Suomen 4. nopeiten kasvava yritys Lamia on työntekijöidensä omistama

Verkkokauppoihin erikoistunut digitaalisten palveluiden toimittaja Lamia on Suomen 4. nopeiten kasvava yritys (2017, Deloitte). Lamian perustajat Lauri Järvenpää ja Henri Halmelahti tietävät, ettei etappia olisi saavutettu kahden miehen orkesterilla. Rekrytointi onkin tarkkaan harkittu osa yrityksen strategiaa.

Järvenpää ja Halmelahti perustivat vuonna 2012 yrityksen, joka on ollut koko toimintansa ajan omavarainen ja kyennyt kannattavuuteen ilman ulkopuolista rahoitusta. Tämä ei ole pelkkää sattumaa, sillä Lamia on luonut älykkäät mallit, joissa työntekijöiden aito arvostus ei jää korulauseeksi. Rekrytointi nähdään strategisena edellytyksenä liiketoiminnan kasvulle.

- Lauri Järvenpää

Panostamme rekrytointiprosesseihin ja yksi erottava persoonallisuuspiirre, jota peräänkuulutamme huippuosaajissamme on rakentaja-piirre. Monikin työntekijä saattaa olla lahjakas ja itseohjautuva, mutta ilman tätä rakentajuutta hän ei ole kiinnostunut jalostamaan osaamistaan ja kehittämään toimintaa ympärillään. Rakentajalla sen sijaan on luontainen kyky ja halu luoda jotakin itseään suurempaa.

nopeimmin kasvavat yritykset

Työntekijöiden vaihtuvuus nolla

Yli neljäkymmentä osaajaa työllistävällä Lamialla on omien sanojensa mukaan maaginen tilanne sen suhteen, että yksikään työntekijä ei ole halunnut lähteä pois.

”Moni työnantaja markkinoi etenemismahdollisuuksia rekrytointi-ilmoituksissa, mutta ei kuitenkaan tee lupausten eteen mitään konkreettista. Me koemme että katteettomiin lupauksiin ei ole varaa, jos halutaan kasvaa sitä tahtia kuin vaikka Lamia on kasvanut”, rekrytoinneista vastaava Jarmo Krohns kertoo.

Lamialla uskotaan että sitoutuminen ei ole koskaan automaatio. Huolellisen rekrytoinnin kautta voidaan löytää oikeat tyypit osaamistasoltaan ja persoonaltaan, mutta sen lisäksi on pidettävä huolta siitä, että työntekijän urahaaveet menevät yksiin yrityksen tarpeiden kanssa ja tulevaisuudessa tarjotaan riittävästi kehittymismahdollisuuksia.

”Emme osta työntekijöitä rahalla tai kaljahanoilla ja uusimmilla säkkituoleilla, sillä ammattitaidon tulee olla aina rekrytoinnin lähtökohta. Kyse ei ole siitä ettemmekö haluaisi tarjota osaajillemme loistavia virikkeitä, vaan siitä ettei tämä ylimääräinen kiva saa olla ensisijainen syy tulla meille töihin”, Järvenpää kuvailee.

Lamia tietää, että sen osaaville työntekijöille olisi muuallakin kysyntää. Yritys haluaakin palkita sitoutumisesta jakamalla johtajuutta omistajuuden muodossa. Lamia on kehittänyt kompensaatiomallin, jonka kautta työntekijät pääsevät omistajiksi.


Lamia toimitusjohtaja

Aito johtajuus ei vaadi toimitusjohtajaa

Nappirekrytoinnit ja onnistunut sitouttaminen ovat osaltaan kehittäneet yrityskulttuurista sellaisen, että johtajuus etenee aidosti alhaalta ylöspäin. Turha byrokratia pyritään kitkemään ketterän tekemisen tieltä.

”Ei me oltaisi tässä Laurin kanssa kahden miehen orkesterilla. Palkkaamme huippuosaajat jokaisesta osa-alueesta ja annamme heille mahdollisuuden laajentaa osaamistaan ikään kuin poikkitieteellisesti. Meidän tehtävämme on luoda ilmapiiristä niin turvallinen, että kasvu tapahtuu työntekijälle mielekkäällä ja luontevalla tavalla”, Halmelahti kertoo.

Erityisestä suhtautumisesta työntekijöihin kertonee myös se, että yritys ei ole taipaleensa aikana kokenut tarpeelliseksi valita toimitusjohtajaa.

- Henri Halmelahti

Monet asiakkaistamme eivät välttämättä edes tiedä, että olemme Lamian perustajia. Kai me voitaisiin jompi kumpi toimariksi nimetä, mutta ei se kuitenkaan mitään muuttaisi. Itse taidan useimmiten esittäytyä ihan vaan projektipäällikkönä.