kpi-lähtöinen strategia

KPI-lähtöinen strategia

Muutamme yrityksesi vision ja strategian tavoitteiksi, mittareiksi sekä toimintasuunnitelmaksi. 

Lue lisää
KPI-strategia

Nykytila-analyysi

Aluksi kartoitamme käytetyt järjestelmät ja selvitämme toiminnan kannalta kriittiset mittarit sekä asetamme raportoinnille tavoitteet. 

 

KPI-strategia

KPI-mittausjärjestelmä

Luomme asiakasyrityksen tarpeisiin soveltuvat KPI-mittarit, tavoitteet ja seuraamme kehitystä osastoittain. Mittaristo ei saa jäädä irralliseksi taustatoimenpiteeksi, vaan sen tulee tukea ja helpottaa arjen työtä. 

KPI-strategia

Workshop

Jotta strategia ei jää irralliseksi, vaan konkretisoituu käytännön tasolle, on tärkeää osallistaa työntekijät prosessiin. Palveluihimme kuuluu henkilöstön sparraus mm. workshopien muodossa. 

Laita strategiasi töihin

Yrityksen ja kaikkien sen osastojen käyttöön luotu KPI-mittausjärjestelmä kirkastaa tavoitteet kaikille sidosryhmille sekä laittaa strategiasi töihin. KPI-mittariston ei tulisi olla ainoastaan johdon työkalu. Samaan datalähteeseen tai raportointityökaluihin pääsy ei aina takaa samoja johtopäätöksiä; huolella rakennettu KPI-mittaristo asettaa mittarisi olennaiseen viitekehykseen ja kommunikoi joskus vaikeastikin tulkittavaa tietoa selkeästi ja tehokkaasti työntekijöillesi.

KPI-lähtöinen strategia

Miten luoda lisäarvoa datalla?

Hyvässä mittaristossa syy-seuraussuhteet on huomioitu ja käyttöön saadaan aidosti liiketoiminnan kannalta tärkeitä mittareita. Käyttötarkoituksia voivat olla mm. myynnin tehokkuuden mittaristot, verkkosivun kehitys tai markkinoinnin mittaristo. Online-kanavat ovat täynnä erilaista dataa, mutta sen tulkitseminen vaatii laajan ymmärryksen ecommerce-kentästä ja analytiikasta. Miten dataa tulisi tulkita, mihin lukuihin voi luottaa ja mitkä kasvutavoitteet ovat datan valossa kannattavia? 

KPI-kehitys ei saa jäädä strategian tasolle 

KPI (Key Performance Indicator) -määrittely tehdään workshop-henkisesti. Usein tähän menee noin kolmisen tuntia aikaa, jolloin käymme asiakkaan kanssa läpi verkkosivun tai -palvelun liiketoiminnalliset tavoitteet: mihin toimintoihin kävijöitä halutaan ohjata ja miten, miten tavoitteisiin päästään lyhyellä sekä pitkällä aikavälillä. KPI-workshopissa esitellään myös lyhyesti verkkoanalytiikan perusteet ja KPI-kehityksen edut, minkä jälkeen edetään analytiikan perustamiseen. Tärkeintä on saada henkilöstö sitoutumaan toimenpiteisiin ja motivoida heitä työskentelemään yhteisten tavoitteiden mukaisesti.