integraatio_palvelut_helsinki

Integraatiot

Digitaalisessa liiketoiminnassa järjestelmillä on oltava selkeät vastuut, jotta tieto löytyy oikeasta paikasta. Palveluorientoituneessa arkkitehtuurissa (jokaiseen käyttötarkoitukseen on oma järjestelmänsä) järjestelmien lukumäärä on usein huomattava. Tämä asettaa koventuvia vaatimuksia tiedonsiirrolle, eli järjestelmien välisille integraatioille.

Lue lisää

Keskitettyä, ajantasaista tietoa

Integraatioiden avulla kaikki tieto on aina ajan tasalla ja ylimääräiseltä tiedon syöttämiseltä vältytään. Käytännön tasolla monesti verkkokauppa tai tilausjärjestelmä integroidaan yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään, jolloin verkkokaupan informaation kuten tuotetietojen, asiakastietojen, hinnastojen, jne. hallinnointi voidaan keskittää yhteen ERP-järjestelmään. Verkkokaupassa tehdyt tilaukset siirretään suoraan toiminnanohjausjärjestelmään. Tämä voidaan toteuttaa reaaliaikaisesti tai tietyin väliajoin.
Mikäli integraatioiden määrä on suuri, yleensä näiden keskitettyyn hallintaan toteutetaan ns. integraatioväylä(ESB)

Muita esimerkkejä integroitavista ja siirrettävistä tiedoista ovat asiakastiedot ja tuotetiedot. Integraatio järjestelmien välillä voi olla yksi- tai kaksisuuntainen. Integraatioita voidaan toteuttaa mihin tahansa sovelluksiin, jotka tarjoavat rajapinnan tiedonsiirtoon. Integroinneissa on tärkeää ottaa huomioon myös tiedonsiirron luotettavuus ja virhetilanteiden käsittely. Lisäksi yksi keskeinen osa-alue, logiikan dokumentointi, tulee toteuttaa huolellisesti, jotta integraation myöhempi kehitys on sujuvaa. 

 integraatio_palvelut_helsinki

Hallitse kokonaisuus

Integraatioratkaisuissa suorituskyky ja systemaattisuus ovat tärkeitä mittareita, sillä muuten kokonaisuutta on vaikea hallita. Lamia on toiminut lukuisten eri rajapintatyyppien, tiedonsiirtoformaattien, protokollien ja integraatioväylien kanssa. Olemme myös optimoineet integraatiota tukemaan suuria tiedonsiirtomääriä ja nopeita vasteaikoja. Käytännössä jokaisessa toteuttamassamme projektissa on mukana laaja integraatiopuoli, jolla varmistetaan tiedonsiirron järkevä automatisointi.