Lamian datatiimi jalostaa tiedon liiketoiminnaksi

Data

Liiketoiminnan johtamisessa ja kehittämisessä data on valtaa. Tietoa keräämällä ja hyödyntämällä voidaan paitsi ratkoa liiketoiminnan haasteita myös kehittää innovaatioita. Eri järjestelmistä kertyvällä datalla voidaan tehokkaasti optimoida liiketoimintaa ja automatisoida prosesseja. . Esimerkiksi verkkopalveluista kertyvällä sivusto- ja käyttäjätiedolla voidaan tehostaa myyntiä, markkinointia ja parantaa sivustohakujen tuloksia. Lamian datatiimi auttaa hyödyllisen tiedon keräämisessä ja sen jalostamisessa liiketoiminnaksi.

Lue lisää

Osaatko ennustaa myyntiä ja siten optimoit varastoa ja resursseja? Haluaisitko ryhmitellä asiakkaita markkinoinnin kohdistamiseksi? Suositteletko asiakkaillesi sellaisia tuotteita, jotka oikeasti lisäävät myyntiä?

Vastaus näihin –  ja moniin muihin – kysymyksiin piilee datassa. Data on siis valtaa, varsinkin oikein hyödynnettynä. Potentiaalinen business case, jossa koneoppimista voidaan hyödyntää, liittyy usein esimerkiksi seuraaviin alueisiin: 

  • resurssien optimointi
  • kustannusten minimointi
  • käytettävyyden parantaminen
  • brändin rakentaminen
  • myynnin kasvattaminen
  • ennusteiden laatiminen

Keskustelu data science -asiantuntijoiden kanssa kannattaa aloittaa varhaisessa vaiheessa projektia, sillä jo dataan perustuvan business casen tunnistaminen vaatii osaamista paitsi liiketoiminnasta, myös datan varastoimisesta ja analysoinnista sekä pilvipalveluista.

Datapalvelut

Data Science – kokonaisvaltaista datan hallintaa ja hyödyntämistä

Usein jo datan analysoiminen auttaa yritystä löytämään kehittämisen kohteita tai syy-seuraussuhteita. Data Sciencesta puhutaan, kun datan avulla halutaan ymmärtää ilmiöitä laajemmin muun muassa ennustamista ja ennakointia varten. Data Sciencen menetelmissä yhdistyvät tilastotiede, data-analyysi ja koneoppiminen. Data Scientistit muodostavat yhdessä Data Engineerien ja Cloud Architectien kanssa tiimin, joka voi hoitaa kaikki vaiheet aina datan lukemisesta ja analysoinnista ennustemallin reaaliaikaiseen ja automaattiseen tuotantoon.

Datan kautta tavoitteisiin

Datan avulla pystymme todentamaan, mitkä toimenpiteet ovat liiketoiminnalle kannattavimpia ja mitkä taas pelkästään investointeja, jotka eivät koskaan maksa itseään takaisin. Vahvuutenamme on laaja-alainen näkemys digitaalisen liiketoiminnan kehittämisessä  ja vankka kokemus eri toimialoilta. Pääsemme parhaimpiin tuloksiin, koska pidämme langat käsissämme ja hyödynnämme dataa niin prosessin aikana kuin jatkokehitysvaiheessa.

Dataratkaisuja Google Cloud Platform -alustalla

Rakennamme laajoja datakokonaisuuksia moderneimpia teknologioita hyödyntäen. Ratkaisut suunnittelevat Lamian Google Professional Cloud Architect sekä Google Professional Data Engineer -sertifioidut ammattilaiset.

Google Cloud Platform Partner
Google Professional Cloud Architect
Google Professional Cloud Engineer

Kiinnostuitko datapalveluistamme?

Lamian data science -asiantuntijat ovat apunasi oikean tiedon löytämisessä, keräämisessä ja jalostamisessa juuri sinun liiketoimintasi tarpeisiin. Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!