Datapalveluiden toimittaja helsinki

Data

Siirtämällä järjestelmät pilvialustan päälle, saadaan datan prosessointiin kokonaan uudenlaiset työkalut. Kun kaikki tieto sijaitsee julkisessa pilvessä, pystytään käyttämään tehokkaita työkaluja prosessointiin ja muokkaamiseen.

Lue lisää

Saumatonta tiedonsiirtoa

Järjestelmäkokonaisuudessa jo pelkästään siirtämällä verkkokauppa pilveen saavutetaan merkittäviä hyötyjä, mutta lisäarvo kasvaa entisestään, kun kaikki järjestelmät saadaan samaan paikkaan. Tällöin työkaluilla pystytään prosessoimaaan tietoa suoraan järjestelmien tietokannoista ja näin ollen saadaan helposti tehtyä täysin uudenlaisia raportointeja ja analyysejä, jotka kattavat yrityksen digitaalisten palvelut ja kanavat. Pilvialustat tarjoavat myös datan tallennukseen ja saatavuuteen ketteriä ratkaisuja, joita voidaan operoida helposti rajapintojen yli. Kun data on siirretty pilveen järjestelmien myötä, siihen voidaan kohdistaa lisäksi muita kyvykkyyksiä kuten koneoppiminen, AI ja niin edelleen. 

Mietityttääkö koneoppiminen? Lue blogistamme, miten hyödyntää koneoppimista verkkokaupan kehittämisessä. 

Datapalvelut käytännössä

Yksi käytettävistä työkaluista on Googlen Bigquery, joka pystyy käsittelemään jopa petatavuja dataa huomattavalla nopeudella. Käytännön sovellutus BigQuerylle voisi olla esimerkiksi big data -analyysi tai kehittynyt monikanavainen tuotesuosittelujärjestelmä.

Datapalveluiden toimittaja helsinki
Ota yhteyttä

Oletko kiinnostunut datapalveluista?

Kerro meille haasteesi datan käytön tai tallennuksen suhteen ja löydämme yrityksellesi järkevimmän ratkaisun. 

Seuraavaksi

Koneoppiminen