Vue - tehokasta UI-kehitystä

Vue.js on kehittynyt avoimen lähdekoodin JavaScript-framework modernien web-käyttöliittymien rakentamiseen. Se on helppo integroida myös muihin vastaaviin kirjastoihin. Eniten hyötyä siitä saadaan kuitenkin edistyneiden web-sovellusten alustana. Vue on valikoitunut Lamian yhdeksi keskeisimmistä frameworkeista.

Vue - tehokasta UI-kehitystä

Vue.js:n historia ulottuu vuoteen 2013, jolloin Googlella työskennellyt software engineer Evan You totesi, että saatavilla ei ole yhtään suorituskykyistä nopeisiin prototyyppeihin soveltuvaa web-kehitys-frameworkia, jolla pystyisi rakentamaan tehokkaasti monimutkaisiakin käyttöliittymiä. Tätä taustaa vasten hän alkoi kehittää Vue.js-frameworkia pyrkien säilyttämään tekemisen tehokkuuden yhtenä keskeisenä ominaisuutena, vaikkakin Vue alkoi laajentumaan kohti täysmittaisten web-sovellusten kehitysalustaa.

Tätä nykyä Vue.js on johtava modernien web-sovellusten kehitys-framework yhdessä ReactJS:n kanssa. Kumpikin teknologia sinänsä ratkaisee samaa ongelmaa. Muita mainittavia kilpailijoita tässä kentässä ovat Angular ja Ember. Jokaisella näistä on toki omat painotuksensa, mutta ne kaikki pyrkivät yhteen maaliin - miten yksinkertaistaa web-kehityksen yhä kasvavaa monimutkaisuutta.

Verrattuna esimerkiksi Magento 2:n vakiona käyttämään Knockout.js-kirjastoon Vue tarjoaa kehittäjille huomattavasti suorituskykyisemmät työkalut frontend-sovellusten kehittämiseen.

Vuen hyödyt

Meille on ehtinyt karttua jo paljon kokemusta Vuesta - tässä kootusti sen keskeisimpiä hyötyjä web-sovelluksia rakennettaessa.

Kehittämisen helppous, ymmärrettävyys ja matala aloituskynnys

Ensimmäinen kohta on varmasti myös yksi laajan suosion syitä. Kehittäjien on helppo lisätä Vue-kirjasto projektiin ja päästä nopeasti varsinaisen tuottavan työn alkuun. Sekä pienten komponenttien että suurten kokonaisuuksien kehitys onnistuu aikaa säästäen. Myös niin kutsutut debuggaustyökalut ovat Vuessa erityisen hyvät. Yksinkertaisen ja järkevän abstraktiotason ansiosta suuremmatkin kokonaisuudet pysyvät yksittäisen kehittäjän hallinnassa.

Pieni koko

Monet JavaScript-kirjastot ovat hyviä, mutta valitettavan suuria tiedostokooltaan. Tämä aiheuttaa raskautta sekä itse kehitystyöhön että frameworkilla kehitettyjen sivustojen latautumiseen, sillä kirjasto pitää ladata käyttäjän selaimeen sivustolle mennessä. Vuen tiedostokoko on vain noin 18-21 kilotavua, mikä tarkoittaa vauhdikasta latautumista.

Monipuolisuus

Vue.js on pienestä koostaan huolimatta todella monikäyttöinen. Kehittäminen on mahdollista perustuen HTML-tiedostoissa oleviin templateihin, JavaScript-tiedostoon ja puhtaaseen JavaScriptiin, jota ajetaan virtuaalisesti. Nämä lähestymistavat auttavat myös kehittäjiä, jotka ovat jo tuttuja muiden kirjastojen, kuten Reactin ja Angularin kanssa, tai oikeastaan minkä tahansa JavaScript-frameworkin kanssa.

Dokumentaation laatu

Yksi keskeisimmistä asioista kehittämisessä on hyvin dokumentoitu lähdekoodi ja kirjasto. Vue.js tarjoaa kehittäjille kattavan dokumentaation tekemisen tueksi. Lisäksi - koska kirjasto on niin suosittu - materiaalia on saatavilla lähes loputtomasti myös “epävirallisista lähteistä”.
Dokumentaation avulla ratkaisut saadaan tehtyä hyvien standardien mukaan ja toisaalta ongelmakohdat on nopea selvittää, kun toiminta “konepellin alla” on tiedossa.

Kaksisuuntainen kommunikaatio

Yhtenä teknisenä erityisominaisuutena, joka lopulta näkyy tekemisen tehokkuudessa ja hyötysuhteessa, on se, että Vue.js hyödyntää MVVM-arkkitehtuuria ja kaksisuuntaista DOM-elementtien synkronointia. DOM-elementeillä tarkoitetaan siis käytännössä jokaista selaimen käyttöliittymässä näkyvää komponenttia. Kaksisuuntainen kommunikaatio näin ollen viittaa siihen, että Vue.js:n moottori synkronoi elementit ei vain JavaScript-koodista selaimen elementteihin, vaan myös takaisin päin selaimesta kehittäjän omaan koodiin. Todennäköisesti tämä kohta aukeaa kehittäjille parhaiten, mutta lopputuloksena se nostaa kehitystyön nopeutta merkittävästi, sillä se tarjoaa helpon tavan hallita ja muokata HTML-elementtejä.

Käytämme Lamialla Vue.js:ä laajasti rakentaessamme käyttöliittymiä niin verkkokauppoihin kuin räätälöityihin web-sovelluksiin.

"Kehittäjiemme mielestä Vue oli intuitiivinen ja syntaksiltaan lähimpänä web-komponentteja. Single-file komponentit olivat todella kehittäjäystävällisiä. Kaikissa teknologioissa on puolensa, mutta Vuessa oli monta pientä juttua, jotka kallistivat vaakakupin ja sillä tiellä ollaan."