integraatio_palvelut_lamia

Integraatiot

Digitaalisen liiketoiminnan kannalta on tärkeää, että järjestelmillä on selkeät vastuut ja oikea tieto löytyy tarvittavasta paikasta. Palveluorientoituneessa arkkitehtuurissa (jokaiseen käyttötarkoitukseen on oma järjestelmänsä) järjestelmien lukumäärä on usein huomattava. Tämä asettaa koventuvia vaatimuksia tiedonsiirrolle, eli järjestelmien välisille integraatioille.

Lue lisää

Keskitettyä, ajantasaista tietoa

Integraatioiden avulla kaikki tieto on aina ajan tasalla ja ylimääräiseltä tiedon syöttämiseltä vältytään. Käytännön tasolla monesti verkkokauppa tai tilausjärjestelmä integroidaan yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään, jolloin verkkokaupan informaation kuten tuotetietojen, asiakastietojen, hinnastojen, jne. hallinnointi voidaan keskittää yhteen ERP-järjestelmään. Verkkokaupassa tehdyt tilaukset siirretään suoraan toiminnanohjausjärjestelmään. Tämä voidaan toteuttaa reaaliaikaisesti tai tietyin väliajoin.

Integraatioilla on väliä

Muita esimerkkejä integroitavista ja siirrettävistä tiedoista ovat asiakastiedot ja tuotetiedot. Integraatio järjestelmien välillä voi olla yksi- tai kaksisuuntainen. Integraatioita voidaan toteuttaa mihin tahansa sovelluksiin, jotka tarjoavat rajapinnan tiedonsiirtoon. Integroinneissa on tärkeää ottaa huomioon myös tiedonsiirron luotettavuus ja virhetilanteiden käsittely. Lisäksi yksi keskeinen osa-alue, logiikan dokumentointi, tulee toteuttaa huolellisesti, jotta integraation myöhempi kehitys on sujuvaa. 

 integraatio_palvelut_helsinki

Lamialla on vahva kokemus integraatioiden toimittamisesta

Olemme toimineet lukuisten eri rajapintatyyppien, tiedonsiirtoformaattien, protokollien ja integraatioväylien kanssa. Olemme myös optimoineet integraatiota tukemaan suuria tiedonsiirtomääriä ja nopeita vasteaikoja. Käytännössä jokaisessa toteuttamassamme projektissa on mukana laaja integraatiopuoli, jolloin integraatioratkaisut ovat ketteriä ja tehokkaita.

Seuraavaksi

Magento-ratkaisut