Apua! Dataa on, mutta miten ihmeessä otan sen käyttöön?

Kun puhutaan datasta, monen korvat sulkeutuvat ihan jo pelkästään siitä syystä, että aihe koetaan monimutkaiseksi. Mitä ovat eri datalähteet, mitä on datan mittaus, miksi datan mittaus ei ole niin yksinkertainen asia ja mitä minun pitäisi ymmärtää datasta? Ainakin se, että sen päällä ei kannata enää vain istua.

Hyödynnä data warehousea datahaasteisiin.

Olo on itselläkin joskus sellainen, että pää räjähtää tietotulvassa ja yritys tarkastella asiaa syvällisemmin on haastavaa, jopa mahdotonta. Datan analysoiminen on oma prosessinsa, mutta sitä ei oikein voi tehdä, jos data on virheellistä. Tästä syystä onkin tärkeää ymmärtää, miten esimerkiksi yksittäisen yrityksen tai osaston käytössä olevat moninaiset datalähteet voidaan yhdistää ja miten niistä saadaan järkevää dataa analysoitavaksi.

Datahan on tunnetusti uusi musta ja se on selvästi nostanut arvoaan viimeisen vuosikymmenen aikana. Dataa on kerätty ja kerätty ja kerätty. Mutta onko dataa hyödynnetty?

Osassa yrityksiä ehdottomasti, mutta monessa paikassa data on varsin siiloutunutta ja yhtenäistä kuvaa - sitä niin kutsuttua isoa kuvaa - ei saada rakennettua. Jos organisaatio on siiloissa, niin käy helposti myös datalle. Käytännön esimerkki siiloutumisesta löytyy usein markkinointidatasta: verkkomarkkinoinnin data löytyy Google Analyticsistä, asiakasdata CRM-järjestelmästä ja myyntidata jostain kolmannesta lähteestä.

Kokoa, siivoa, järjestele ja hyödynnä dataa - tietovarasto apuun

Vaikka usein käytössä olevat erilliset tietokannat palvelevat hyvin yritysten eri yksiköitä, on haasteena tietysti nykymaailmassa siiloutuminen ja tarve kokonaisvaltaiselle näkyvyydelle yrityksen kehittämisessä. Miten tiedon siis saisi yhtenäistettyä? Miten eri sidosryhmät saisivat tarvitsemansa yksilöidyn tiedon, mutta niin, että samalla pystyttäisiin määrittelemään, miten asiat suhtautuvat toisiinsa ja miltä se kuuluisa iso kuva näyttää? Onko tähän edes ratkaisua?

Vanhaa Data warehouse -käsitettä on alettu viljelemään viime vuosina enemmän ja enemmän. Datainsinööreille käsite on toki tuttu, mutta meille maallikoille on kyse siis kokonaisuudesta, johon yhdistetään eri datalähteet. Kaikessa yksinkertaisuudessaan (mitä asia toki ei tosiaankaan ole) tiedot poimitaan operatiivisista järjestelmistä ja ladataan erilliseen data warehouse -kantaan tai suomeksi tietovarastoon.

Uutta vanhaa 2020-luvulla on myös data mining eli tiedon louhinta. Vanhaa se on siten, että jo 1930-luvulla Alan Turing esitteli idean universaalista koneesta, joka pystyy suorittamaan samanlaisia ​​laskutoimituksia kuin nykypäivän tietokoneet. Uutta se on siksi, että yritykset ovat pikkuhiljaa heräämässä siihen, että dataa pitäisi hyödyntää ihan oikeasti.

Data mining on prosessi, jossa poimitaan ja löydetään malleja suurista tietojoukoista ja johon sisältyy menetelmiä koneoppimisesta, tilastotieteestä ja tietokantajärjestelmistä.

Koneoppimisen avulla datamassasta koostetaan sellaista tietoa, joka aidosti tuo liiketoiminnallista hyötyä yrityksen kehittämiseen. Vielä 10-15 vuotta sitten yritykselle pystyi tekemään 5 vuoden strategian, mutta tänä päivänä maailma muuttuu niin nopeasti, että yritysten ketteryys on koetuksella ja pitkän tähtäimen strategiat harvemmin mahdollisia. Jos haluaa olla ketterä ja tehdä aikaa kestäviä suunnitelmia, niitä pitää voida muuttaa matkan varrella ja tässä data näyttelee pääroolia. Jotta dataa voi hyödyntää, sen tulee olla oikein kerättyä ja koostettua. Juuri tätä varten data warehousen rakentaminen kannattaa - siihen koostettava master data on avain kestävään tiedonhallintaan ja hyödyntämiseen.

Oletko pohtinut, mitä tuloksia voisit saada dataa hyödyntämällä?

Mitä tuloksia datan avulla voidaan sitten saada - oikeasti?

Dataa voidaan hyödyntää moneen ja näin softakehityksen maailmassa ja verkkosivuston rakentamisessa sekä digitaalisessa markkinoinnissa data on kaiken keskiössä. Hypoteesit ja teoriat eri asioista, kuten rakenteesta ja asiakaspolusta luovat pohjan, mutta data kertoo sitten lopulta todellisuuden. Miten asiakas löytää palvelusi ja miten kokee sen - tai ei löydä eikä koe.

Me Lamialla työstämme erinäisiä data-caseja ja tutkimme jatkuvasti, mitä data kertoo asiakkaidemme sivustoista. Olemme erikoistuneet datan maailmaan monestakin näkökulmasta, joista mainittakoon esimerkiksi datan tallennus pilveen, data warehouse -suunnittelu ja -projektit, data-arkkitehtuuri sekä markkinointidatan keräys ja tämän datan hyötykäyttö esim. verkkokaupan konversio-optimoinnissa tai liikenteen kehittämisessä.

Haluatko voittaa datahaasteesi ja saada selkoa datamassoihin, joita yrityksesi tuottaa? Tässä meidän viisi vinkkiämme, joilla pääset alkuun:

  • Määrittele, mitä haluat tietää. Datalle on hyvä olla selkeä käyttötarkoitus, miksi juuri sitä tietoa tarvitaan juuri nyt. Mitä konkreettisempi tarve, sitä helpompi lähteä liikkeelle. Datatarpeen kanssa kannattaa myös olla rohkea ja kunnianhimoinen, tässä kohtaa ei tarvitse antaa minkään rajoittaa mielikuvitusta.
  • Laadi suunnitelma. Kysy apuja tähän data-asiantuntijoilta omasta yrityksestäsi tai kumppanilta. Tunnista datalähteet, järjestelmät ja sidosryhmät. Pidä kohdassa 1 määritelty tarve kirkkaana mielessä.
  • Rakenna tietovarasto. Usein tässä kannattaa hyödyntää luottokumppania. Muista, että kumppanilla on hyvä olla kokemusta tarvitsemistasi asioista!
  • Hiljaa hyvä tulee. Muista, että maailmaa ei tarvitse saada valmiiksi ennen lomia, joulua tai ensi vuotta. Kannattaa aloittaa pienesti ja oppia matkan varrella. Datan pyörittäminen ja hyödyntäminen on jatkuvaa työtä projektiluontoisten etappien välissä. Anna aikaa opeille ja myös niiden jalkauttamiselle, jotta kun tietovarastoa vaikka laajennetaan, tiedetään ja vältetään jo kompastuskivet ennalta.
  • Etene tärkeysjärjestyksessä. Tärkein kysymys on, millä tiedolla ja siitä johdettavalla toiminnalla on suurin vaikutus liiketoiminnalle juuri nyt ja seuraavaksi?

Datamatka ei varmasti ole se lyhin tai helpoin, mutta arvoa se tuottaa takuuvarmasti.

Kumppani datamatkalle hakusessa? Meiltä löytyy asiantuntijoita niin datan, pilven kuin markkinointidatan piiristä. Kysy rohkeasti lisää!