Käytettävyys- ja design-palvelut Helsinki

Käytettävyys & design

Design on paljon muutakin kuin estetiikkaa: sen avulla voidaan päästä kiinni asiakkaan verkkokäyttäytymiseen ja helpottaa ostamista. Intuitiivista palvelua on mukava käyttää ja asiakas palaa mielellään.

Lue lisää

Hyvä design yhdistää luovuuden ja liiketoiminnan tavoitteet

Design-vaihe toimii Lamian prosessin syvällisenä määrittelyvaiheena, jonka lopputuloksena syntyy klikkailtava prototyyppi. Lopullisen verkkopalvelun toiminnallisuudet ja visuaalisuuden sisällään pitävä prototyyppi auttaa hahmottamaan, minkälainen palvelusta tulee ennen kuin riviäkään koodia on kirjoitettu. Suunnittelu alkaa sillä, että design-tiimi kartoittaa tarpeet, analysoi käyttäjäryhmiä, pureutuu mahdollisesti olemassaolevan palvelun hyviin ja huonoihin puoliin sekä ammentaa tietoa asiakasyrityksen ammattilaisten tietämyksestä.

 

Design palvelut Lamia

Laadukas design-prosessi

Asiakasyrityksen projektiin dedikoitu tiimi osallistetaan suunnitteluun sen kaikissa vaiheissa, millä varmistetaan että lopputulos on tarpeita vastaava ja sille syntyy omistajuus myös asiakkaan puolella. Design-prosessi kestää projektin laajuudesta riippuen viikoista muutamaan kuukauteen. Prosessi etenee asiakkaan ja design-tiimin kesken pidettävien Design Workshopien jaksottamana, joiden välissä design-tiimimme työstää suunnitelmaa eteenpäin kerätyn datan ja asiakkaan palautteen pohjalta. Klikkailtava prototyyppi syntyy erilaisten työvaiheiden, kuten käyttäjätutkimus, tarpeiden kartoitus, wireframing, visuaalinen design, tuloksena ja toimii ohjeena toteutustiimille kehityssprinttien alkaessa.