kpi-lähtöinen johtaminen

KPI-johtaminen

Muutamme yrityksesi vision ja strategian tavoitteiksi, mittareiksi sekä toimintasuunnitelmaksi. 

Palvelut
Lamia

Nykytila-analyysi

Käytetyt järjestelmät, mitä raportoidaan, toiminnan kannalta kriittiset mittarit & näiden ajurit

Lamia

Workshop

Työntekijöiden osallistaminen prosessiin

Lamia

Mittaus-järjestelmä

Mittarit, tavoitteet ja kehitys osastoittain

What you measure is what you get

Yrityksen ja kaikkien sen osastojen käyttöön luotu KPI-mittausjärjestelmä kirkastaa tavoitteet kaikille sidosryhmille sekä laittaa strategiasi töihin. KPI-mittariston ei tulisi olla ainoastaan johdon työkalu. Samaan data-lähteeseen tai raportointityökaluihin pääsy ei aina takaa samoja johtopäätöksiä; huolella rakennettu KPI-mittaristo asettaa mittarisi olennaiseen viitekehykseen ja kommunikoi joskus vaikeastikin tulkittavaa tietoa selkeästi ja tehokkaasti työntekijöillesi.

Backend developer avoimet työpaikat

The more you think you know, the less you know

Hyvässä mittaristossa syy-seuraussuhteet on huomioitu ja käyttöön saadaan aidosti liiketoiminnan kannalta tärkeitä mittareita. Käyttötarkoituksia voivat olla mm. myynnin tehokkuuden mittaristot, verkkosivun kehitys tai markkinoinnin mittaristo. Online-kanavat ovat täynnä erilaista dataa, mutta sen tulkitseminen vaatii laajan ymmärryksen ecommerce-kentästä ja analytiikasta. Miten dataa tulisi tulkita, mihin lukuihin voi luottaa ja mitkä kasvutavoitteet ovat datan valossa kannattavia? 

 

Defining your goals and sticking to them

KPI(Key Performance Indicator)-määrittely tehdään workshop-henkisesti. Usein tähän menee noin kolmisen tuntia aikaa, jolloin käymme asiakkaan kanssa läpi verkkosivun tai -palvelun liiketoiminnalliset tavoitteet: mihin toimintoihin kävijöitä halutaan ohjata ja miten, miten tavoitteisiin päästään lyhyellä sekä pitkällä aikavälillä. KPI-workshopissa esitellään myös lyhyesti verkkoanalytiikan perusteet ja KPI-kehityksen edut, minkä jälkeen edetään analytiikan perustamiseen.