Verkkosivuston asiakaskokemus ja tuloksellisuus vauhtiin Lightspeedin avulla

Käyttäjät ovat digimaailmassa entistä vaativampia, mutta samaan aikaan myös verkkoliiketoiminnan kehityksessä halutaan tuottaa aiempaa enemmän lisäarvoa nopeasti ja pienellä työmäärällä. Teknologinen kehitys tukee näiden kahden, jokseenkin ristiriitaisen tavoitteen, samanaikaista toteuttamista, ja nykyään on mahdollista rakentaa arkkitehtuuri modulaarisesti osista.

Lightspeed

Perinteisestä arkkitehtuurista muokattavaan maailmaan

Perinteinen monoliittinen, tai siitä hieman kehittyneempi palveluorientoitunut arkkitehtuuri, on toteutettu yhden tai useamman suuremman järjestelmän päälle. Kaikki kehitystyö tehdään järjestelmän sisään, jolloin kokonaisuus paisuu pikkuhiljaa suuremmaksi ja työläämmäksi hallita. Tästä aiheutuu esimerkiksi sivuston suorituskykyyn ja laajennettavuuteen liittyviä ongelmia.

Viime aikoina teknologia kentässä on keskusteltu paljon composable commerce -arkkitehtuurista (ns. muokattavissa olevasta arkkitehtuurista). Asiakkaiden vaatimustason kasvaessa ja kiihtyvän teknologisen kehityksen tahdissa pysyäkseen yritykset tarvitsevat entistä joustavampia ratkaisuja verkkoliiketoiminnalleen. Perustasolla ajatus on tehdä yhteen toimiva järjestelmä pienemmistä moduuleista ja komponenteista, jolloin laajennettavuus, suorituskyky ja tehokkuus saadaan pidettyä hyvällä tasolla. Tällöin myös eri osioiden monikäyttöisyys yritysarkkitehtuurissa kasvaa, ja yrityksen lukkiutuminen tiettyyn toimittajaan tai järjestelmään vähenee. Lähestymistapa mahdollistaa myös hyvin nopean uusien palveluiden julkaisun ja joustavan muunneltavuuden liiketoiminnan tarpeisiin.

Lamian Lightspeed on voittava frontend-ratkaisu

Muokattavissa olevan arkkitehtuurin lisäksi nousussa teknologiafoorumeilla on ollut MACH-malli (Microservices, API-first, Cloud-native, Headless), jossa asiakaskokemuksen kannalta on oleellista erityisesti viimeinen kohta, Headless. Headless tarkoittaa käyttöliittymän ja taustajärjestelmän eriyttämistä, jolloin pienten päivitysten tekeminen käyttöliittymään onnistuu nopeasti taustajärjestelmän kehitysaikatauluista riippumatta. Lamia on vuosien headless-kehitystyön ja tietotaidon tuloksena rakentanut joustavan, mihin tahansa taustajärjestelmään kytkettävissä olevan frontend-ratkaisun, jota kutsumme nimellä Lightspeed.

Lightspeedin avulla voidaan toteuttaa ketterästi ja tehokkaasti frontend-ratkaisu erilaisiin liiketoiminta tarpeisiin, kuten kuluttajapuolen (B2C) verkkokauppa, verkkosivusto, asiakasportaali, yrityspuolen (B2B) verkkokauppa jne. Tarkoituksena on yhdistää sekä loputtomasti skaalattavissa oleva aikaa kestävää-arkkitehtuuri, että toisaalta nopea ja tehokas liikkeellelähtö valmiiden toiminnallisuuksien avulla.

Lightspeedin monipuoliset hyödyt

Lamian Lightspeed perustuu Vue-käyttöliittymäkirjaston päälle rakennettuun Nuxt-sivustokehikkoon. Lightspeedin keskeisiä hyötyjä ovat:
1. Kehittämisen nopeus - Räätälöitävä (custom) kehitys on noin 50% nopeampaa verrattuna “perinteiseen” monoliittiseen frontendiin
2. Modulaarinen eli joustava arkkitehtuuri, joka kestää paremmin aikaa
3. Nopea go-to-market eli julkaisunopeus
4. Kaikki headless-lähestymistavan hyödyt kuten backend-riippumattomuus, suorituskyky, saavutettavuus ja tietoturva
5. Tarjoaa digitaalisille suunnittelijoille vapaat kädet toiminnallisuuden kustomoinnin ja asiakaskokemuksen suunnittelun osalta
6. Valmis hyödynnettävä komponenttikirjasto lukuisiin käyttötapauksiin
7. Komponentteihin ja toteutustapaan on sisäänrakennettu tekniset SEO-ominaisuudet, saavutettavuus eli accessibility-toiminnot ja suorituskykyä parantavat optimoinnit

Kuinka päästä alkuun?

Usein ei ole järkevää aloittaa suurta ja pitkäkestoista uudistusta, jossa modernisoidaan ja korvataan kerralla useampi vanha järjestelmä.Helppo ensiaskel on esimerkiksi aloittaa nimenomaan asiakaskokemuksen uudistamisesta, frontendistä. Kuten todettu, esimerkiksi Lightspeedin käyttöliittymä voidaan liittää mihin tahansa taustajärjestelmään. Jo tällä tavoin saadaan toteutettua merkittäviä hyötyjä loppuasiakkaalle, sekä aloitettua siirtyminen kohti modernia arkkitehtuuria.

On oleellista, että jokaisen liiketoimintalähtöisen projektin myötä, syntyy myös uudelleenkäytettäviä komponentteja ja ratkaisuja. Näin yrityksen digitaalinen pääoma kasvaa projekti projektilta sen sijaan että aina optimoitaisiin pelkästään yksittäisen projektin lopputulemaa. Tämänkin takia on keskeistä, että digitaalisessa kehityksessä on pidempiaikainen päämäärä (target-arkkitehtuuri), jota voidaan toteuttaa pala palalta, kestävästi.

Tällä hetkellä useimmissa tapauksessa voittava ratkaisu on nimenomaan aiemmin kuvattu MACH-malli, ja tähän tavoitetilaan pääsemisessä Lightspeed ja headless tarjoavat erinomaisen tilaisuuden käynnistää matka konkreettisesti ja tehokkaasti. Kun käyttöliittymä on laitettu kuntoon ja asiakas on tyytyväinen, on liiketoiminnalla myös mahdollisuus loistaa. Lightspeed tarjoaa tähän erinomaiset puitteet.

”Lamia on ollut teknologiakumppanimme jo yli kuusi vuotta. Sinä aikana olemme havainneet, että yritys osaa asiansa ja pystyy tehokkaasti tukemaan tavoitteitamme. Lamia on ratkaissut kaikki haasteemme, ja se on yksi tärkeimmistä syistä, miksi valitsimme Lightspeedin osaksi teknologiapalettiamme. Näemme asian niin, että Lightspeedin mukana saamme käyttöömme kaiken Lamian asiantuntemuksen digitaalisen kaupankäynnin parhaiden käytäntöjen toteuttamiseksi. Tämä on jo nyt osoittautunut erinomaiseksi investoinniksi meille. Lamialla on laaja asiantuntemus kaikilla digitaalisen kaupankäynnin osa-alueilla, ja se on yksi merkittävä syy siihen, että jatkamme yhteistyötä Lamian kanssa. Vuorovaikutus heidän kanssaan on hyvin suoraa ja rentoa, millä on suuri merkitys yhteistyömme onnistumiseen”, toteaa Mobiilitukun toimitusjohtaja Antti Uotila.

Kiinnostuitko? Ollaan yhteydessä!

Leo Mikkonen

040 5399 867
leo@lamia.fi