miroa post-it-lappujen sijaan. “Yhteistyö sujui hyvin. Tekemisen tahti oli vähintään yhtä intensiivinen kuin kasvokkain ollessa”, Lamian UI/UX designer Nina Leppänen nauraa.