Lamia tuo finanssi- ja teollisuusasiakkaille uutta diginäköalaa

Lamian kasvu on ollut otsikoissa ja yksi osa kasvua on, että emme tee vain yhtä asiaa. Kasvamme eri palvelualueilla, kokonaistarjoomassa ja kurotamme myös uusille alueille. Nyt on aika ottaa vahva etukeno toimialaratkaisujen kehittämisessä. Tänä keväänä saimme riveihimme kaksi kokenutta digistrategia finanssialalta ja teollisuuden parista.

Lamia tuo finanssi- ja teollisuusasiakkaille uutta diginäköalaa

Jyrki Nissinen on jo 25 vuoden kokemuksella digikentän konkari. Pitkä tausta IBM:llä teollisuusasiakkaiden kanssa on tuonut vahvaa näkemystä toimialasta. Anna Vesterinen tulee Lamialle Nordeasta, jossa on toiminut yli 10 vuotta liiketoiminnan kehityksen ja myynnin parissa.

He ottavat vetovastuun Lamian toimialakohtaisten ratkaisujen eteenpäin viemisestä ja jatkokehittämisestä.

”Finanssialalla digitalisaatio ei ole palveluiden vaan ajattelutavan muutos”

”Finanssialalla monet toimijat hajauttavat tulevaisuuden palvelumallin rakentamisen moneen pieneen osaan. Joitain osia rakennetaan itse ja toisia ulkoistetaan muiden toimijoiden rakennettavaksi. Arvokkain kumppani finanssialalla on se, joka ymmärtää toimialaa ja voi auttaa ensin strategisen roadmapin rakentamisessa ja vasta sitten sen purkamisessa toteutuskelpoisiin trackeihin”, Anna sanoo.

”Finanssialalla ei myydä tuotteita vaan palvelua rahan liikkeiden optimointiin. Vahvasti säädellyllä toimialalla ihmisiin sidoksissa olevien palvelumallien vieminen digitaaliseen maailmaan ei ole niin suoraviivaista vaan vaatii aivan uudenlaista ajattelua. Ei riitä, että kopioimme vanhat prosessit ’digiin’. Uusien ratkaisujen rakentaminen ilman vanhojen mallien kopioimista – se on voittava kaava”, Anna haastaa.

"'What took you here won't take you there' -periaate pätee pankki- ja vakuutusalan digitalisaatiossa", hän summaa.

”Teollisuudessa arvoa tuotetaan ekosysteemeissä”

”Teollisuusyritykset ovat lähes poikkeuksetta kansainvälisiä. Kuten sanonta kuuluu: Suomi elää viennistä. Siksi teollisuudessa onkin mahdollisuus päästä kehittämään sellaisia ratkaisuja, jotka ovat maailmanlaajuisestikin erityisiä ja merkityksellisiä”, Jyrki kuvaa.

”Teollisuusalasta tekee mielenkiintoisen se, että yritys voi toimia paitsi BtoB-kentällä myös BtoC- ja jopa BtoBtoC-kentällä. Teollisuustoimijan asiakkaana voi olla siis yrityksiä, kuten esimerkiksi rakentajia, jotka ostavat teknisiä tuotteita, mutta käyttäjät ovat meitä tavallisia matti- ja maijameikäläisiä. Tämän koko kaaren ymmärtäminen, hallinta ja innovointi on iso arvo.”

”Teollisuudessa digiratkaisut voivat liittyä paitsi itse tuotteeseen, myös sen ympärillä oleviin palveluihin ja prosesseihin, esimerkiksi tehtaalla ja tuotantolaitoksissa oleviin valmistus-, logistiikka- tai hallinnollisiin prosesseihin. Erilaiset ekosysteemit ovat alalla tärkeitä ja digikehitystä viedään eteenpäin paitsi yritysten itsensä toimesta, myös erilaisissa yhteistyöhankkeissa, joissa on usein mukana myös oppi- ja tutkimuslaitoksia sekä julkisia organisaatioita”, Jyrki avaa teollisuuden toimintakenttää.

Toimialanäkökulmassa on kyse asiakaslähtöisyyden vahvistamisesta

Lamian teknologinen kivijalka on ecommerce-ratkaisuissa ja digitaalisen kaupankäynnin ympärillä rakentuvissa palveluissa. Teknologia-stack laajentuu koko ajan ja kasvu teknologia-, pilvi- ja palvelukumppanuuksien kautta myös jatkuu. ”Nämä eivät kuitenkaan ole se tärkein syy napata Lamia omaan kumppanipooliin”, Lamian COO Jarkko Puumalainen heittää ja jatkaa:

”Todellinen syy on asiakaslähtöisyys. Emme tee turhia tai huonoja ratkaisuja vaan osumatarkkuus asiakkaan tarpeisiin on toteutuksissa tapissa. Anna ja Jyrki vahvistavat meillä jo olemassa olevaa trackia, jossa toteutamme osuvia ratkaisuja asiakkaille ja vain niitä. Toimialakohtaisten ratkaisujen vahvistaminen tässä on luonnollinen jatkumo.”

”Toimialakohtaiselle lähestymiselle on selkeä tarve, koska tietyt erityispiirteet, kuten vaikkapa sääntely, ohjaavat toimialan kehitystä. Mitä lähemmäs toimialan ydinprosesseja mennään, sitä enemmän tarvitaan erityisosaamista. Tässä auttaa pitkä ura ja toimialan kehityksen näkeminen aitiopaikalta”, Anna pohtii rooliaan finanssialan asiakkuuksien kehittämisessä.

”Tässä on tottakai hieno mahdollisuus Lamialle profiloitua tietyillä toimialoilla entisestään, mutta itse näen, että tässä on asiakkaille tarjolla kehitysarvoa ketterän, toimialaa uudistavia ideoita tarjoavan kumppanin kelkassa”, Jyrki summaa.

Tervetuloa Lamialle, Anna ja Jyrki!

Ota rohkeasti yhteyttä!

Ota rohkeasti yhteyttä!