Viisi perustelua

Taitava project lead on onnistuneen projektin edellytys

ohjelmistokehityksen projektipäällikkö

Digitaalisten ratkaisujen rakentaminen, päivittäminen ja kehittäminen ovat isoja hankkeita, joiden aikana pitää pysyä monta lankaa kädessä yhtä aikaa. Samalla tarvitaan laaja-alaista tietoa teknologioista, liiketoiminnasta ja ohjelmistokehityksestä. Lamian project lead Teemu Malmberg kertoo, miksi taitava projektipäällikkö on onnistuneen projektin A ja O.

Project lead vastaa maaliin pääsemisestä

Ohelmistokehityksessä projektin saattaminen maaliin aikataulussa on teknologiatoimittajan päässä project leadin vastuulla. Project leadin tehtävät ovat laaja-alaisia: ohjelmistotuotannon kontekstissa korostuu erityisesti agile-menetelmien hallinnat, teknologiaymmärrys, teknisten ratkaisujen suunnittelukyky ja käsitys ohjelmistokehityksen luonteesta sekä tyypillisistä haasteista.

Tiivistetysti voidaan todeta, että project lead (ohjelmistokehityksessä käytetään myös termiä scrum master) vastaa projektin sprinttisuunnittelusta, aikataulutuksesta, backlogin priorisoinnista (yhdessä esim. asiakkaan tuoteomistajan kanssa) ja on jatkuvasti yhteydessä asiakkaan suuntaan hankkeen vaiheiden etenemisestä.

Tarvittaessa project lead ratkoo asiakkaan kanssa myös akuutteja haasteita ja delegoi niiden jakamisen talon sisällä. Kokenut project lead osaa myös varoittaa asiakasta teknologiavalinnoista, ominaisuuksista ja muista riskeistä, jotka saattavat vaikuttaa merkittävästi projektin etenemiseen. Hän osaa ottaa myös helposti unohtuvia, mutta kokonaisuuden kannalta tärkeitä asioita huomioon.

“Project lead muistuttaa tarvittaessa, että aiemmin vain sisäisessä käytössä olleiden tuotetietojen siistimiseen tai tuotekuvien päivittämiseen täytyy varata riittävästi aikaa. Jos yrityksen valikoima on yli 20 000 tuotetta, tähän menee merkittävästi aikaa”, kertoo project lead Teemu Malmberg (tutustu Teemuun tarkemmin täällä).

Project lead ymmärtää tekniikan ja asiakkaan

Digitaalisten palvelujen kehittäminen on haastavaa, sillä niihin kuuluu itse kehitettävän ohjelmiston, sen mahdollisuuksien ja rajoitteiden lisäksi olennaisena osana mm. integraatiot yrityksen tärkeimpiin järjestelmiin. Hyvien organisointi- ja yhteistyötaitojen lisäksi ohjelmistokehityksen project leadilla on tietotaitoa myös valittuun alustaan liittyvistä ympäristöistä, sillä useimmiten projektien konteksti on monitoimittaja-tyyppinen ja tekniseltä kannalta niin kutsuttu palveluorientoitunut arkkitehtuuri

Project leadilta asiakas saa hyvän aikataulutuksen lisäksi tietoa erilaisista teknologioista ja niiden sopivuudesta asiakkaan vaatimuksiin. Koodaamistaidot eivät ole välttämättöyys, mutta onnistunut suunnitelma perustuu käsitykselle siitä, mitä kaikkia vaiheita ja teknologioita hankkeissa tarvitaan.

“Alansa tunteva project lead on merkittävä apu erityisesti asiakkaalle, joka kehittää ensimmäisiä digitaalisia ohjelmistojaan. Kokenut project lead osaa neuvoa ja kertoa projektin etenemisestä ja auttaa tekemään valistuneita päätöksiä”, Malmberg sanoo.

Project lead tuntee taikatemput

Kokeneessa ohjelmistokehitysyrityksessä on kehittynyt hyväksi todettuja malleja, joilla tekniset ratkaisut kannattaa toteuttaa. Hyvä project lead auttaa asiakasta tekemään päätöksiä, jotka helpottavat asiakkaan arkea.

“Itse lähden aina siitä, että asiat pyritään tekemään mahdollisimman yksinkertaisesti, jolloin vältytään virheiltä ja tulevaisuudessa muutoksia voidaan tehdä vikkelästi. Lisäksi pyritään tarjoamaan ratkaisuja, joiden avulla asiakas pystyy mahdollisimman pienellä vaivalla ylläpitämään järjestelmää", Malmberg kertoo.

“Esimerkiksi tuotetietojen ylläpitämistä voidaan helpottaa merkittävästi ohjelmistokehityksen ratkaisuilla, jolloin asiakas säästää arjessaan arvokasta aikaa.”

Project lead pitää asiakkaan puolia

Project lead on usein läheisin linkki asiakkaan ja toimittajan välillä. Taitava project lead on toiminnassaan avoin ja läpinäkyvä ja pitää asiakkaan kartalla projektin etenemisestä – oli kyseessä sitten hyvät tai huonot uutiset.

“Project leadin toiminnalla on merkittävä korrelaatio asiakasyytyväisyyteen. Kun toiminta on avointa ja läpinäkyvää ja yhteistyö pelaa asiakkaan ja projarin välillä, projekti sujuu kitkattomasti.”

Project lead tiedostaa ja ennaltaehkäisee sudenkuopat

Yksi tärkeimpiä projektipäällikön tehtäviä on minimoida riskit. Kokenut projektipäällikkö tietää, mikä voi mennä pieleen ja reagoi niihin ajoissa.

“Esimerkiksi integraatiotöihin, jotka ovat iso osa verkkokauppaprojekteja, menee paljon aikaa. Niihin saattaa mennä jopa 70 prosenttia tekoajasta. Integraatiotöihin on reagoitava ajoissa, jotta projekti pysyy aikataulussa eikä tule haasteita suorituskyvyn kanssa, jos siirretään kerralla liian isoja massoja tai väärään aikaan."

Pähkinänkuoressa: Ketterät menetelmät

Ketterässä ohjelmistokehityksessä edetään sprinteittäin

Kuva 1. Näin etenee ketterän ohjelmistokehitysprojekti.

Lamialla ohjelmistokehitysprojekteja vedetään hyödyntäen scrum-, kanban- ja agile-metodeja. Näiden lähestymistapojen tavoitteena on ketterä projektinhallinta, jonka saavutetaan nopean reagoinnin, suoran asiakaskontaktin ja itseohjautuvan tiimin avulla. Jatkuvassa fokuksessa on ohjelmiston tekninen laatu ja rakenne.

Ohjelmistokehitysprojekteissa ketteryys tarkoittaa,  että projektin ylätason suunnittelun jälkeen (nk. discovery-vaihe), kun backlog (eli lista ohjelmistokehityksen tehtävistä) on priorisoitu, voidaan suunnittelua tarkentaa sprinteittäin ja adaptoida tekemistä matkan varrella ilmeneviin muutos- ja vaatimustarpeisiin.

Ketterissä menetelmissä project lead ja tiimi käyvät asiakkaan kanssa läpi projektin etenemistä kahden viikon jaksoissa eli sprinteissä, sprint planning ja reviewien kautta. Jokaisessa sprintissä on tarkoituksena tehdä release eli julkistus, joka lisää kumulatiivisesti valmiita ominaisuuksia toteutettavaan tuotteeseen.

 

Tutustu ilmoitukseen

Oletko etsimämme ketterä project lead?

Hae unelmiesi työpaikkaa nyt.