Miten valita verkkokauppatoimittaja?

Verkkokauppaprojektit ovat siitä haastavia, että ne koskettavat monen eri vastuuhenkilön ja osaston tonttia yrityksessä. Usein verkkokauppa osoittautuu luultua suuremmaksi hankkeeksi ja hankintapäätökseen tarvittavia asioita ei osata kaikilta osin tunnistaa. Kokosimme tähän tärkeimmät vinkit, jotta verkkokauppaprojekti saadaan sujuvasti alkuun ja digitaalisen liiketoiminnan tavoitteet kyetään saavuttamaan.

Ensin määrittelyt sitten teknologiavalinta

Ensimmäinen ratkaistava asia tulisi olla verkkokauppa-alusta. Sen valintaan vaikuttavat liiketoiminnan tarpeet ja tavoitteet: mitä verkkopalveluilta odotetaan nyt ja erityisesti mikä on tavoitetila vaikkapa kahden tai viiden vuoden päästä. Myös käytössä oleva budjetti tulee tässä kohtaa kirkastaa: ROI-laskelmien kautta pystytään arvioimaan sitä hyötyä, joka investoinnilla saavutetaan ja miten kehitys vaiheistetaan. Kaikkia toimintoja ei ole järkevää toteuttaa heti, sillä ketterän kehityksen mukaisesti ensimmäisessä julkaistavassa versiossa ei tarvitse olla vielä kaikkia lopullisia ominaisuuksia.

Kun eri alustojen hintoja vertaillaan, niin on hyvä katsoa hintalappua pidemmälle. Kevyemmät järjestelmät ovat projektin kustannuksilta edullisempia, mutta usein ne eivät mahdollista läheskään kaikkien toimintojen toteuttamista. Myös mahdolliset lisenssimaksut kannattaa huomioida ja puntaroida niiden suhde saavutettuihin hyötyihin.

Kumppanin kilpailutus

Kun teknologia on lukittu, voidaankin alkaa keskittyä verkkokauppatoimittajan valintaan. Mikäli haluat edetä tarjouskilpailutuksen kautta, kannattaa rakentaa tarjouspyyntö niin että saat lopputuloksena keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Anna siis toimijoille yhtäläinen ja selkeä kuvaus toimitussisällöstä sekä puntaroi tarkkaan, mitä kriteereitä haluat painottaa. Joskus esimerkiksi hinta saa liian suuren painoarvon, mikä on kyseenalaista etenkin ketterän ohjelmistokehityksen projekteissa, joissa laskutus tehdään tyypillisesti toteutuneen työmäärän mukaisesti. Suhtaudu myös kriittisesti annettuihin työmääräarvioihin: ovatko ne tarkoituksella liian optimistisia, jotta kokonaiskustannus saadaan alhaisemmaksi vai voiko toimittaja aidosti sitoutua niihin?

Verkkokauppaprojektia ei ole kuitenkaan järkevää toteuttaa millään muilla kuin ketterillä menetelmillä. Vesiputousmalliin liittyvät kiinteähintaiset tarjoukset saattavat tuntua turvallisilta, mutta joustavuus kärsii tällöin, koska kehityssuunta on speksattu liian tarkkaan jo ennen kuin käyttöliittymän suosittelua on edes aloitettu.

Referenssisoitto on paras peliliike: tyhmiä kysymyksiä ei ole

Laadullisen osaamisen arviointi on tärkeä osa toimittajan valintaa. Referenssien subjektiivinen arviointi on oiva tapa silloin, kun arvioitsijalla on riittävästi substanssiosaamista ja kykyä nähdä esimerkiksi erilaisten teknisten toteutusten ja ominaisuuksien taakse. Useimmiten tämä arviointitapa johtaa kuitenkin liian pintapuoliseen arvioon ja valinta tehdään niin sanotusti vääristä syistä.

Yksi toimivista tavoista onkin riittävän laaja referenssikartoitus puheluiden tai tapaamisten kautta. Referenssikartoituksessa kannattaa selvittää ainakin se, miten työmääräarviot toteutuivat ja miten pysyttiin aikataulussa. Pyydä päästä haastattelemaan myös "vanhempia" asiakkaita, jolloin voit selvittää yrityksen palvelukyvyn olemassa oleville asiakkaille. Ovatko kaikki toimittajan resurssit uusissa projekteissa vai palvellaanko asiakkaita aktiivisesti myös jatkokehitysvaiheessa?

Tiimin tärkeys

Kilpailutusvaiheessa unohtuu usein koko projektin tärkein edellytys: tiimi. Pyydä siis tarjouskilpailutuksessa yritystä nimeämään työhön osallistuva tiimi. Useilla toimittajilla tekijöiden taso vaihtelee suuresti: tämän vuoksi tiimin tapaaminen kasvotusten on suositeltavaa. Design- ja palvelumuotoiluosaamiseen pystyy yleensä tutustumaan yrityksen referenssiosiossa nettisivuilla, mutta mikäli laajempi portfolio kiinnostaa, niin sellainenkin on usein saatavilla. Muista että mitä perusteellisemmin paneudut toimittajan valintaan, sitä pienemmällä todennäköisyydellä olet heti vuoden päästä samassa tilanteessa.

IPR-oikeudet

Verkkokauppajärjestelmän IPR-oikeudet (Intellectual Property Rights) eli immateriaalioikeudet eivät aina tule mieleen ennen kuin on liian myöhäistä. Pidä kuitenkin jo sopimusvaiheessa huolta siitä, että yritykselläsi säilyy alusta asti järjestelmäoikeudet omaan verkkokauppaan. Tämä antaa turvaa toimittajavalintaan, sillä saat mahdollisuuden vaihtaa toimittajaa, jos et olisikaan tyytyväinen. Sopimusehdoissa tulisi myös olla jonkinlainen exit-pykälä siltä varalta, että haluatkin vaihtaa toimittajaa kesken projektin.

Artikkelin kirjoittaja on Lamian asiakkuuksista vastaava Leo Mikkonen, joka auttaa päivittäisessä työssään yrityksiä digitaalisen liiketoiminnan kehittämisessä. Mikäli yrityksessänne ollaan suunnittelemassa uusia digitaalisia palveluita tai nykyisten jatkokehitystä, niin Leo sparrailee mielellään aiheesta. Laita viestiä leo@lamia.fi tai soita 040-5399867.